Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Michelangelo PiccolominiIndeksy studenckie
#1
Cytat:
[Obrazek: ur.png]

Indeks studenta


Silvestro SilwanelliPrzyjęty na studia magisterskie netowe na podstawie decyzji Rektora Uniwersytetu Rotryjskiego z dnia 06. 03. 2019 r.

Skierowany na studia teologiczne do Instytutu Teologii, rozpoczął je pod opiekę naukową dr net. prof. UR Pia Marii Facibeniego.

Napisał pracę magisterską nt. "...", ocenioną na ocenę ...*

Zdał wszystkie wymagane przepisami egzaminy i ukończył studia dnia ... Tym samym uzyskał tytuł naukowy magistra netowego teologii z oceną ogólną ze studiów ...*

Skreślony z listy studentów dnia ... z powodu ...*


Promotor: dr net. prof. UR Pio Maria Facibeni
Specjalizacja:
Ocena z egzaminów:
Temat pracy magisterskiej:
Ocena pracy magisterskiej:
Ocena ze studiów:


* (niepotrzebne skreślić)


Rektor Uniwersytetu Rotryjskiego
dr net. prof. UR Michelangelo Piccolomini


#2
Cytat:
[Obrazek: ur.png]

Indeks studenta


Januszek von Hippogriff-PałaszPrzyjęty na studia magisterskie netowe na kierunku "Wiedza o Państwie Kościelnym i Kościele Rotryjskim" - specjalizacja kapłańska, na podstawie decyzji Generała Towarzystwa Jezusowego z dnia 07. 03. 2019 r. w zw. z pkt 2 Dekretu Generała Towarzystwa Jezusowego z dnia 08 marca 2019 r. o obowiązku ukończenia Apostolskiego Seminarium Duchownego i § 3 Postanowienia 01/2019 z 8 marca 2019 r. Dziekana Wydziału Humanistycznospołecznego ws. otwarcia kierunku studiów magisterskich netowych "Wiedza o Państwie Kościelnym i Kościele Rotryjskim".

Skierowany na studia Katedry Sztuk Wyzwolonych, rozpoczął je pod opiekę naukową dr net. prof. UR Michelangela Piccolominiego.


Napisał pracę magisterską nt. "Prawo boskie jako źródło prawa kanonicznego", ocenioną na ocenę dostateczny plus*

Zdał wszystkie wymagane przepisami egzaminy i ukończył studia dnia 24 marca 2019 r. Tym samym uzyskał tytuł naukowy magistra netowego z oceną ogólną ze studiów dobry*

Skreślony z listy studentów dnia ... z powodu ...*


Promotor: dr net. prof. UR Michelangelo Piccolomini
Specjalizacja: kapłańska
Ocena z egzaminów: dobry plus (4,5)
Temat pracy magisterskiej: "Prawo boskie jako źródło prawa kanonicznego"
Ocena pracy magisterskiej: dostateczny plus (3,5)
Ocena ze studiów: dobry (4)


* (niepotrzebne skreślić)


Rektor Uniwersytetu Rotryjskiego
dr net. prof. UR Michelangelo Piccolomini

#3
Cytat:
[Obrazek: ur.png]

Indeks studenta


Tadeusz von Hippogriff-BrusPrzyjęty na studia magisterskie netowe na kierunku "Wiedza o Państwie Kościelnym i Kościele Rotryjskim" - specjalizacja kapłańska, na podstawie decyzji Generała Towarzystwa Jezusowego z dnia 07. 03. 2019 r. w zw. z pkt 2 Dekretu Generała Towarzystwa Jezusowego z dnia 08 marca 2019 r. o obowiązku ukończenia Apostolskiego Seminarium Duchownego i § 3 Postanowienia 01/2019 z 8 marca 2019 r. Dziekana Wydziału Humanistycznospołecznego ws. otwarcia kierunku studiów magisterskich netowych "Wiedza o Państwie Kościelnym i Kościele Rotryjskim".

Skierowany na studia Katedry Sztuk Wyzwolonych, rozpoczął je 02 kwietnia 2019 r. pod opiekę naukową dr net. prof. UR Michelangela Piccolominiego.


Napisał pracę magisterską nt. "Szczeble duchowieństwa w Kościele Rotryjskim", ocenioną na ocenę dobrą (4).

