Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sede Vacante V II MMXIX
#11
[Obrazek: 170px-Sede_vacante.svg.png]

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia!

Jako Kamerling oznajmiam wszem, iż Najprzewielebniejsze Kolegium Kardynalskie postanowiło jednogłośnie, aby z pewnych przyczyn przyspieszyć  termin rozpoczęcia konklawe i przenieść je z najbliższego wtorku na dzień dzisiejszy. Niech zatem będzie wiadome, iż dnia dzisiejszego kardynałowie zbiorą się w Kaplicy Sykstyńskiej celem rozpoczęcia obrad zmierzających ku elekcji nowego Biskupa Powszechnego. 

Fiat! 
Jego Wielkoksiążęca i Arcykatolicka Mość
Najprzewielebniejszy 
x. Aureliusz Wawrzyniec Karol wielki książę kardynał de Medici y Zep SJ
[Obrazek: 2QgFb.png]
Odpowiedz

#12
Po wspólnym nabożeństwie do św. Michała Archanioła kardynałowie uformowali procesję, na końcu której podążał Kardynał Dziekan, z nałożoną na strój chórowy szeroką stułą. Otwierał ją zaś krucyferariusz z ozdobnym krzyżem. Chór śpiewał Litanię do Wszystkich Świętych, a procesja zmierzała do Kaplicy Sykstyńskiej.


Gdy procesja dotarła na miejsce, odśpiewano hymn Veni Creator Spiritus. Następnie kardynałowie zajęli swoje miejsca na tronach z baldachimami, zaś Jego Eminencja Ksawery van Berden, dziekan Kolegium Kardynalskiego, przemówił:Jego Wielkoksiążęca i Arcykatolicka Mość
Najprzewielebniejszy 
x. Aureliusz Wawrzyniec Karol wielki książę kardynał de Medici y Zep SJ
[Obrazek: 2QgFb.png]
Odpowiedz

#13
Cytat:
[Obrazek: 2JDws.png]

Umiłowani w Chrystusie Bracia Kardynałowie!


Za moment złożymy przysięgę, której wymaga od nas Konstytucja Apostolska o Konklawe Jego Świątobliwości Piusa VI. Jej złamanie grozi najwyższymi sankcjami kościelnymi. Gdy ostatni z nas zaprzysięgnie, ogłosimy zamknięcie drzwi Kaplicy Sykstyńskiej. Od tego momentu obowiązuje członków Kolegium całkowity zakaz kontaktowania się ze światem zewnętrznym. Wyjątek dotyczy Dziekana Kolegium w sprawach elekcji patriarszej, a także Kamerlinga w sprawach niecierpiącego zwłoki zarządu Państwem. Po wyborze XXIX Biskupa Rotrii ogłoszone zostanie uroczyste Habemus Patriarcham. 

Żeby nie przedłużać, stańmy do przysięgi.

My, wszyscy i poszczególni Kardynałowie Elektorzy, obecni przy tym wyborze Patriarchy przyrzekamy, zobowiązujemy się i przysięgamy zachować wiernie i skrupulatnie wszystkie przepisy dotyczące wyboru Biskupa Rotryjskiego zawarte w prawie i Tradycji. Równocześnie przyrzekamy, zobowiązujemy się i przysięgamy, że jeśli ktokolwiek z nas, z Boskiego postanowienia, zostanie wybrany Biskupem Rotryjskim, dołoży starań, by wiernie wypełniać najwyższy urząd Pasterza Kościoła powszechnego i nie ustanie w wysiłku zapewniania i bronienia wytrwale praw duchowych i doczesnych oraz wolności Stolicy Świętej. Przede wszystkim przyrzekamy i przysięgamy zachować z największą wiernością i wobec wszystkich, tak duchownych, jak świeckich, tajemnicę związaną z tym wszystkim, co w jakikolwiek sposób odnosi się do wyboru Biskupa Rotryjskiego i z tym, co odbywa się w miejscu wyboru i dotyczy bezpośrednio lub pośrednio liczenia głosów; nie naruszać w żaden sposób tej tajemnicy tak w czasie wyboru, jak i po wyborze nowego Patriarchy, chyba że zostanie do tego udzielone wyraźne upoważnienie przez samego przyszłego Patriarchy; nie dawać żadnego poparcia ani nie sprzyjać jakiemukolwiek oddziaływaniu, sprzeciwianiu lub jakiejkolwiek innej formie interwencji, przez które władze świeckie jakiegokolwiek porządku i stopnia lub jakakolwiek grupa osób czy jednostki chciałyby ingerować w wybór Biskupa Rotryjskiego. Równocześnie przyrzekam i przysięgam powstrzymać się od wykorzystania jakiegokolwiek utrwalania odnośnie do tego, co w okresie wyboru dokonuje się w granicach Państwa Kościelnego, a szczególnie tego co bezpośrednio lub pośrednio w jakikolwiek sposób łączy się z czynnościami związanymi z tymże wyborem. Oświadczam, że tę przysięgę składam świadomy, że jej złamanie spowoduje w stosunku do mnie te sankcje duchowe i kanoniczne, jakie przyszły Patriarcha zdecyduje zastosować
.

