Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Święci Pańscy na każdy dzień
10 sierpnia

[Obrazek: 1008-wawrzyniec_2.jpg]

WAWRZYNIEC  (zob. 21 lipca)
Św. Wawrzyniec, diakon, męczennik. Był jednym z siedmiu diakonów Kościoła rzymskiego za czasów
papieża Sykstusa II. Zarządzał dobrami kościelnymi. Opiekował się ubogimi. Podczas prześladowania za
cesarza Waleriana, przewidując swoją śmierć, rozdał biednym majątek kościelny W kilka dni po męczeństwie
papieża Sykstusa prefekt Rzymu zażądał wydania skarbu kościelnego. Wawrzyniec zgromadził
ubogich i odpowiedział: “Oto są prawdziwe skarby Kościoła.” Według tradycji został umęczony na rozpalonej
kracie 10 sierpnia 258 r. Imię Świętego wymienia się w Kanonie rzymskim. Jest patronem Hiszpanii
(Filip II w hołdzie Świętemu wybudował swój królewski pałac Escorial w kształcie kraty), Norymbergi;
bibliotekarzy, kucharzy, piekarzy, studentów, ubogich.
W ikonografii św. Wawrzyniec przedstawiany jest jako diakon w dalmatyce, czasami jako diakon ze stułą.
Jego atrybutami są: księga, krata, palma, otwarta szafka, a w niej księgi Ewangelii, sakiewka, zwój.
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
Odpowiedz

11 sierpnia

[Obrazek: 1108-klara_1.jpg]

KLARA
łac. clara – sławna.
Św. Klara, dziewica. Urodziła się w 1194 r. w Asyżu. Pochodziła z zamożnej rodziny. W tajemnicy przed
rodzicami 1212 r. w Porcjunkuli przyjęła habit zakonny z rąk św. Franciszka i założyła według reguły
franciszkańskiej pierwszy żeński klasztor Pań Ubogich, zwanych później klaryskami. Jego szczególną
cechą jest “przywilej ubóstwa”. Usytuowano go przy kościele św. Damiana. Niebawem dołączyła jej siostra
bł. Agnieszka. Klara była pierwszą ksienią. Gdy św. Franciszek po otrzymaniu stygmatów ciężko
zapadł na zdrowiu, Klara pielęgnowała go w specjalnej celi zbudowanej w ogrodzie klasztoru. Miała
szczególne nabożeństwo do Męki Pańskiej i Eucharystii. Mimo choroby prowadziła życie surowe. Jej
modlitwom przypisywano fakt odstąpienia Saracenów od obleganego Asyżu. Umarła 11 sierpnia 1253 r.
Aleksander IV kanonizował ją w dwa lata później. Jest patronką zakonu klarysek, kapucynek; Asyżu;
bieliźniarek, hafciarek, praczek, radia i telewizji.
W ikonografii św. Klara ukazywana jest jako zakonnica w habicie klaryski stojąca w bramie klasztoru.
Czasami przedstawiana podczas modlitwy lub z monstrancją w dłoniach, kiedy na murach miejskich broni
Asyżu. Jej atrybutami są m. in.: krucyfiks, księga, lilia, monstrancja.
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
Odpowiedz

12 sierpnia

[Obrazek: 185px-Inocencius_XI.jpg]