Zdał wszystkie wymagane przepisami egzaminy i ukończył studia dnia 1 maja 2019 r. Tym samym uzyskał tytuł naukowy magistra netowego z oceną ogólną ze studiów dobrą (4).

Skreślony z listy studentów dnia ... z powodu ...*


Promotor: dr net. prof. UR Michelangelo Piccolomini
Specjalizacja: kapłańska
Ocena z egzaminów: dobry plus (4,5)
Temat pracy magisterskiej: "Stopnie duchowieństwa w Kościele Rotryjskim"
Ocena pracy magisterskiej: dobry (4)
Ocena ze studiów: dobry (4)


* (niepotrzebne skreślić)


Rektor Uniwersytetu Rotryjskiego
dr net. prof. UR Michelangelo Piccolomini

#4
Cytat:
[Obrazek: ur.png]

Indeks studenta


Matthew von BleacherPrzyjęty na studia magisterskie netowe na kierunku "Wiedza o Państwie Kościelnym i Kościele Rotryjskim" - specjalizacja kapłańska, na podstawie decyzji Rektora Apostolskiego Seminarium Duchownego z dnia 24. 05. 2019 r. w zw. z  § 3 Postanowienia 01/2019 z 8 marca 2019 r. Dziekana Wydziału Humanistycznospołecznego ws. otwarcia kierunku studiów magisterskich netowych "Wiedza o Państwie Kościelnym i Kościele Rotryjskim".

Skierowany na studia Katedry Sztuk Wyzwolonych, rozpoczął je 24 maja 2019 r. pod opiekę naukową dr net. prof. UR Michelangela Piccolominiego.


Napisał pracę magisterską nt. "Przykazanie miłości", ocenioną na ocenę bardzo dobry*

Zdał wszystkie wymagane przepisami egzaminy i ukończył studia dnia 12 czerwca 2019 r. Tym samym uzyskał tytuł naukowy magistra netowego z oceną ogólną ze studiów dobry plus

Skreślony z listy studentów dnia ... z powodu ...*


Promotor: dr net. prof. UR Michelangelo Piccolomini
Specjalizacja: kapłańska
Ocena z egzaminów: dobry (4)
Temat pracy magisterskiej: Przykazanie miłości
Ocena pracy magisterskiej: bardzo dobry (5)
Ocena ze studiów: dobry plus (4,5)


* (niepotrzebne skreślić)


Rektor Uniwersytetu Rotryjskiego
dr net. prof. UR Michelangelo Piccolomini

#5
Cytat:
[Obrazek: ur.png]

Indeks studenta


Filip PowietrznyPrzyjęty na studia magisterskie netowe na kierunku "Wiedza o Państwie Kościelnym i Kościele Rotryjskim" - specjalizacja kapłańska, na podstawie decyzji Rektora Apostolskiego Seminarium Duchownego z dnia 09. 06. 2019 r. w zw. z  § 3 Postanowienia 01/2019 z 8 marca 2019 r. Dziekana Wydziału Humanistycznospołecznego ws. otwarcia kierunku studiów magisterskich netowych "Wiedza o Państwie Kościelnym i Kościele Rotryjskim".

Skierowany na studia Katedry Sztuk Wyzwolonych, rozpoczął je 09 czerwca 2019 r. pod opiekę naukową dr net. prof. UR Michelangela Piccolominiego.


Napisał pracę magisterską nt. "...", ocenioną na ocenę ...*

Zdał wszystkie wymagane przepisami egzaminy i ukończył studia dnia ... 2019 r. Tym samym uzyskał tytuł naukowy magistra netowego z oceną ogólną ze studiów ...

Skreślony z listy studentów dnia 18 czerwca 2019 r. z powodu popadnięcia w herezję. 


