Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
August MedycejskiKancelaria Królewska wnosi o udzielnie dyspensy
#1
[Obrazek: herbkonradjakub.png]

KANCELARIA
Jego Królewskiej Mości Konrada Jakuba

Wasza Świątobliwość!

W pierwszych słowach Jego Królewska Mość Konrad Jakub posyła Waszej Świątobliwości najserdeczniejsze pozdrowienie i wyrazy szacunku. 

W dalszej kolejności Jego Królewska Mość Konrad Jakub wraz z Panami Senatorami i Posłami zgromadzonymi na Sejmie w Krakowie prosi Waszą Świątobliwość o udzielnie stosownej dyspensy na wykorzystanie zmienionego Ceremoniały Kwirynalskiego według poniższego scenariusza, który posłużyłby do przeprowadzenia uroczystej koronacji Jego Królewskiej Mości.

Cytat:
K- Kanclerz
M- Monarcha
MC- Mistrz Ceremonii


MC: Muzyka marszowa obwieszcza mieszkańcom o rozpoczynających się uroczystościach koronacyjnych. Orszak zbliża się do Zamku Królewskiego w Warszawie. Na czele pochodu maszerują żołnierze, za nimi idą wysocy urzędnicy i dostojnicy, na końcu można dostrzec Jego Majestat udającego w złotej karecie zaprzężonej w dwa białe rumaki. Procesja wchodzi za Zamek, Jego Królewska Mość wysiada z karocy. Zgromadzony lud wiwatuje na cześć nowego władcy. Korowód koronacyjny wkracza następnie do Sali Tronowej, gdzie na Monarchę czeka już Kanclerz obleczony w karmazynowy kontusz.
[b]K:[/b] (Imię władcy) - jako Król wybrany gotów będziesz ślubować bronić sprawiedliwości, być Rzeczypospolitej dobroczyńcą, opiekunem wdów i sierot oraz dotrzymać wierność narodowi?
[b]M:[/b] Jestem gotów! 
MC: Kanclerz przypina Szczerbiec do boku Króla.
[b]K:[/b] Ogłaszam, że z woli narodu zostałeś królem Polski i wielkim księciem Litewskim.
MC: Władca nakłada rękawiczki oraz pierścień, bierze berło do prawej, a jabłko do lewej ręki. Kanclerz odczytuje Pacta Conventa, po czym wkłada Królowi koronę na skronie.
[b]K:[/b] (Imię monarchy) czy przyjmujesz tę koronę?
[b]M:[/b] Tak! 
[b]K:[/b] (Imię monarchy) pamiętaj, że władza twa pochodzi od narodu i od narodu jest Ci dana. Uroczyście koronujemy Cię na (tytuł i państwo).
MC: Na cześć władcy rozlegają się gromkie oklaski.

Jego Królewska Mość Konrad Jakub posyła również prośbę o możliwość wygłoszenia krótkiej modlitwy za pomyślność jego królowania przez kapłana rotryjskiego i kapłana religii malauskiej, której wyznawcą jest Król Jegomość.

Korzystając z okazji, Jego Królewska Mość posyła raz jeszcze Waszej Świątobliwości wyrazy szacunku i najserdeczniejsze pozdrowienie.

(—) August Medycejski
kanclerz wielki
Odpowiedz

#2
Nie można dyspensować od Ceremoniału Królewskiego
(-)Tommaso Mancini 


[-] 1 użytkownik lubi ten post.
  • Michelangelo Piccolomini
Odpowiedz

#3
Jeszcze dziś po południu wydam oświadczenie w imieniu Ojca Świętego.
(-) Sua Eminenza 
 Pio Maria Cesare de Medici

Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej
Osobisty Doradca Ojca Świętego
Custode delle fede e Chiesa (Panzerkardinal)
Odpowiedz

#4
(26.02.2019, 05:55:52)Tommaso Mancini napisał(a): Nie można dyspensować od Ceremoniału Królewskiego

Zgadzam się z tą interpretacją.
Odpowiedz

#5
Cytat:
[Obrazek: 20qdgtx.jpg]

Wasza Książęca Mość,
Kanclerzu Królewski


proszę przekazać wyrazu wszelkiej serdeczności oraz najwyższej estymy Jego Królewskiej Mości Konradowi Jakubowi. Jego Świątobliwość Pius Leon I przesyła również swoje błogosławieństwo dla Jego Królewskiej Mości oraz dla całej szlachty Rzeczypospolitej.

Wiadomą wszech i wobec sprawą jest, że Jego Królewska Mość Konrad Jakub, sprawujący władzę nad Rzeczypospolitą jak i Baridasem, nie jest wiernym Świętego Kościoła Rotryjskiego, lecz wyznawcą inszej, szanowanej religii. Historia koronacji Królów Rzeczypospolitej wskazuje, iż każdorazowy król - w pełni wierny, albo i też mniej wierzący - koronowani byli według liturgii rotryjskiej, który specjalny przywilej korzystania ze swego ceremoniału tylko Rzeczypospolita posiada. 