INNOCENTY (zob. 27 lipca)
Bł. Innocenty XI, papież (1611 - 1689). Urodził się w możnym rodzie Odescalchich. Mając 24 lata wstąpił
na drogę kapłaństwa. Po studiach w Rzymie i Neapolu, zyskawszy doktorat obojga praw, został prefektem
Kamery Apostolskiej. Innocenty X mianował go kardynałem. Był legatem papieskim w Ferrarze.
Następnie zarządzał diecezją w Novarze. Potem pracował w różnych kongregacjach rzymskich. Wiódł
życie surowe, niemal odosobnione. Innocenty został obrany papieżem w wieku 65 lat po śmierci Klemensa
X. Jego pontyfikat był jednym z ważniejszych w dziejach Kościoła. Wystąpił przeciw nepotyzmowi i
wystawności papieskiego dworu. Potępił kwietyzm. Zabierał głos w sprawie Murzynów afrykańskich
porywanych do Ameryki. Był przeciwnikiem absolutyzmu Ludwika XIV oraz gallikanizmu. Doprowadził
do układu króla Polski Jana III Sobieskiego z Leopoldom I, cesarzem, w wyniku którego doszło do
wspólnej akcji pod Wiedniem i zwycięstwa nad Turkami (1683). Jako wyraz wdzięczności papież ustanowił
święto Imienia Maryi. Zdeptanie potęgi tureckiej, zagrażającej Europie, było poniekąd ukoronowaniem
pontyfikatu Innocentego XI. Pochowano go w bazylice św. Piotra. Napis na nagrobku lapidarnie
streszcza jego życie i dzieło: “Religio et justitia”. Beatyfikowany w 1956 r. Po zwycięstwie pod Wiedniem
Jan III przesłał papieżowi chorągiew Kara Mustafy ze słowami: “Przybyłem, ujrzałem, jak Bóg
zwycięża.” Innocenty XI przekazał w podzięce królowi Polski symboliczny miecz w drogocennej pochwie.
W ikonografii Innocenty XI przedstawiany jest w stroju pontyfikalnym.
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
Odpowiedz

13 sierpnia

[Obrazek: ecd2e361ba.jpeg]

PONCJAN
łac. Pontianus – człowiek pochodzący z Pontu.
Św. Poncjan, papież. Został biskupem Rzymu 21 lipca 230 r. W cztery lata później, za panowania Maksyma
Traka, został zesłany do kamieniołomów na Sardynię. Zrzekł się urzędu. Wyczerpany przymusową
ciężką pracą, umarł na wygnaniu w 235 r. Ciało jego sprowadzono do Rzymu i pochowano na tutejszym
cmentarzu. W 1909 r. w katakumbach św. Kaliksta, w “krypcie papieży”, znaleziono grób św. Poncjana z
napisem: “Poncjan, biskup, męczennik.”
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
Odpowiedz

14 sierpnia

[Obrazek: 1155460819_82.jpg]

MAKSYMILIAN (zob. 12 marca)
Św. Maksymilian Maria Kolbe, kapłan, zakonnik. Urodził się w Zduńskiej Woli koło Łodzi w 1894 r. Na
chrzcie otrzymał imię Rajmund. Wstępując do zakonu franciszkanów, przyjął imię Maksymilian. Studia
filozoficzne i teologiczne odbywał w Rzymie. Ukończył je doktoratem. W 1918 r. otrzymał święcenia
kapłańskie. Mimo osobistego zamiłowania do skrajnego ubóstwa, w pracy apostolskiej posługiwał się
najnowocześniejszymi środkami. Gorliwie szerząc cześć Maryi Niepokalanej, założył stowarzyszenie
ludzi oddanych apostolstwu - “Milicję Niepokalanej”. W 1922 r. zorganizował wydawnictwo oraz redakcję
“Rycerza Niepokalanej”. Powołał nowe placówki w Grodnie i Teresinie pod Warszawą, który nazwano
wkrótce Niepokalanowem. W 1930 r. wyjechał do Japonii, gdzie stworzył tamtejszy Niepokalanów
oraz nową wersję “Rycerza Niepokalanej”. W roku 1936 wrócił do Polski. Następnie podjął starania o
otwarcie podobnych ośrodków w Belgii i na Litwie. Był dwukrotnie aresztowany przez Niemców: po raz
pierwszy na początku okupacji, po raz drugi w roku 1941. Osadzono go na Pawiaku, w kilka miesięcy
źniej przewieziono do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Tam wszystkim dawał przykład cierpliwości.
Przyjął dobrowolnie śmierć w bunkrze głodowym zamiast innego więźnia. Dobity zastrzykiem
z fenolu zmarł 14 sierpnia 1941 r. Beatyfikował go Paweł VI w 1971 r. Jedenaście lat później kanonizował
Jan Paweł II. Jest patronem archidiecezji gdańskiej i diecezji koszalińskiej oraz - jak powiedział Jan
Paweł II - “naszych trudnych czasów”.
W ikonografii św. Maksymilian przedstawiany jest w habicie franciszkańskim lub w więziennym pasiaku,
czasem z numerem obozowym 16670 na piersi. Towarzyszy mu Maryja Niepokalana. Jego atrybutem
jest korona z drutu kolczastego lub dwie korony - czerwona i biała.
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
Odpowiedz

