Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Andream.von.SalzaŚwięci Pańscy na każdy dzień
#31
4 MAJA

[Obrazek: florian.jpg]

FLORIAN
łac. florus - kwitnący, lśniący, wspaniały.
Św. Florian, żołnierz, męczennik. Dowódca wojsk rzymskich (?). Podczas
prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i przymuszony
do złożenia ofiary bogom. Wobec odmowy wychłostano go i poddano torturom. 4 maja 304 r. uwiązano
mu kamień młyński do szyi i zrzucono do rzeki Enns. W XV wieku na prośbę księcia Kazimierza
Sprawiedliwego sprowadzono część relikwii Świętego do Krakowa. Ku jego czci wybudowano na Kleparzu
kościół. Kiedy w 1528 r. pożar strawił tę część Krakowa, ocalała jedynie ta świątynia. Odtąd zaczęto
św. Floriana czcić w całej Polsce Jako patrona podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów. Patron Austrii,
Bolonii, Krakowa; hutników, strażaków, kominiarzy
W ikonografii św. Florian przedstawiany jest jako oficer rzymski z
naczyniem gaszący pożar. Czasamijako książę. Bywa, że w ręku trzyma chorągiew. Jego atrybutami są:
kamień młyński u szyi, kolczuga, krzyż, czerwony i biały krzyż, miecz, palma męczeńska, płonący dom,
orzeł, tarcza, zbroja.
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
Odpowiedz

#32
5 MAJA

[Obrazek: 179px-Obraz_Juta_von_Sangerhausen_na_str...BCa-gm.jpg]

JUTA (JUTTA)
skrócona forma imienia Judyta - hebr. Jehudit - Żydówka chwaląca.
Bł. Juta z Chełmży, wdowa, pustelnica (1220?- 1260). Urodziła się w Turyngii.
Kiedy miała 20 lat, umarł jej mąż w drodze do Ziemi Świętej. Juta rozdała majątek ubogim, a sama o
żebraczym chlebie odwiedzała sanktuaria. Posługiwała chorym. Około 1256 r. krewny jej męża został
wielkim mistrzem krzyżackim.
Zaprosił Jutę do ziemi chełmińskiej, aby modlitwą i pokutą wspierała dzieło nawracania Prus, Litwy
i Jaćwierzy. Święta zamieszkała w pustelni, niedaleko Chełmży. Codziennie przybywała do miasta na
Mszę św. oraz pielęgnowała chorych w szpitalu położonym poza murami miasta. Zmarła w opinii świętości.
Pochowano ją w południowej nawie katedry w Chełmży. Pisał o niej w swoich mistycznych tekstach
Mech-tylda z Magdeburga. Jest patronką Prus.
W ikonografii bł. Juta przedstawiana jest w prostej sukni, przypominającej zakonny habit, we wdowim welonie na głowie.
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
Odpowiedz

#33
6 MAJA

[Obrazek: 0506-filip_1.jpg]

ŚW. FILIP
gr. philos - przyjemny, mity, drogi, miłośnik i hippos - koń; “znający się na koniach, lubiący konie”.
Św. Filip, Apostoł, męczennik (+ I w.). Pochodził z Betsaidy nad jeziorem Galilejskim. Uczeń Jana
Chrzciciela. Powołany przez Jezusa został jednym z dwunastu Jego uczniów (J 1,43-46). Wspominają go
Ewangelie: kiedy do Mistrza przyprowadził Natanaela (J 1,43-48), podczas rozmnożenia chleba i ryb (J
6,1-7), gdy Grecy pragnęli spotkać Jezusa (J 12,21-22) oraz na Ostatniej Wieczerzy (J 14,7-10). Jego dalsze
dzieje nie są zapisane. Tradycja podaje, że Filip głosił Ewangelię w krainie Partów, Grecji, Scytii,
Lidii, Frygii, Azocie. Tam został ukrzyżowany (ukamienowany?). Jest patronem Antwerpii oraz pilśniarzy
i czapników.
W ikonografii św. Filip przedstawiany jest z krzyżem, z pastorałem, ze zwojem. Czasami trzyma w ręku
kamienie - znak męczeństwa. Towarzyszy mu anioł.
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
Odpowiedz