Promotor: dr net. prof. UR Michelangelo Piccolomini
Specjalizacja: kapłańska
Ocena z egzaminów: dostateczny
Temat pracy magisterskiej: zwolniony (wyłącznie praktyka)
Ocena pracy magisterskiej: zwolniony (wyłącznie praktyka)
Ocena ze studiów: skreślony z listy studentów


* (niepotrzebne skreślić)


Rektor Uniwersytetu Rotryjskiego
dr net. prof. UR Michelangelo Piccolomini

#6
Cytat:
[Obrazek: ur.png]

Indeks studenta


Adalbertus Pronobis


Przyjęty na studia magisterskie netowe na kierunku "Wiedza o Państwie Kościelnym i Kościele Rotryjskim" - specjalizacja kapłańska, na podstawie decyzji Rektora Apostolskiego Seminarium Duchownego z dnia 28. 06. 2019 r. w zw. z  § 3 Postanowienia 01/2019 z 8 marca 2019 r. Dziekana Wydziału Humanistycznospołecznego ws. otwarcia kierunku studiów magisterskich netowych "Wiedza o Państwie Kościelnym i Kościele Rotryjskim".

Skierowany na studia Katedry Sztuk Wyzwolonych, rozpoczął je 23 czerwca 2019 r. pod opiekę naukową dr net. prof. UR Michelangela Piccolominiego.


Napisał pracę magisterską nt. "...", ocenioną na ocenę ...*

Zdał wszystkie wymagane przepisami egzaminy i ukończył studia dnia 3 lipca 2019 r. Tym samym uzyskał tytuł naukowy magistra netowego z oceną ogólną ze studiów bardzo dobry

Skreślony z listy studentów dnia ...*


Promotor: dr net. prof. UR Michelangelo Piccolomini
Specjalizacja: kapłańska
Ocena z egzaminów: bardzo dobry
Temat pracy magisterskiej: zwolniony (wyłącznie praktyka)
Ocena pracy magisterskiej: zwolniony (wyłącznie praktyka)
Ocena ze studiów: bardzo dobry


* (niepotrzebne skreślić)


Rektor Uniwersytetu Rotryjskiego
dr net. prof. UR Michelangelo Piccolomini

#7
Cytat:
[Obrazek: ur.png]

Indeks studenta


Piotr Konstanty Pawłowicz Dostojewski


Przyjęty na studia magisterskie netowe na kierunku "Wiedza o Państwie Kościelnym i Kościele Rotryjskim" - specjalizacja kapłańska, na podstawie decyzji Rektora Apostolskiego Seminarium Duchownego z dnia 28. 06. 2019 r. w zw. z  § 3 Postanowienia 01/2019 z 8 marca 2019 r. Dziekana Wydziału Humanistycznospołecznego ws. otwarcia kierunku studiów magisterskich netowych "Wiedza o Państwie Kościelnym i Kościele Rotryjskim".

Skierowany na studia Katedry Sztuk Wyzwolonych, rozpoczął je 28 czerwca 2019 r. pod opiekę naukową dr net. prof. UR Michelangela Piccolominiego.


Napisał pracę magisterską nt. "...", ocenioną na ocenę ...*

Zdał wszystkie wymagane przepisami egzaminy i ukończył studia dnia 10 lipca 2019 r. Tym samym uzyskał tytuł naukowy magistra netowego z oceną ogólną ze studiów bardzo dobry

Skreślony z listy studentów dnia ...*


Promotor: dr net. prof. UR Michelangelo Piccolomini
Specjalizacja: kapłańska
Ocena z egzaminów: bardzo dobry
Temat pracy magisterskiej: zwolniony
Ocena pracy magisterskiej: zwolniony
Ocena ze studiów: bardzo dobry


* (niepotrzebne skreślić)


Rektor Uniwersytetu Rotryjskiego
dr net. prof. UR Michelangelo Piccolomini

#8
Cytat:
[Obrazek: ur.png]

Indeks studenta


Antonio Embriaco


Przyjęty na studia magisterskie netowe na kierunku "Wiedza o Państwie Kościelnym i Kościele Rotryjskim" - specjalizacja kapłańska, na podstawie decyzji Rektora Apostolskiego Seminarium Duchownego z dnia 01. 07. 2019 r. w zw. z  § 3 Postanowienia 01/2019 z 8 marca 2019 r. Dziekana Wydziału Humanistycznospołecznego ws. otwarcia kierunku studiów magisterskich netowych "Wiedza o Państwie Kościelnym i Kościele Rotryjskim".

Skierowany na studia Katedry Sztuk Wyzwolonych, rozpoczął je 01 lipca 2019 r. pod opiekę naukową dr net. prof. UR Michelangela Piccolominiego.