Po dość długiej rozmowie z Ojcem Świętym, a także z najlepszymi doradcami Państwa Kościelnego, Jego Świątobliwość kierując się słowami z 2 Księgi Kronik Nie dla człowieka sądząc, lecz dla Pana nie może udzielić dyspensy od użytku Ceremoniału Kwirynalskiego, promulgowanego przez Czcigodnego Poprzednika Piusa III. Szczególnie, że Patriarcha ten, w mądrości swojej zaznaczył, że jakiekolwiek zmiany w owym ceremoniale miejsca mieć nie mogą. Szczególnie, że jakiekolwiek zmiany w tymże dokumencie ciążyć będą na Ojcu Świętym, mojej skromnej osobie, ale i na Królu, a zarazem organizatorach koronacji ekskomuniką. Jak zaznaczają kanceliści oraz prawnicy Państwa Kościelnego Rotria, taka sytuacja mieć miejsca nie może. Stanowisko Biskupa Rotrii jest jasne: benignius leges interpretandae sunt, quo voluntas earum conservetur. Dopiero spoglądając na ducha decyzji Piusa III, kontekst w jakim formułował się Ceremoniał Kwirynalski oraz historię Kościoła można stwierdzić wagę użytkowania Ceremoniału wobec Duchownych Rotryjskich.

Dlatego też do Króla wybór należy, jako niewierzącego, czy według Ceremoniału Rotryjskiego będzie koronowany, a co słuszne będzie z długoletnią tradycją i przyjaźnią między naszymi narodami, a nadto słuszność i sprawiedliwość odda pozycji Kościoła Rotryjskiego w Rzeczypospolitej; czy też według własnego ceremoniału, który w żaden sposób nie będzie nawiązywał do Ceremoniału Kwirynalskiego, który jest własnością Kościoła i w żaden sposób nie może być przebudowywany, ani tym bardziej laicyzowany. Odniesienia do Boga, Kościoła oraz dobrych cech władcy są integralną częścią tegoż rytuału i jakiekolwiek usuwanie tych elementów może źle wpływać na odbiór Kościoła na arenie międzynarodowej, a także w samym Państwie Kościelnym.

Mam głęboką nadzieję, że wypowiedziałem się dość jasno. Ponawiam także prośbę o przekazaniu wyrazów najwyższej estymy Jego Królewskiej Mości Konradowi Jakubowi.


Cum debita reverentia,
(-) x. Pio Maria Facibeni,
Sekretarz Ojca Świętego

(-) Sua Eminenza 
 Pio Maria Cesare de Medici

Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej
Osobisty Doradca Ojca Świętego
Custode delle fede e Chiesa (Panzerkardinal)
Odpowiedz

#6
[Obrazek: herbkonradjakub.png]

KANCELARIA
Jego Królewskiej Mości Konrada Jakuba

Wielebny Ojcze!

Serdecznie dziękuję za udzielenie odpowiedzi, która została już przedłożona Jego Królewskiej Mości Konradowi Jakubowi.

Bardzo proszę raz jeszcze o przekazanie Jego Świątobliwości wyrazów najgłębszego szacunku.

(—) August Medycejski
kanclerz wielki
Odpowiedz

#7
W tej sytuacji to Zagłoba subito dimissione...
(-)Tommaso Mancini 


[-] 1 użytkownik lubi ten post.
  • Michelangelo Piccolomini
Odpowiedz

#8
O całej sprawie związanej z Jego Eminencją zadecyduje tylko, zaznaczam, tylko Ojciec Święty.
(-) Sua Eminenza 
 Pio Maria Cesare de Medici

Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej
Osobisty Doradca Ojca Świętego
Custode delle fede e Chiesa (Panzerkardinal)
Odpowiedz

#9
(27.02.2019, 08:39:36)Tommaso Mancini napisał(a): W tej sytuacji to Zagłoba subito dimissione...

Po primo: Eminencjo Zagłoba, krów rasem nie pasaliśmy....
Po secundo: Wstępnie Ojciec Święty się zgodził i wyraził zgodę lecz po konsultacji decyzję słusznie cofnął.
Po tertio: Hominis errare est, insipientis in errore perseverare. 
Po quarto: Psy szczekają, karawana jedzie dalej. Więc szczekaj sobie Braciszku dalej.... Wink
(-)  Marcin Zagłoba

Odpowiedz

#10
(27.02.2019, 10:19:18)Marcin Zagłoba napisał(a):
(27.02.2019, 08:39:36)Tommaso Mancini napisał(a): W tej sytuacji to Zagłoba subito dimissione...

Po primo: Eminencjo Zagłoba, krów rasem nie pasaliśmy....
Po secundo: Wstępnie Ojciec Święty się zgodził i wyraził zgodę lecz po konsultacji decyzję słusznie cofnął.
Po tertio: Hominis errare est, insipientis in errore perseverare. 
Po quarto: Psy szczekają, karawana jedzie dalej. Więc szczekaj sobie Braciszku dalej.... Wink

Synku, to że Ferdzik za nic dał Ci kapelusz, nie znacżyje,  że mam bić czołem przed Tobą. Co do drugiego punktu, czyli Ojciec Święty kłamie? Mi co innego mówił...
(-)Tommaso Mancini 


OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2020 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2020 Styl © iAndrew 2016-2020 Edit © Axwell 2017-2020