Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mikołaj DrederProcedury kreacji Patrona i Ojca Kościoła
#1
Wasza Świątobliwość,
Czcigodni pracownicy Kurii,
Bracia w Chrystusie,

Przygotowałem dzisiaj szkielet dokumentu, którym unormowane zostaną przepisy szczególne dotyczące nadawania godności Patrona Kościoła oraz Ojca Kościoła. Dodatkowo opracowałem scenariusz ceremoniału, który przed publikacją został poddany konsultacjom z Jego Ekscelencją Facibenim.

Lecz do rzeczy... Prawnikiem nie jestem, więc szkielet dokumentu, który opracowałem wymaga wzmocnienia prawniczym słownictwem oraz - wedle Braci uznania - poprawek, nim przekażę go Ojcu Świętemu do rozważenia przed publikacją. Zatem zachęcam do zgłaszania poprawek i do dyskusji nad tym projektem.Cytat:W mądrości Ojców Soborowych, zebranych na Soborze Laterańskim VII pod przewodnictwem Ojca Świętego Piusa Leona I, Kościół Święty otrzymał szczególny dar proklamowania Patronów Kościoła oraz Ojców Kościoła, a więc osób szczególnie zasłużonych dla Kościoła Rotryjskiego.  Niniejszy dokument określi przepisy szczególne określające procedury w toku trwania procesu kreacji Patronem Kościoła oraz Ojcem Kościoła.

PATRON KOŚCIOŁA

Złożyć wniosek o wszczęscie postępowania, które ma na celu kreowanie zmarłego Patronem Kościoła może złożyć tylko i wyłącznie duchowny, co najmniej w randze biskupa.

Patron Kościoła jest tytułem zarezerwowanym tylko i wyłącznie dla osób duchownych. Aby duchowny został kandydatem na Patrona Kościoła, w momencie złożenia wniosku o ustanowienie go Patronem Kościoła w Kongregacji ds. Kościoła i Duchowieństwa musi upłynąć minimum 2 lata od jego śmierci lub od jego ostatniej notowanej aktywności. W momencie śmierci kandydat musi pozostać w stanie kapłańskim. Gdy te waruneki zostaną spełnione, Prefekt Kongregacji ds. Kościoła i Duchowieństwa rozpoczyma postępowanie wstępne - zwane etapem kurialnym lub etapem pierwszym, które zbada czy czas od śmierci lub ostatniej aktywności spełnia wymagane minimum oraz czy osoba, które została kandydatem na Patrona Kościoła prowadziła życie zgodne z jego nauką, bez żadnych wykroczeń, które ujmowałyby prestiżowi tego tytułu honorowego. Następnie Prefekt Kongregacji ds. Kościoła i Duchowieństwa kieruje odpowiedź do zgłaszającego wniosek o ustanowienie Patrona Kościoła z informacją o zakończeniu etapu kurialnego oraz postanowieniem o jego kontynuacji lub zakończeniu. Gdy odpowiedź będzie pozytywna, Biskup składający w Kurii Rotryjskiej wniosek staje się postulatorem procesu kreacyjnego i przejmuje odpowiedzialność za prowadzenie postępowania. Gdy odpowiedź będzie negatywna, Biskup składający wniosek może się odwołać od tej decyzji w terminie 30 dni, skutecznie ją uzasadniając.

Zadaniem etapu drugiego, zwanego biograficznym, jest stowrzenie możliwie jak najbogatszej w szczegóły z życia kandydata na Patrona Kościoła, biografii zmarłego. W momecie, gdy będzie spisana jej finalna wersja, zostaje ten fakt przedstawiony Prefektowi Kongregacji ds. Kościoła i Duchowieństwa, który informuje o tym Patriarchę. Gdy biografia zmarłego zostanie zaakceptowana przez Ojca Świętego, Prefekt Kongregacji ds. Kościoła i Duchowieństwa kończy etap drugi.