15 sierpnia

[Obrazek: Wniebowzicie.jpg]

MARYJA (zob. 1 stycznia)
Wniebowzięcie NMP. Święto początkowo nosiło nazwę Zaśnięcia Najświętszej Panny i tak pozostało w
obrządku wschodnim. Kościół Zachodni pielęgnował myśl o Wniebowzięciu NMP. Prawda ta została
uwieńczona dogmatem wiary przez Piusa XII (1950). W Polsce obrosło ono w zwyczaje i tradycje ludowe.
W tym dniu święci się plony, urządza dożynki. Stąd druga nazwa święta: Matki Boskiej Zielnej. Jest
to dzień Cudu nad Wisłą - odparcia nawały bolszewickiej. Święto Żołnierza Polskiego.
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
Odpowiedz

16 sierpnia

[Obrazek: 179px-StefanIHongarije.jpeg]

STRFAN (zob. 29 marca)
Św. Stefan I, król (ok. 969 - 1038). Syn księcia węgierskiego Gejzy i Adelajdy - córki księcia polskiego
Mieszka I, urodził się w Ostrzychomiu (Esztergom). Bierzmowany przez św. Wojciecha. W 995 r. poślubił
Gizelę, córkę księcia bawarskiego i siostrę cesarza Henryka II. Po śmierci ojca objął rządy. Jego największą
zasługą jest zjednoczenie i umocnienie państwa po okresie rozbicia dzielnicowego. Rządził państwem
węgierskim 41 lat. Stworzył organizację kościelną i gorliwie szerzył chrześcijaństwo. Władca mądry
i sprawiedliwy. W dzień Bożego Narodzenia roku 1000 był koronowany na króla. Kanonizowany
razem z synem św. Emerykiem w 1083 r. Patron Serbii, Węgier; tkaczy.
W ikonografii św. Stefan przedstawiany jest w stroju królewskim, w koronie. Jego atrybutami są: chorągiew
z NMP, glob, a na nim krzyż - symbol misyjnej działalności, korona, makieta kościoła w ręku.
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
Odpowiedz

17 sierpnia

[Obrazek: 1708-jacek_5.jpg]

JACEK (zob. 30 stycznia)
W Polsce imię Hiacynt przemienione na Jacek.
Św. Jacek Odrowąż, kapłan (+ 1257). Urodził się w Kamieniu Śląskim na Opolszczyźnie pod koniec XII
w. Po studiach w Paryżu i Bolonii został kapłanem i kanonikiem krakowskim. Towarzysząc Iwonowi,
biskupowi Krakowa, w podróży do Rzymu, zetknął się ze św. Dominikiem i jego duchowym ruchem.
Razem z bł. Czesławem (zob. 20 lipca) przyjął od niego habit. Po powrocie do Krakowa założył przy
kościele św. Trójcy pierwszy w Polsce klasztor dominikanów. Z Krakowa podejmował liczne wyprawy
misyjne do Kijowa, Gdańska, Prus i na pogranicze Litwy Nazwano go “apostołem Północy”. Wyniszczony
pracą umarł w Krakowie. Od chwili śmierci o. Jacek był czczony jako święty W zapiskach konwentu
klasztornego znajduje się tekst z 1277 r.: “W klasztorze krakowskim leży brat Jacek, mocen wskrzeszać
umarłych.” Jego relikwie znajdują się w kościele dominikanów. Beatyfikował go Klemens VII (1527),
kanonizował Klemens VIII (1594). Jest jednym z najbardziej znanych za granicą świętych polskich. Patron
archidiecezji katowickiej i diecezji opolskiej.

