Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Andream.von.SalzaŚwięci Pańscy na każdy dzień
#21
25 KWIETNIA

[Obrazek: swMarek.jpg]

ŚW. MAREK (zob. 24 lutego)
Św. Marek, Ewangelista (+ I w.). W księgach Nowego Testamentu występuje pod imieniem Jan, Dzieje
Apostolskie (Dz 12,12) wspominają go jako “Jana zwanego Markiem”, syn Marii, która prawdopodobnie
była właścicielką domu, w którym odbyta się Ostatnia Wieczerza. Był uczniem św. Piotra. Jego Ewangelia
jest wiernym echem katechezy Księcia Apostołów. Marek ze swoim krewnym Barnabą towarzyszył
św. Pawłowi w jego pierwszej podróży misyjnej. Jest patronem szklarzy oraz miast: Bergamo, Wenecji, a
także Albanii. Przyzywany podczas siewów wiosennych oraz w sprawach pogody.
W ikonografii św. Marek ukazywany jest w stroju arcybiskupa, w paliuszu albo jako biskup wschodniego
rytu. Trzyma w dłoni zamkniętą lub otwartą księgę. Symbolizuje go m. in. lew ze skrzydłami - jedno z
ewangelicznych zwierząt, lew u stóp, drzewo figowe, zwój.
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
Odpowiedz

#22
Wasza Eminencjo,
Umiłowany Bracie,

Składamy Waszej Eminencji wyrazy podziękowania w imieniu naszym własnym oraz duchownych Kościoła Rotryjskiego, za podjęcie się i prowadzenie wspaniałego dzieła jakim jest publikacja Świętych Pańskich, których codziennie w Mszach Świętych wspominamy i do których modlimy się, aby byli naszymi orędownikami u Pana Boga. Niech to wspaniałe dzieło Waszej Eminencji trwa dalej, z takim zapałem jak obecnie, gdyż wnosi ono niezwykle dużo do naszego codziennego życia, przypominając nam wspaniałe sylwetki wielkich osób Kościoła.

Błogosławiąc,
Mikołaj kardynał Dreder
Dziekan Kolegium Kardynalskiego
Wikariusz Generalny
Wielki Książę Antwerpii


[Obrazek: 14101934_nicolodreder2.png?w=1100]
Odpowiedz

#23
26 KWIETNIA

[Obrazek: 0426-klet_1.gif]

ŚW. KLET
gr. kletós - wybrany, wezwany
Św. Klet (Anaklet I), papież, męczennik. Żył w I wieku. Został umęczony
za cesarza Domicjana. Według najstarszego wykazu papieży miał być drugim z kolei następcą św. Piotra
(79-887/90). Wymieniany w kanonie rzymskim.
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
Odpowiedz

#24
27 KWIETNIA

 [Obrazek: 194px-Lille_Hospice_comt_Vuez_Ste_Zite.JPG]

ŚW. ZYTA
wł. citta, zitta, zita – dziewczyna.
Św. Zyta, dziewica (1218 - 1272). Urodziła się w Monsgrati koło miasta Lucca, w rodzinie biednych wieśniaków.
Całe życie, od 12 roku, była służącą. Cicha, sumienna, pracowita, uprzejma, prowadziła życie
surowe. Zyta była obdarzona darem kontemplacji i ekstaz. Wrażliwa na niedolę potrzebujących i biednych
rozdawała im swoje skromne oszczędności. Wsławiły ją cuda, które zapisano przy zastosowaniu
formalności notarialnych. Święta jest patronką miasta Lucca; ubogich dziewcząt, pracownic domowych,
służących.
W ikonografii św. Zyta przedstawiana jest z dzbanem, w którym woda przemieniła się w cudowny sposób
w wino. Bywa ukazywana w fartuchu pełnym kwiatów, w które zamienił się chleb niesiony ubogim.
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
Odpowiedz

#25
28 KWIETNIA

[Obrazek: Louis-de-Montfort-238x300.jpg]

ŚW. LUDWIK (zob. 15 marca)
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, kapłan (1073 - 1710). Pochodził ze starego francuskiego rodu.
Uczył się w Rennes oraz w Paryżu. Po przyjęciu święceń kapłańskichpracował jako kapelan szpitala w
Poitiers. Założył z Marią Ludwiką Trichet zgromadzenie żeńskie dla pielęgnowania chorych. 
Następnie zwoli przełożonych został misjonarzem. Wędrował od wioski do wioski, od
miasteczka do miasteczka igłosił Boże Słowo. Ludwik miał szczególne nabożeństwo do Matki Bożej.
Oddal się Jej w “niewolę miłości”
i na wyłączną własność. Pisał traktaty teologiczne i ascetyczne, teksty
modlitw i pobożnych pieśni.
Najważniejszym tekstem, aktualnym do dzisiaj, jest “Traktat o doskonałym
nabożeństwie do NMP”. Pozostawił
po sobie dwa zakony. Akt oddania siebie Maryi podejmowali później
papieże, teologowie, m. in.
Stefan kardynał Wyszyński oraz Jan Paweł II, który w swoim herbie
umieścił zawierzenie Bogurodzicy:
“Totus Tuus” - “Cały Twój”. On też w uroczystym akcie powierzył NMP
Kościół i świat.
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
Odpowiedz