+ Ksawery van Berden
Kardynał Biskup Ostii
Dziekan Kolegium Kardynalskiego

Jego Eminencja Ksawery van Berden podszedł następnie do zdobionego Ewangeliarza, położył na nim rękę i przyrzekł:Et Ego, Xaverius cardinalis Berden, spondeo, voveo, ac iuro, sic me Deus adiuvet et haec Sancta Dei Evangelia que manu mea tango.Po złożeniu przysięgi Jego Eminencja Dziekan zasiadł na tronie w centralnej nawie Kaplicy i oczekiwał przyrzeczenia od pozostałych Elektorów.
(-) Ksawery kardynał van Berden †

kardynał biskup Ostii
Dziekan Kolegium Kardynalskiego

[Obrazek: 2JDwt.png]
Odpowiedz

#14
Et Ego, Nicolaus Cardinalis Dreder, spondeo, voveo, ac iuro, sic me Deus adiuvet et haec Sancta Dei Evangelia que manu mea tango.
Jego Eminencja 
Mikołaj kardynał Dreder SJ
Dziekan Kolegium Kardynalskiego

[Obrazek: 14101934_nicolodreder2.png?w=1100]
Odpowiedz

#15
Do zdobionego Ewangeliarza podszedł następnie kardynał Zagłoba, położył na nim rękę i przyrzekł:

Et Ego, Martinus Cardinalis Zagłoba, spondeo, voveo, ac iuro, sic me Deus adiuvet et haec Sancta Dei Evangelia que manu mea tango.
(-)  Marcin Zagłoba

Odpowiedz

#16
Et Ego, Aurelius Laurentinus Carolus Cardinalis de Medici y Zep, spondeo, voveo, ac iuro, sic me Deus adiuvet et haec Sancta Dei Evangelia que manu mea tango.
Jego Wielkoksiążęca i Arcykatolicka Mość
Najprzewielebniejszy 
x. Aureliusz Wawrzyniec Karol wielki książę kardynał de Medici y Zep SJ
[Obrazek: 2QgFb.png]
Odpowiedz

#17
Po wypowiedzeniu przyrzeczenia przez ostatniego z kardynałów, zasiadający na złotym tronie pośrodku kaplicy Kardynał Dziekan, obleczony jako jedyny spośród purpuratów w stułę, na której szkarłatnej powierzchni złotymi nićmi wyszyty jest wizerunek Chrystusa Króla Wszechświata oraz Św. Pawła, uniósł się i zwrócony ku wszystkim nie-elektorom obecnym w Sykstynie rzekł:

Extra omnes!


Po wypowiedzeniu tych słów wszyscy oprócz książąt Kościoła opuścili Kaplicę Sykstyńską. 
Następnie Kardynał Dziekan podążając spokojnym krokiem przez święte mury podszedł do bogato zdobionych, drewnianych wrót i gestem dłoni zasygnalizował, by Gwardia Apostolska zamknęła je z drugiej strony. 
Od tej pory Złota Brama pozostanie zamknięta tak długo, jak długo nie zostanie wyłoniony XXIX Biskup Powszechny.


Fiat!
(-) Ksawery kardynał van Berden †

kardynał biskup Ostii
Dziekan Kolegium Kardynalskiego

[Obrazek: 2JDwt.png]
Odpowiedz

#18
[Obrazek: 170px-Sede_vacante.svg.png]


Głosowanie I

(-) Ksawery kardynał van Berden †

kardynał biskup Ostii
Dziekan Kolegium Kardynalskiego

[Obrazek: 2JDwt.png]
Odpowiedz

#19
[Obrazek: 170px-Sede_vacante.svg.png]


Głosowanie II

(-) Ksawery kardynał van Berden †

kardynał biskup Ostii
Dziekan Kolegium Kardynalskiego

[Obrazek: 2JDwt.png]
Odpowiedz

#20
[Obrazek: 170px-Sede_vacante.svg.png]


Głosowanie III

(-) Ksawery kardynał van Berden †

kardynał biskup Ostii
Dziekan Kolegium Kardynalskiego

[Obrazek: 2JDwt.png]
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2019 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2019 Styl © iAndrew 2016-2019 Edit © Axwell 2017-2019