Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Coronatio Patriarchae XXIV VI MMXXIX
#21

[Obrazek: leon%20iii.png]

Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry
Dopełniwszy wielowiekowej tradycji, jaką jest ukoronowanie Następcy Świętego Pawła, stajemy przed Wami, Bracia Najdrożsi, zarazem w pełnym majestacie, jak i w pełnej pokorze. Nałożone na nasze skronie Triregnum jest bowiem wprawdzie piękne, ale jego piękno inaczej odczuwa ten, kto je nosi. Każde bowiem zdobienie ma swój ciężar, każdy brylant i każda cząstka złota dają się odczuć. Ciężar ten jest jednak jedynie metaforyczny, gdyż prawdziwy trud stanowi posługiwanie, którego podejmuje się ten, kto przyjmuje wybór na Stolicę Pawłową. Nie jest możliwe wytrwanie w tej służbie w żaden sposób, jak tylko poprzez pełne zaufanie Bogu i ludziom, których On na naszej drodze stawia w swej mądrości. Pragniemy przeto każdemu z Was z serca podziękować za okazywaną od lat i miesięcy troskę o dobro Kościoła Świętego Matki Naszej  oraz o zbawienie dusz rozsianych po najróżniejszych diecezjach, archidiecezjach, opactwach i administraturach apostolskich Pollinu. Nie ma bowiem pasterza bez jego owczarni, lecz również nie ma owczarni bez owiec. 
Raduje nas wielce obecność znamienitych gości zagranicznych, których wypatrujemy pośród zasiadających na loży honorowej. Bogu dziękujemy za to, że Stolica Apostolska znajduje wśród narodów Pollinu tak wiernych przyjaciół. Zapewniamy, że całym sercem pragniemy odwiedzić podczas naszego pontyfikatu przynajmniej raz, każdy spośród wiernych Kościołowi krajów. W sposób szczególny pragniemy postawić stopę na ziemi ukochanych państw, w których z woli Umiłowanych Poprzedników naszych posługiwaliśmy jako pasterz.
Błogosławimy z serca tym narodom, które słyną jako najsędziwsze i najstabilniejsze. Pełni jesteśmy nadziei, że Bóg raczy utrzymać Was w Waszym powodzeniu.
Ponadto ślemy swe pasterskie błogosławieństwo tym narodom, które podnoszą się z upadku, albo dopiero odkrywają swą odrębność. Prosimy Was, nie zatracajcie nigdy Bożego ducha. 
Chcemy też wyróżnić jeden z podupadających narodów, który dla nas był od zawsze szczególnie bliski. W nim bowiem poczynaliśmy naszą duszpasterską posługę i na nowo zaszczepialiśmy Chrześcijaństwo. Ogłaszamy zatem, iż pragniemy w najbliższym czasie stanąć na gruzach Brodrii, zanosząc zrozpaczonym naszym Braciom i Siostrom z tego kraju swe szczere błogosławieństwo i pocieszenie.
Jak spostrzegawczy już zauważyli, pragniemy być Patriarchą pielgrzymującym, zanoszącym dobrą nowinę po wszystkie strony świata. Także tam, gdzie nie doświadczymy wygód, a trud podróży w dalekie strony. Święci Apostołowie, jak również sam Pan nasz, nie ograniczali się do Jerozolimy, a nauczali wszystkie narody. Tak i my czynimy to dziś, a następcy nasi będą czynić to aż po kres świata.
Ślemy wszystkim swe pasterskie błogosławieństwo.

Sanctitas Sua
Summus Pontifex Ecclessiae Universalis,
Servus Servorum Dei, 
Patriarcha et Episcopus Rotriae etc. etc.
Clemens IV
[Obrazek: leon%20iii.png]
Odpowiedz

#22
Po zakończeniu mowy, Patriarcha podnosi się i wyrusza w procesji do zakrystii. Na tym kończy się ceremonia koronacji patriarszej.
Jego Eminencja 
Mikołaj kardynał Dreder SJ
Wikariusz Generalny

[Obrazek: 14101934_nicolodreder2.png?w=1100]
Odpowiedz

#23
Cytat:
[Obrazek: 2UWKp.png]

Wasza Świątobliwość,
Umiłowany Ojcze Święty!

