Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Andream.von.SalzaŚwięci Pańscy na każdy dzień
30 października

[Obrazek: 3010-benwenuta_1.jpg]

BONAWENTURA
wł. bemenuto - przyjęcie na świat upragnionego dziecka; “dziecko urodzone w szczęśliwym porodzie”.
Bł. Benwenuta Bojani (1255 - 1292). Urodziła się w Cividale del Friuli (północne Włochy). Była siódmą
córką włoskiego szlachcica. Została tercjarką dominikańską. Podejmowała surowe umartwienia. Obdarowana
szczególnymi łaskami Boga. Beatyfikowana przez Klemensa XIII w 1765 r.
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
[-] 1 użytkownik lubi ten post.
  • Taddeo Piccolomini
Odpowiedz

31 października

[Obrazek: saint-alphonsus-rodriguez-30-oct-2015-pu...310&crop=1]

ALFONS (zob. 1 sierpnia)
Św. Alfons Rodriguez (1531 - 1617). Urodził się w rodzinie kupca w Segowii (Hiszpania). Po śmierci
ojca prowadził rodzinne przedsiębiorstwo. W wieku 17 lat ożenił się. Siedem lat później stracił żonę i
dwoje dzieci. Dwukrotnie rozpoczynał studia teologiczne, niestety bez powodzenia. W 1571 r. wstąpił do
jezuitów. Jako brat zakonny przez 40 lat pełnił funkcję furtiana kolegium w Palma na Majorce. Zasłynął z
uprzejmości, dobroci i cierpliwości. Był mężem surowych umartwień i ciągłej modlitwy. Wzniósł się na
szczyty modlitwy mistycznej. W roku 1825 beatyfikowany. Kanonizował go Leon XIII (1888).
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
Odpowiedz

1 listopada


WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Św. Bonifacy IV papież. Święcąc Panteon 13 maja 609 r., zarządził, aby ten dzień obchodzono ku czci NMP i świętych męczenników. Papież Grzegorz IV w 835 r. postanowił, że będzie to Uroczystość Wszystkich Świętych.
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
Odpowiedz

2 listopada

[Obrazek: 1102-malachiasz_1.jpg]

MALACHIASZ
hebr. imię teoforyczne Mal’akijah - posłaniec Jahwe, zwiastujący Jahwe.
Św. Malachiasz, biskup, kardynał (1094 - 1148). Urodził się w Armagh (Irlandia). Ojciec był lektorem w szkole klasztornej. Malachiasz otrzymał święcenia kapłańskie w 1119 r.
W cztery lata później został biskupem w Connor, a następnie w Down. Prowadził życie ascety Kiedy Malachiasz był w Rzymie, Innocenty II mianował go swoim legatem na Irlandię.
Podczas podróży zatrzymał się w Clairvaux, gdzie zaprzyjaźnił się ze św. Bernardem. W Irlandii, ewangelizując swą ojczyznę, założył liczne klasztory W czasie następnej wyprawy na kontynent zmarł w Clairvaux. Św. Bernard nazywał Malachiasza “biskupemprorokiem”. Być może powaga Świętego zaważyła na tym, że Malachiaszowi zaczęto przypisywać przepowiednię o papieżach i ich pontyfikatach, którą odnaleziono dopiero w 1595 r. Kanonizował go Klemens III (1190).
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
Odpowiedz

3 listopada

[Obrazek: 1103-porres_1.jpg]