#26
29 KWIETNIA

[Obrazek: 0429-katarzyna_1.jpg]
ŚW. KATARZYNA (zob. 2 lutego)
Św. Katarzyna ze Sieny dziewica, zakonnica, doktor Kościoła. Urodziła się 25 marca 1347 r. w Sienie.
Była przedostatnim dzieckiem z dwudziestu pięciu, w mieszczańskiej rodzinie Jakuba i Mony Benincasa.
Jej matka była córką poety Nuccio Piagenti. Katarzyna jako kilkuletnia dziewczynka była przeniknięta
duchem pobożności. Mając kilkanaście lat wstąpiła do zakonu dominikanek. Modlitwa, pokuta, posługiwanie
trędowatym wypełniały jej młode życie. W wieku 20 lat jest już osobą w pełni ukształtowaną,
wielką mistyczką. 1 kwietnia 1375 r. otrzymała stygmaty Z jej przemyśleń i duchowych przeżyć zrodziło
się zaangażowanie w sprawy Kościoła i świata. Podczas licznych wtedy konfliktów na terenie Italii i w
samym Kościele była orędowniczką pokoju i mediatorem. Domagała się od kolejnych papieży ich powrotu
z Awinionu do Rzymu. Wobec nieskuteczności wysyłanych listów udała się do Awinionu, by skłonić
Grzegorza XI do zamieszkania w Wiecznym Mieście. Kiedy papież zdecydował się powrócić, jej pośrednictwu
przypisywano to ważne wydarzenie. Po jego śmierci, na życzenie Urbana VI, Święta udała się
do Rzymu, aby podjąć działalność dla dobra Kościoła. Umarła 28 kwietnia 1380 r. w wieku 33 lat. Jej
relikwie znajdują się w rzymskim kościele S. Maria sopra Minerva. Jest patronką Włoch, Rzymu, Sieny
oraz pielęgniarek, strażników, strażaków.
W ikonografii Święta przedstawiana jest w habicie dominikanki, w koronie cierniowej, z krzyżem w dłoniach,
z różańcem. Trzyma tiarę. Ukazywana jest także z Dzieciątkiem Jezus, które podaje jej pierścień -
znak mistycznych zaślubin, których dostąpiła. Jej atrybutami są także: czaszka, diabeł u stóp, krucyfiks,
lilia, serce.
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
Odpowiedz

#27
30 KWIETNIA

[Obrazek: 190px-Portrait_de_M%C3%A8re_Marie_de_l%2...nation.jpg]

Bł. Maria od Wcielenia Guyard-Martin, wdowa, zakonnica (1599 - 1672). Teresa przyszła na świat w
Tours (Francja). Mając 17 lat wyszła za mąż za Claude Martina, właściciela przędzalni jedwabiu. Po
dwóch latach zmarł jej mąż, zostawiając ją z kilkutygodniowym synem. W dziesięć lat później, 10-
letniego syna późniejszego benedyktyna, oddała pod opiekę siostrze, a sama wstąpiła do urszulanek. Następnie
wyjchała do Quebecu, gdzie podjęła pracę misyjną. Nauczyła się języka Irokezów, pracowała
wśród Indian. Napisała dla nich słowniki i katechizmy Nazwano ją “Teresą Nowej Francji”. Była mistyczką.
Jan Paweł II ogłosił ją 22 czerwca 1980 r. błogosławioną.
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
Odpowiedz

#28
1 MAJA

[Obrazek: swjozef0105.jpg]

JÓZEF
Św. Józef z Nazaretu, Oblubieniec NMP (zob. 19 marca)
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
Odpowiedz

#29
2 MAJA

[Obrazek: 179px-Ikone_Athanasius_von_Alexandria.jpg]

SW. ATANAZY
gr. athanasia - nieśmiertelność (grecka przeróbka imienia egipskiego?).
Św. Atanazy Wielki, biskup, doktor Kościoła. Urodził się w 295 r. w
Aleksandrii. W młodym wieku żył w odosobnieniu na pustyni egipskiej, gdzie spotkał św. Antoniego
Pustelnika, swego mistrza. W 319 r. przyjął diakonat. Jako sekretarz biskupa Aleksandra brał udział w
synodzie w Nicei (325) i przyczynił się do potępienia arian. Później został metropolitą Aleksandrii. Walka arian
z Kościołem, w którą włączali się kolejni cesarze, rzuciła głęboki cień na życie i pasterzowanie
Atanazego. Pięciokrotnie był zmuszany przez kolejnych władców do opuszczenia Aleksandrii i przebywania na
wygnaniu. Trewir, Rzym, pustynia były miejscami jego 17-letniej banicji. Atanazy głosił chrześcijaństwo w
Etiopii i Arabii. Był znakomitym kaznodzieją oraz wybitnym teologiem. Zmarł 2 maja 373 r. Pozostawił
traktaty. W “Żywocie św. Antoniego” dał podwaliny pod koncepcje życia zakonnego.
W ikonografii św. Atanazy przedstawiany jest w stroju biskupa rytu
łacińskiego lub ortodoksyjnego. Czasami jako kardynał albo mnich. Jego atrybutami są: łódka, rylec, zwój.
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
Odpowiedz

#30
3 MAJA


[Obrazek: 240px-Original_Black_Madonna_of_Cz%C4%99stochowa.jpg]

MARYJA (zob. 1 stycznia)
Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski. Kult Maryi jako szczególnej Opiekunki Królestwa i Korony Polskiej 
datuje się co najmniej od Ślubów Jana Kazimierza (1 kwietnia 1656). Od 1923 r. święto obchodzone
oficjalnie w całym kraju. Jan XXIII ogłosił Maryję Królowę Polski główną patronką kraju
 i niebieską Opiekunką naszego narodu (1962).
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
2 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2021 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2021 Styl © iAndrew 2016-2021 Edit © Axwell 2017-2021