“Według legendy, kiedy uciekał z Kijowa przed Tatarami, zabrał ze sobą Najświętszy Sakrament, by nie
narazić go na zniewagi. Wychodząc z kościoła usłyszał głos idący od figury: <Jacku, zabierasz Syna, a
zostawiasz Matkę.> Kiedy Święty dał do zrozumienia, że kamiennej figury nie udźwignie, Matka Boża
zapewniła go, że nie będzie taka ciężka. W kościele dominikanów w Krakowie pokazują dużą kamienną
statuę jako <Matkę Bożą Jackową>.”
Wincenty Zaleski, “Święci na każdy dzień”.

W ikonografii Święty przedstawiony jest w habicie dominikanina, z monstrancją w jednej ręce i figurą
Matki Bożej w drugiej.
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
Odpowiedz

18 sierpnia

[Obrazek: 1808-helena_1.jpg]

HELENA
od gr. hele - blask, jasność lub helane – pochodnia.
Św. Helena, cesarzowa. Urodziła się w 255 r. w Drepanon w Bitynii (późniejsze Helenopolis). Była córką
karczmarza. Została żoną (lub konkubiną - na co zezwalało ówczesne prawo rzymskie) Konstancjusza
Chlorusa, zarządcy prowincji. W 274 r. urodziła syna Konstantyna. Osiem lat później jej mąż został wyniesiony
do godności cesarza. Ze względów politycznych musiała usunąć się na ubocze. W 306 r. jej syn
został obwołany przez legiony cesarzem. Swoją matkę Helenę wyniósł do godności augusty, cesarzowej.
Przyjąwszy chrześcijaństwo stała się gorliwą jego protektorką. Fundatorka wielu kościołów w Rzymie,
Konstantynopolu oraz Ziemi Świętej. Pod koniec życia (326) Helena udała się z pielgrzymką do ojczyzny
Jezusa. Podczas podróży zmarła w Nikomedii (328). Od IV wieku tradycja przypisuje jej odnalezienie
drzewa krzyża świętego. Jest patronką m.in. diecezji w Trewirze, Ascoli, Bambergu, Pesaro, Frankfurcie,
miasta Bazylei; farbiarzy, wytwórców igieł i gwoździ.
W ikonografii przedstawiana jest w stroju cesarskim z koroną na głowie lub w bogatym wschodnim
stroju, czasami w habicie mniszki. Jej atrybutami są: duży krzyż stojący przy niej, krzyż, który otacza
ramieniem, mały krzyż w dłoni, trzy krzyże, krzyż i trzy gwoździe, model kościoła.
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
Odpowiedz

19 sierpnia

[Obrazek: 1908-jan_1.jpg]

JAN (zob. 31 stycznia)
Św. Jan Eudes, kapłan. Urodził się w 1601 r. w rodzinie wieśniaków, w Ry (Normandia). Mając 22 lata
wstąpił do oratorianów. W dwa lata później przyjął święcenia kapłańskie. Podjął pracę wędrownego kaznodziei
w Normandii, Bretanii i Burgundii. Przeprowadził tam 110 misji, powodując liczne nawrócenia.
Uznano go za jednego z największych misjonarzy epoki. W 1643 założył zgromadzenie księży, które
prowadziło misje ludowe (eudyści) oraz seminaria przygotowujące do tego rodzaju działalności duszpasterskiej.
Dał początek zgromadzeniu Córek Matki Bożej Miłosierdzia, które podjęło opiekę nad zaniedbanymi
i upadłymi dziewczętami. Miał szczególny kult do Serca Jezusa i Matki Bożej, który gorliwie
szerzył podczas swej misyjnej działalności. Zmarł 19 sierpnia 1680 r. Beatyfikowany w 1909, kanonizowany
w 1925 r.
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
2 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2020 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2020 Styl © iAndrew 2016-2020 Edit © Axwell 2017-2020