MARCIN (zob. 13 kwietnia)
Św. Marcin de Porres, zakonnik. Urodził się 9 grudnia 1569 r. w Limie. Był nieślubnym dzieckiem Mulatki
Anny Valasquez i hiszpańskiego szlachcica Juana de Porres - późniejszego gubernatora Panamy
Marcin przerwał studia medyczne i pracował jako felczer-balwierz. Mimo sprzeciwu ojca wstąpił do dominikanów,
gdzie do końca życia jako brat zakonny prowadził infirmerię (szpitalik zakonny). Opiekował
się tam nie tylko chorymi zakonnikami, ale wszystkimi, którzy przychodzili, niezależnie od ich pozycji
społecznej i koloru skóry. Dobroć okazywana chorym, opuszczonym, nieszczęśliwym uczyniła z niego
żywą legendę. Spędzał wiele czasu, zwłaszcza w nocy, na modlitwie i surowej pokucie. Miał szczególne
nabożeństwo do Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Otrzymał od Boga wiele łask, między innymi
dar czytania w ludzkich sercach i sumieniach. Mistyk. Zmarł 3 listopada 1639 r. Beatyfikował go Grzegorz
XVI (1837), kanonizował Jan XXIII (1962). Patron fryzjerów, pielęgniarek, robotników, szkól i telewizji
w Peru.
W ikonografii św. Marcin przedstawiany jest w habicie dominikańskim. Jego atrybuty to: anioł trzymający
bicz i łańcuch, koszyk chleba, a obok mysz, krzyż, różaniec.
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
[-] 1 użytkownik lubi ten post.
  • Taddeo Piccolomini
Odpowiedz

4 listopada

[Obrazek: boromeusz-wiki-cc0-746x280.jpg]

KAROL (zob. 2 marca)
Św. Karol Boromeusz, biskup. Urodził się na zamku Arona w 1538 r. jako syn arystokratycznego rodu.
Studia ukończył na uniwersytecie w Pawii, uzyskując doktorat obojga praw (1559). Znawca sztuki. Grał
pięknie na wiolonczeli. W 23 roku życia mianowany kardynałem i arcybiskupem Mediolanu. Święcenia
kapłańskie i biskupie przyjął dopiero dwa lata później. Po niespodziewanej śmierci brata, która była dla
niego duchowym wstrząsem, podjął życie pełne pobożności i ascezy Współpracując ze swoim wujem,
papieżem Piusem IV, doprowadził do końca Sobór Trydencki. Uchwały tego soboru wprowadził w swej
diecezji. Założył pierwsze seminarium duchowne. Hojny dla ubogich, żył ubogo. Podczas zarazy w Mediolanie
(1576) niósł pomoc chorym, oddał wszystko, nawet własne łóżko. Zmarł 3 listopada 1584 r. Pozostawił
po sobie dorobek pisarski. Beatyfikowany w 1602 r., kanonizowany w 1610. Patron boromeuszek,
diecezji w Lugano i Bazylei, uniwersytetu w Salzburgu; bibliotekarzy, instytutów wiedzy katechetycznej,
proboszczów, profesorów seminarium.
W ikonografii św. Karol Boromeusz przedstawiany jest w stroju kardynalskim. Jego atrybutami są: bicz,
czaszka, gołąb, kapelusz kardynalski, krucyfiks; postronek na szyi, który nosił podczas procesji pokutnych.
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
Odpowiedz

5 listopada

[Obrazek: Zechariah%2Band%2BElizabeth.jpg]

