Ocena wątku:
  • 1 głosów - średnia: 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Thread Contributor: Andream.von.SalzaPołączenie
#71
Za Zakonem Joannitów.
(-)Karol von Tauer-Sienicki vel Cesarz Franz II Wadar

Imperator Cesarstwa Austro-Hiszpanii 

Kurator Wielki W Rzeczpospolitej Obojga Narodów

Członek Zakonu Krzyżackiego
Odpowiedz

#72
Takoż i ja.
[Obrazek: 2usMx.png]
Jego Książęca Wysokość
Maurycy Wilhelm Jerzy Orański-Nassau
Książę Niderlandów, Oranii i Nassau
Wielki Marszałek Zakonu Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie
Odpowiedz

#73
Ja też za Zakonem Joanitów
Andream von Salza
Wielki Mistrz Zakonu Kawalerów Mieczowych
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 92px-POL_COA_Kar%C4%99ga.svg.png]
Odpowiedz

#74
ZA Zakon Joanitów
Odpowiedz

#75
Zamykam glosowanie
Informuje wszystkich że skrócona nazwa zakon brzy
Zakon Joanitow
Zaraz poprawie w statucie na
Andream von Salza
Wielki Mistrz Zakonu Kawalerów Mieczowych
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 92px-POL_COA_Kar%C4%99ga.svg.png]
Odpowiedz

#76
Przedstawiam uchwaloną wersję Statutu

Podaje propozycję statutu po zmianie nazwy Zakonu i po naniesionych poprawkach
Proszę o wypowiedzenie się Jego Świątobliwości na temat Statutu

Statut
Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana w Jerozolimy

1. Pełna nazwa Zakonu brzmi „Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana w Jerozolimy – zwany dalej Zakonem Joanitów

2. Zakon Joanitów jest organizacją Kościoła Rotryjskiego podporządkowaną Stolicy Apostolskiej poprzez Jego Świątobliwość Patriarchę, jako bezpośredniego opiekuna z ramienia Kościoła. Zakon działa w granicach prawa kościelnego i podporządkowany jest jego jurysdykcji.

3. Celem działania Zakonu Joanitów jest :
a. szerzenie wiary chrześcijańskiej
b. szerzenie ideałów rycerskich
c. działania na rzecz chorych, w szczególności prowadzenie szpitali
d. prac na rzecz polepszenia sytuacji ubogich
e. praca na rzecz pokoju w mikroświecie

4. Zakon Joanitów składa się z:
a) braci-rycerzy – mieszczan i szlachty, którzy wstąpili do Zakonu i złożyli śluby wierności wierze i ideałom zakonu rycerskiego;
b) ojców zakonnych – duchownych ze święceniami duchownymi;
c) półbraci i półsióstr – osób żonatych lub zamężnych, czy też stanu wolnego, które wspomagają Zakon w różnych formach. Przyznanie tytułu jest formą zaszczytu.

5. Główną siedzibą Zakonu Joanitów jest Zamek w Mieście Świętym.

6. Herbem Zakonu Joanitów jest biała czerwona tarcza, na której po środku znajduje się biały krzyż tzw. maltański, dopuszczalna jest też tarcza czarna.

7. Pieczęć zakonu określa załącznik 1.

8. Chorągwią Zakonu Joanitów jest biały krzyż maltański na czerwonym tle, dopuszczalny jest również krzyż maltański na czarnym tle.

9. Liturgicznym strojem Zakonu Joanitów jest czarna długa tunika z herbem Zakonu. Strojem cywilnym jest mundur składający się z czerwonej kurtki haftowanej złotem, czarnych spodni i czapki – bikord. Dokładny wygląd stroju zakonnego i oznaczeń pełnionych funkcji będzie podany w zarządzeniu Wielkiego Mistrza.

11. Na czele Joanitów stoi dożywotnio Wielki Mistrz wybierany przez zgromadzenie wszystkich braci zakonnych.

12. Utrata urzędu Wielkiego Mistrza następuje wskutek rezygnacji bądź śmierci Wielkiego Mistrza lub decyzji Patriarchy Rotrii.