#34
7 MAJA

[Obrazek: 0507-gizela_1.jpg]
 
BŁ. GIZELA
germ. gisil – strzała.
Bł. Gizela, królowa, ksieni (985 - 1060). Ojcem jej był Henryk II, książę Bawarii, matką Gizela Burgundzka.
Wyszła za mąż za Stefana I, króla Węgier. Miała jedynego syna - Emeryka, który zginął w wieku 24 lat.
Obaj z ojcem byli kanonizowani. Bł. Gizela przeszła do historii jako królowa zaangażowana w
dzieło chrystianizacji Węgier. Była fundatorką wielu klasztorów i kościołów. Po śmierci męża w 1038 r.
doznała udręk i prześladowań ze strony pretendentów do tronu oraz odradzającego się pogaństwa. Przy
pomocy swego brata - Henryka II, cesarza, powróciła do Niemiec. Wstąpiła do benedyktynek w Niedernburg.
Zmarła jako ksieni tegoż opactwa.
W ikonografii bł. Gizelę przedstawia się jako królową w koronie. Jej atrybutem jest model kościoła i różaniec.
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
Odpowiedz

#35
8 MAJA


[Obrazek: stanislaw.jpg]


SW. STANISŁAW (zob. 5 maja)
Św. Stanisław Szczepanowski, biskup, męczennik. Urodził się w
Szczepanowie około 1030 r. Uczył się w szkole katedralnej. Możliwe, że również za granicą (Paryż?). Święcenia
kapłańskie przyjął w 1060 r. W dwanaście lat później został biskupem Krakowa. Dał się poznać jako
pasterz gorliwy, ale i bezkompromisowy.
Konflikt, który wybuchł pomiędzy królem Bolesławem, a biskupem Stanisławem - jego powód do
dzisiaj nie jest w pełni jasny, być może chodziło o niemoralne życie monarchy lub obronę poddanych
przed jego surowością - miał tragiczny finał. Biskup Szczepanowski został zabity przez drużynę królewską
(lub samego króla?) podczas Mszy św., którą celebrował 11 kwietnia (lub 8 maja) 1079 r. w kościele
św. Michała na Skałce. Ciało Świętego poćwiartowano. W kilka lat później przeniesiono je do katedry na
Wawelu, gdzie spoczywa do dzisiaj. Po dokonaniu zbrodni król musiał uciekać z kraju - według tradycji
został mnichem-pokutnikiem w klasztorze benedyktyńskim w Osjaku. Biskupa
Stanisława, jako pierwszego Polaka, ogłoszono świętym w Asyżu. Św. Stanisław jest patronem Polski;
archidiecezji gdańskiej, Gnieźnieńskiej, krakowskiej, poznańskiej, warszawskiej, diecezji:
chełmińskiej, lubelskiej, płockiej, sandomierskiej, tarnowskiej. Jan Paweł II nazwał go “patronem chrześcijańskiego ładu
moralnego”. W ciągu wieków przywoływano legendę o zrośnięciu się rozsieczonego ciała św.
Stanisława. Kult Świętego odegrał w XIII i XIV wieku ważną rolę historyczną jako czynnik kształtowania się
myśli o zjednoczeniu Polski.
Wierzono, że w ten sam sposób - jak ciało św. Stanisława - połączy się i zjednoczy podzielone wówczas
na księstwa dzielnicowe Królestwo Polskie.
W ikonografii św. Stanisław przedstawiany jest w stroju pontyfikalnym z pastorałem. Jego atrybutami są:
miecz, palma męczeńska, u stóp wskrzeszony Piotrowina. Bywa ukazywany z orłem - godłem Polski.
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
Odpowiedz

#36
9 MAJA

[Obrazek: pachomiusz.jpg]