ZACHARIASZ (zob. 22 marca)
Św. Zachariasz (+ I w.), Kapłan “z oddziału Abiasza”. Ojciec Jana Chrzciciela (Łk 1,5-25,59-79). Sprawiedliwy
mąż żyjący ze swoją żoną Elżbietą w bezdzietnym małżeństwie. Kiedy, wyznaczony przez losowanie,
składał w świątyni ofiarę kadzenia, ukazał mu się anioł i przepowiedział, że jego żona urodzi
syna, któremu ma nadać imię Jan. Z powodu niedowierzania został porażony niemową. Odzyskał mowę
dopiero przy obrzezaniu syna, kiedy napisał na tabliczce jego imię Jan. Ewangelia św. Łukasza wkłada w
jego usta hymn “Benedictus”, który wskazuje na posłannictwo Jana Chrzciciela. Po narodzeniu Jana
Chrzciciela ani Pismo Święte, ani tradycja nie podają o jego rodzicach żadnych informacji.
ELŻBIETA (zob. 18 czerwca)
Św. Elżbieta (+ I w) żona Zachariasza i matka Jana Chrzciciela (Łk 1,5-80). Według Ewangelii św. Łukasza
pochodziła z rodu Arona. Uchodząca za bezpłodną, mimo podeszłego wieku urodziła syna. Jej brzemienność
- przedstawiona w kontekście zwiastowania NMP - miała być dowodem, “że dla Boga nie ma
nic niemożliwego”. Maryja odwiedziła spokrewnioną z nią Elżbietę, która za natchnieniem Ducha Świętego
poznała w niej Matkę Boga i powitała ją słowami: “Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony
owoc żywota Twojego.” Maryja pozostała przy Elżbiecie aż do jej rozwiązania. Św. Elżbieta
jest patronką matek, żon, położnych.
W ikonografii św. Zachariasz, podobnie jak św. Elżbieta, występują w cyklach poświęconych Janowi
Chrzcicielowi. Atrybutami św. Zachariasza są: gałązka oliwna w ręce, imię Jan; czasami bywa przedstawiany
na ośle jako zapowiedź Chrystusa triumfującego w Niedzielę Palmową. Św. Elżbieta ukazywana
jest często w scenie nawiedzenia NMP lub tuż po urodzeniu św. Jana. Rzadko występuje osobno.
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
Odpowiedz

6 listopada

KALINIK
gr. Kallimachos, Kallichoros; kolós - najpiękniejszy, nike - zwycięstwo - “świętujący zwycięstwo, zwycięski”.
Św. Kalinik, męczennik (+ 638). Według “Martyrologium rzymskiego” po bitwie pod Yarmouk panowanie
bizantyjskie w Syrii i Palestynie zostało złamane. Saraceni w lecie 637 r. opanowali Gazę. Dowódca
arabski Amr kazał przyprowadzić broniących ją żołnierzy. Od Kalinika i jego 10 towarzyszy zażądał, aby
wyrzekli się wiary. Gdy odmówili, zostali uwięzieni. Wycierpieli wiele. Potem przywieziono ich do Jerozolimy
i stracono u bram miasta.
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
Odpowiedz

7 listopada

[Obrazek: 1107-willibrord_1.jpg]

WILLIBRORD
germ. wille- - chęć, wola i -bala - mocny, odważny, mężny.
Św. Willibrord, biskup (658 - 739). Urodził się w Northumbrii. Jego ojciec Wilgilis po śmierci małżonki
udał się na pustelnię i tam zamieszkał z kilku towarzyszami. Willibrord został mnichem, wstąpił do
opactwa w Ripon. Stamtąd udał się do Irlandii, a potem już jako kapłan popłynął do Fryzji (Holandia),
gdzie podjął pracę misyjną. Król Franków, Pepin II, wydelegował go do Rzymu w celu uzyskania kościelnych
uprawnień na ten teren misyjny Podczas drugiej podróży do Rzymu Willibrord otrzymał sakrę
biskupią i paliusz arcybiskupa misyjnego (695). Po powrocie zamieszkał w Utrechcie, gdzie wybudował
katedrę oraz założył szkołę katedralną. Był fundatorem klasztorów w Esternacht i Limburgu. Jest patronem
diecezji w Utrechcie, Haarlem, Niderlandów, Luksemburga.
W ikonografii św. Willibrord przedstawiany jest w stroju biskupim. Jego atrybuty: beczka, mitra, pastorał,
dziecko na księdze, model kościoła.
Jego Eminencja
Andream kardynał von Salza

Kardynał diakon Kościoła Świętego Jana Chrzciciela
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

[Obrazek: 2U78e.png]
[-] 1 użytkownik lubi ten post.
  • Taddeo Piccolomini
Odpowiedz

Piękne imię.
[Obrazek: podpis.png]
(~) abp Taddeo van Hälsing-Marcjan-Chojnacki
von Hippogriff-Piccolomini SJ
Wikariusz Generalny
Prefekt Kongregacji ds. Dyscypliny
Markiz Sieny Wschodniej
[Obrazek: convertedHERB.png]
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2020 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2020 Styl © iAndrew 2016-2020 Edit © Axwell 2017-2020