Patriarcha po zakończeniu etapu drugiego zwołuje Synod Biskupów, którego zadaniem jest zaakceptowanie kandydatury na Patrona Kościoła. Jest to jednocześnie początek etapu finalnego, który zakończy się ceremonią kreacji Patrona Kościoła. Gdy Biskupi zaakceptują kandydaturę na Patrona Kościoła w głosowaniu, zwykłą większością głosów, Dwór Patriarszy ogłasza dzień, w którym odbędzie się ceremonia kreacji. Przyjmujemy, że ceremonia kreacji jest zakończeniem postępowania kreacyjnego.

Ponadto Synod Biskupów ma prawo ustanowić Patrona Kościoła, szczególnym patronem określonej dziedziny życia, miasta, zawodu, etc. etc. Jeśli zaś nie zrobi tego Synod Biskupów to prawo takie przysługuje Patriarsze Rotrii.

W sytuacji, gdyby zaś kandydat na Patrona Kościoła, jego życie oraz postępowanie, budziły wątpliwości, Ojciec Święty ma prawo weta w stosunku do tej kandydatury. Całość procesu kreacyjnego kończy uroczysta ceremonia kreacji, której scenariusz określa Rytuał Laterański.

OJCIEC KOŚCIOŁA

Proces kreacji Ojca Kościoła jest podobny do procesu kreacji Patrona Kościoła, jednakże tytuł Ojca Kościoła jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla osób świeckich, które w swym życiu były wierne naukom chrystusowym. Dopuszcza się możliwość kreowania Ojcem Kościoła także byłych duchownych. Proces kreacyjny składa się z trzech etapów: kurialnego, biograficznego i finalnego.

Etap kurialny stanowi początek procesu kreacyjnego. Na ręce Prefekta ds. Kościoła i Duchowieństwa zostaje złożony wniosek o kreowanie zmarłego wiernego Ojcem Kościoła przez duchownego, co najmniej w randze biskupa, poparty podpisami co najmniej grupy trzech świeckich wiernych - przedstawicieli archidiecezji lub diecezji z której wywodzi się kandydat na Ojca Kościoła. Wstępnie Prefekt Kongregacji ds. Kościoła i Duchowieństwa bada okres, który upłynął od śmierci (minimum 3 lata) lub ostatniej notowanej aktywności (minimum 3 lata). Gdy te warunki zostają spełnione, Prefekt skupia się na zbadaniu szczegółów z życia kandydata. Jeśli swoim życiem świadczył on o Chrystusie, nie siał powszechnego zgorszenia i był ostoją mądrości i sprawiedliwości, akceptuje jego kandydature, kończąc tym samym etap kurialny.

Etapowi biograficznemu przewodniczy postulator procesu kreacyjnego, którym mianowany zostaje Biskup, który złożył wniosek w Kurii Rotryjskiej. Z pomocą lokalnej społeczności tworzy on możliwie jak najbogatszą w szczegóły biografię zmarłego, której ostateczną wersję przekazuje on Prefektowi Kongregacji ds. Kościoła i Duchowieństwa. Ten przekazuje ją Ojcu Świętemu, który akceptując ją, zwołuje Synod Biskupi mający na celu akceptację kandydatury zmarłego na Ojca Kościoła.

Inaugurację etapu finalnego stanowi otwarcie obrad Synodu Biskupów, który ma za zadanie dokonać akceptacji kandydata na Ojca Kościoła. Dokonuje tego zwykłą większością głosów. Jeśli kandydatura zostaje zaakcpetowana Ojciec Święty publikuje Motu proprio, którym powierdza nadanie godności Ojca Kościoła kandydatowi do tej godności. Dopełnieniem tego jest ceremonia kreaci określona przepisami szczególnymi.
Jego Eminencja
Mikołaj kardynał Dreder
Dziekan Kolegium Kardynalskiego
[Obrazek: 14101934_nicolodreder2.png?w=1100]
Odpowiedz

#2
Oprócz poprawy literówek sugerowałbym zmianę określenia "śmierci" na "wirtualnej śmierci". Dodatkowo przypominam, że zmiana Rytuału Laterańskiego wymaga zwołania kolejnego soboru...