ŚW. PACHOMIUSZ
gr. Pachúm, Pachúmios - człowiek boży.
Św. Pachomiusz Starszy, pustelnik. Urodził się około 287 r. w Sne (Górny Egipt). Po okresie służby wojskowej
przyjął chrzest. Wkrótce potem udał się na pustynię, gdzie podjął życie w surowej ascezie. Wobec
licznie gromadzących się wokół niego mnichów wybudował duży klasztor w Tabennesi, następnie kolejne.
Ułożył “Regułę”, kładąc podwaliny pod zorganizowane życie pustelnicze. Jest ojcem cenobizmu -
ewangelicznego życia we wspólnotach. Zmarł 9 maja 347 r.
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
Odpowiedz

#37
10 MAJA

[Obrazek: 0510-iwan_2.jpg]

BŁ. BEATRICZE
rzym. Beatrix od czasownika beare - uszczęśliwiać, lub od beatus – szczęśliwy.
Bł. Beatricze d’Este, księżniczka, mniszka. Urodziła się około 1200 r. w starym książęcym rodzie. Na
wieść o planowanym małżeństwie uciekła z domu i schroniła się w klasztorze benedyktynek w Salarola.
Nieco później sama założyła klasztor na górze Gemmola, gdzie przebywała jako skromna mniszka.
Zmarła w 1226 r. Jej kult zatwierdził Klemens XIII (1763).
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
Odpowiedz

#38
11 MAJA

[Obrazek: 240px-Mamertus_von_Vienne.jpg]

 ŚW. MAMERT
łac. imię teoforyczne od imienia boga Marsa.
Św. Mamert, biskup (+ 477). Zasłynął jako mąż modlitwy za swych wiernych w Vienne, dotkniętych
takimi nieszczęściami, jak trzęsienie ziemi, pożar, nieurodzaje. Z myślą o uproszenie urodzajów zainicjował
tzw. dni krzyżowe. Podczas nich przez trzy dni (przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego)
zanoszono błagalne modły połączone z procesjami. Zwyczaj ten przetrwał do naszych czasów - procesje
wyruszają na pola, a nabożeństwa odbywają się przy krzyżach przydrożnych. Jest patronem mamek
i orędownikiem w chorobach piersi.
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
Odpowiedz

#39
12 maja

[Obrazek: 0512-pankracy_1.jpg]

ŚW. PANKRACY
gr. pancrates - wszechmogący, zwycięski.
Św. Pankracy, męczennik (+ 354). Zachowało się niewiele wiadomości o tym
Świętym, ale dobrze udokumentowany jest jego wczesny kult. Jako sierota miał przybyć z Frygii do Rzymu,
gdzie przyjął chrzest. Podczas prześladowań poniósł śmierć na arenie - liczył wtedy 14 lat (?).
Nad jego grobem papież Symmach (+ 514) wybudował bazylikę. Św. Pankracy uważany jest za stróża przysiąg
i mściciela krzywoprzysięstwa.
Patron dzieci, opiekun rycerstwa. Przyzywany podczas wiosennych przymrozków.
W ikonografii św. Pankracy przedstawiany jest jako młodzieniec w bogatej tunice z płaszczem. Czasami
jako żołnierz Chrystusa. Jego atrybutami są: miecz, palma męczeńska,
serce, włócznia.
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
[-] 1 użytkownik lubi ten post.
  • Taddeo Piccolomini
Odpowiedz

#40
13 maja

[Obrazek: 0513-serwacy_1.jpg]

ŚW.  SERWACY
łac. servatus - uratowany, ocalony, zachowany.
Św. Serwacy, biskup (+ 384). Po 345 r. biskup w Tongres (dzisiejsza Belgia). Identyfikowany z Sarbatiosem,
jednym z biskupów pozostających w ostrej opozycji wobec arian na synodzie w Rimini. Gorliwy
czciciel Matki Bożej. Zmarł w Maastricht. Orędownik podczas przymrozków. Patron diecezji w Worms,
miasta Maastricht; hutników, stolarzy; osób mających reumatyzm i febrę.
W ikonografii św. Serwacy przedstawiany jest w biskupich szatach pontyfikalnych. Czasami razem ze
św. Piotrem, który według legendy podaje mu srebrny klucz do bram nieba. Święty może tam wprowadzić
każdego, kogo chce. Atrybutami są: chodaki, smok.
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2021 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2021 Styl © iAndrew 2016-2021 Edit © Axwell 2017-2021