Napisał pracę magisterską nt. "Dyspensy w prawie kanonicznym", ocenioną na ocenę dobrą*

Zdał wszystkie wymagane przepisami egzaminy i ukończył studia dnia 3 lipca 2019 r. Tym samym uzyskał tytuł naukowy magistra netowego z oceną ogólną ze studiów dobry plus

Skreślony z listy studentów dnia ...*


Promotor: dr net. prof. UR Michelangelo Piccolomini
Specjalizacja: kapłańska
Ocena z egzaminów: bardzo dobry
Temat pracy magisterskiej: Dyspensy w prawie kanonicznym
Ocena pracy magisterskiej: dobry
Ocena ze studiów: dobry plus


* (niepotrzebne skreślić)


Rektor Uniwersytetu Rotryjskiego
dr net. prof. UR Michelangelo Piccolomini

#9
Cytat:
[Obrazek: ur.png]

Indeks studenta


Fiodor Godunow


Przyjęty na studia magisterskie netowe na kierunku "Podstawy prawa" na podstawie decyzji Rektora Uniwersytetu Rotryjskiego z dnia 01. 07. 2019 r. w zw. z Postanowieniem 01/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. p.o. Dyrektora Instytutu Prawa ws. otwarcia kierunku studiów magisterskich netowych "Podstawy prawa".

Skierowany na studia do Instytutu Prawa, rozpoczął je 01 lipca 2019 r. pod opiekę naukową dr net. prof. UR Hieronima Sieniawskiego.


Napisał pracę magisterską nt. "...", ocenioną na ocenę ...*

Zdał wszystkie wymagane przepisami egzaminy i ukończył studia dnia ... 2019 r. Tym samym uzyskał tytuł naukowy magistra netowego z oceną ogólną ze studiów ...

Skreślony z listy studentów dnia 13 lipca 2019 r. na wniosek promotora z powodu nieaktywności*


Promotor: dr net. prof. UR Hieronim Sieniawski
Specjalizacja: brak
Ocena z egzaminów: skreślony z listy studentów
Temat pracy magisterskiej: skreślony z listy studentów
Ocena pracy magisterskiej: skreślony z listy studentów
Ocena ze studiów: skreślony z listy studentów


* (niepotrzebne skreślić)


Rektor Uniwersytetu Rotryjskiego
dr net. prof. UR Michelangelo Piccolomini

#10
Cytat:
[Obrazek: ur.png]

Indeks studenta


Joahim von Ribbentrop


Przyjęty na studia magisterskie netowe na kierunku "Wiedza o Państwie Kościelnym i Kościele Rotryjskim" - specjalizacja kapłańska, na podstawie decyzji Rektora Apostolskiego Seminarium Duchownego z dnia 29. 07. 2019 r. w zw. z  § 3 Postanowienia 01/2019 z 8 marca 2019 r. Dziekana Wydziału Humanistycznospołecznego ws. otwarcia kierunku studiów magisterskich netowych "Wiedza o Państwie Kościelnym i Kościele Rotryjskim".

Skierowany na studia Katedry Sztuk Wyzwolonych, rozpoczął je 29 lipca 2019 r. pod opiekę naukową dr net. prof. UR Michelangela Piccolominiego.


Napisał pracę magisterską nt. "Prałatura terytorialna.", ocenioną na ocenę dostateczną minus*

Zdał wszystkie wymagane przepisami egzaminy i ukończył studia dnia 18 listopada 2019 r. . Tym samym uzyskał tytuł naukowy magistra netowego z oceną ogólną ze studiów dostateczną

Skreślony z listy studentów dnia ...*


Promotor: dr net. prof. UR Michelangelo Piccolomini
Specjalizacja: kapłańska
Ocena z egzaminów: dostateczny
Temat pracy magisterskiej: "Prałatura terytorialna"
Ocena pracy magisterskiej: dostateczny minus
Ocena ze studiów: dostateczny


* (niepotrzebne skreślić)


Rektor Uniwersytetu Rotryjskiego
dr net. prof. UR Michelangelo PiccolominiSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2020 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2020 Styl © iAndrew 2016-2020 Edit © Axwell 2017-2020