Ogólnie projekt bardzo mi się podoba.
Odpowiedz

#3
Osobiście wolę określenie "śmierć" niż "wirtualna śmierć" , ale to już Braci wola jak będzie w ostatecznym dokumencie. Smile

Co do poprawek ceremoniału to wiem o tym, rozmawiałem też o tym z Ojcem Świętym, lecz póki wszystko trzeba dopiąć na ostatni guzik.
Jego Eminencja
Mikołaj kardynał Dreder
Dziekan Kolegium Kardynalskiego
[Obrazek: 14101934_nicolodreder2.png?w=1100]
Odpowiedz

#4
Bardzo dobrze, że angażuje się Kongregacje. Bo w zasadzie ostatnio były one martwe, tj. nie pracowały.
Odpowiedz

#5
(20.06.2019, 16:20:40)Michelangelo Piccolomini napisał(a): Bardzo dobrze, że angażuje się Kongregacje. Bo w zasadzie ostatnio były one martwe, tj. nie pracowały.

Taki był pierwotny zamysł. Już dawno temu. Wink
Jego Eminencja
Mikołaj kardynał Dreder
Dziekan Kolegium Kardynalskiego
[Obrazek: 14101934_nicolodreder2.png?w=1100]
Odpowiedz

#6
Przepraszam, że nie zajmę się w tej chwili odpowiednim ceremoniałem, ale zajmuję się przygotowaniem celebry z Ojcem Świętym z okazji Bożego Ciała.

Ekscelencjo Piccolomini,
a kto powiedział, że ów ceremoniał musi być włączony w ceremoniał laterański, a przez to Rytuał będzie zmieniany? Po co mnożyć niepotrzebne sobory? Ojciec Święty ma takie prawo, aby ustanowić nowy rytuał - Rytuał Ustanowienia Patrona i Ojca Kościoła, który w żaden sposób nie koliduje z Rytuałem Laterańskim. Co do reszty... wypowiem się, jak będę już wolny.
(-) Sua Eminenza 
 Pio Maria Cesare de Medici

Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej
Osobisty Doradca Ojca Świętego
Custode delle fede e Chiesa (Panzerkardinal)
Odpowiedz

#7
Ostatnie zdanie o Patronie Kościoła z projektu:


Cytat:Całość procesu kreacyjnego kończy uroczysta ceremonia kreacji, której scenariusz określa Rytuał Laterański. 
Odpowiedz

#8
Wyrzucić. Zawsze lepiej ułatwiać niż namnażać. Patriarcha ma prawo zmieniać prawo kościelne.
(-) Sua Eminenza 
 Pio Maria Cesare de Medici

Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej
Osobisty Doradca Ojca Świętego
Custode delle fede e Chiesa (Panzerkardinal)
Odpowiedz

#9
Na taki dokument czekała Teutonia.
[Obrazek: podpis.png]
(~) abp Taddeo van Hälsing-Marcjan-Chojnacki
von Hippogriff-Piccolomini SJ
Wikariusz Generalny
Prefekt Kongregacji ds. Dyscypliny
Markiz Sieny Wschodniej
[Obrazek: convertedHERB.png]
Odpowiedz

#10
(20.06.2019, 16:50:17)Tadeusz von Hippogriff-Brus napisał(a): Na taki dokument czekała Teutonia.

Nie tylko Teutonia, lecz cały Kościół Święty!

Co do Rytuału... W projekcie ten ceremoniał dodałem właśnie do Rytuału, aby podkreślić jego szczególne znacznie. Jednak niech ostatnią decyzję podejmie Ojciec Święty. Osobiście jednakże uważam, że zamieszczenie tegoż ceremoniału w Rytuale Laterańskim doda niebywałego prestiżu ceremonii kreacji Patronów i Ojców Kościoła - które przypominam - zostało wolą Soboru Laterańskiego VII ustalone najwyższym kościelnym tytułem.
Jego Eminencja
Mikołaj kardynał Dreder
Dziekan Kolegium Kardynalskiego
[Obrazek: 14101934_nicolodreder2.png?w=1100]
[-] 1 użytkownik lubi ten post.
  • Taddeo Piccolomini
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2020 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2020 Styl © iAndrew 2016-2020 Edit © Axwell 2017-2020