13. Najwyższą władzą wykonawczą zakonu jest Wielki Mistrz.

14. Najwyższą władzą ustawodawczą jest Kapituła Generalna Zakonu.

15. Kapituła Generalna składa się ze wszystkich członków Zakonu. Przewodniczy jej Wielki Mistrz. Obrady są jawne

16. Obrady Kapituły Generalnej zwołuje Marszałek Zakonu, lub osoba przez niego wyznaczona, po ustaleniu terminu z Wielkim Mistrzem.

17. Kapituła generalna zbiera się, aby:
a) wybrać Wielkiego Mistrza Zakonu;
b) rozstrzygać odwołania od wyroków karnych wydanych przez Wielkiego Mistrza;
c) omówić sprawy bieżące Zakonu;
d) zatwierdzić działania podejmowane przez Zakon,
e) zatwierdzić kandydatów do Zakonu

18. Wielki Mistrz w ma prawo, mianować :
a) Wielkiego Marszałka – zastępca Wielkiego Mistrza w sprawach administracji i zarządca wojskowy,
b) Wielkiego Szpitalnika – zarządca szpitali i działalności charytatywnej;
c) Wielkiego Szatnego – zarządca odzieży i wyposażenia;
d) Komturów Krajowych - zarządca Zakonu na danym terenie.
Osoby te tworzą Rade Zakonu

19. Do Zakonu, za zgodą Rady, przyjmuje Wielki Mistrz.

20. Zakon Joanitów korzysta nieodpłatnie z prywatnych majątków Wielkiego Mistrza i innych członków zakonu.

21. Podstawową jednostką administracyjną jest komandoria z komandorem (dom zakonny) na czele.

22. Dwie lub więcej komandorii w jednym wirtualnym państwie mogą tworzyć baliwat. Na jego czele staje Mistrz Krajowy

23. Podstawową jednostką wojskową jest chorągiew, składająca się z kopii braci zakonnych.
a) Chorągwi Wielkiej Zakonu;
b) Większej Chorągwi Wielkiego Mistrza;
c) Mniejszej Chorągwi Wielkiego Mistrza.

24. w/w chorągwie są na utrzymaniu Wielkiego Mistrza

25. Jeżeli prawo danego państwa nie zakazuje posiadania oddziałów prywatnych i komandorie stać, może zostać powołana chorągiew terytorialna w danym państwie.

26. Każdy brat ma prawo posiadać własne oddziały wojskowe. Jeżeli oddziały te wyruszają na wojnę wraz z Zakonem, na czas wojny mają prawo nosić barwy zakonne.

27. Każdy brat i ojciec zakonny, który popełnił przewinienie jest sądzony przez Wielkiego Mistrza.

28. Każdy brat i ojciec zakonny niezgadzający się z wyrokiem Wielkiego Mistrza, ma prawo odwołać się od tej decyzji do Kapituły Generalnej. Jej wyrok jest ostateczny.

29. Majątek Zakonu jest wspólną własnością wszystkich członków Zakonu. Majątek musi być ewidencjonowany. Dokładny przepisy będą podane w zarządzeniu Wielkiego Mistrza.

30. Skarbnik raz na kwartał ma obowiązek składania sprawozdania finansowego Zakonu

31. Wielki Mistrz nie może zakupić żadnej posiadłości bez konsultacji z Radą. Każdy członek Rady ma czas na wypowiedzenie się w ciągu trzech dni od zadanego pytania. Brak odpowiedzi oznacza przychylenie się do wniosku Wielkiego Mistrza

32. Za pracę dla Zakonu Joanitów Wielki Mistrz ma prawo osobom świeckim nadawać tytuł Honorowego Brata Zakonu Joanitów.

33. Wszystkie osoby przechodzące z Zakonu Krzyżackiego i Zakonu Kawalerów Mieczowych zachowują swoje stopnie i tytułu.

34. Wszystkie zmiany w Statucie dokonywane są przez Kapitułę Generalną za zgodą Stolicy Apostolskiej.

35. Niniejszy statut wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
Andream von Salza
Wielki Mistrz Zakonu Kawalerów Mieczowych
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 92px-POL_COA_Kar%C4%99ga.svg.png]
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2018 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2018 Styl © iAndrew 2016-2018 Edit © Axwell 2017-2018