Z okazji Twojej koronacji na Ojca Królów i Książąt składam Ci w darze ten bogato wyszywany czerwony ornat, wiedząc, jakim uczuciem darzysz rotryjskie celebry. Życzę Ci, aby Twój pontyfikat upłynął w spokoju i stał się czasem rozkwitu kulturowego Rotrii i całego Kościoła.

Ad multos annos!

Michelangelo arcybiskup Piccolomini SJ


[Obrazek: ornat-_Grabowski-_10.jpg]
Odpowiedz

#24
[Obrazek: vrx5kn.png]
Wasza Świątobliwość,
Umiłowany Patriarcho z rodu Medyceuszy i Zepów;


zgłaszałem Waszej Świątobliwości, że z racji realnych obowiązków nie będę mógł uczestniczyć w tak zacnej uroczystości koronacji Ojca Świętego. Niemniej rozpiera mnie duma a radość wychodzi mymi łzami, kiedy mogę zobaczyć na Tronie Pawłowym potomka Medyceuszy. To dla mnie wielki dzień, dzień mojego honoru i mojej służby Medyceuszom - której nie poprzestanę, jak obiecałem Cesaremu kardynałowi de Medici. Ojcze Święty Klemensie IV, przyjmij ode mnie najserdeczniejsze życzenia wszelkich łask i sił w posłudze patriarszej, a jako, że za cel wziąłeś rozszerzanie celebr, przyjmij w darze ode mnie kielich z herbem Medyceuszów, który jest darem po Patronie Piusie III. Niech wygrawerowany herb Twego rodu przypomina Ojcu Świętemu skąd pochodzi i dla kogo służy. (-) bp Pio Maria Facibeni,
Osobisty Sekretarz Ojca Świętego

[Obrazek: 12i_1551.jpg]
Jego Ekscelencja Pio Maria Cesare markiz de Medici
Doktor Nauk Teologicznych
Książę Ferrary
Markiz Monte Cassino
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej
Sekretarz Osobisty Ojca Świętego

[Obrazek: 2WUAj.png]
Odpowiedz

#25
Wasze Ekscelencje,
Najprzewielebniejsi Księża Biskupi,

z serca dziękujemy za przekazane nam przy tej szczególnej okazji piękne dary. Cieszy nas, że oba nawiązują do Liturgii, która w życiu każdego kapłana, a szczególnie Najwyższego Kapłana, powinna zajmować miejsce centralne. 
Dziękujemy za piękny ornat, którego użyjemy w najbliższej Mszy Świętej, której formularz przewiduje użycie barwy czerwonej. Wdzięczni jesteśmy również za wspaniały kielich, mający nawiązanie do naszych tradycji rodzinnych. Zapewniamy, że nawet zasiadając na Złotym Tronie nie zapominamy o naszych Czcigodnych Przodkach.
Dziękujemy także za ciepłe słowa, które Wasze Ekscelencje skierowali pod naszym adresem, ciesząc się wielce, że dobry Bóg obdarował nas takimi współpracownikami. 

Ślemy apostolskie błogosławieństwo,
[Obrazek: 2UVzn.png]
Sanctitas Sua
Summus Pontifex Ecclessiae Universalis,
Servus Servorum Dei, 
Patriarcha et Episcopus Rotriae etc. etc.
Clemens IV
[Obrazek: leon%20iii.png]
Odpowiedz

#26
Wasza Świątobliwość,
Najprzewielebniejszy Ojcze Święty,


W dniu tak podniosłym będącym dopełnieniem momentu elekcji na Tron Pawłowy, proszę przyjąć od skromnego sługi Kościoła wyrazy gratulacji i najszczersze życzenia pomyślności w przewodzeniu wspólnocie Kościoła Świętego. Jest to niełatwe, wymagające wielu trudu i poświęceń zadanie, będące świętą misją podejmowaną z woli Bożej dla najlepszego pożytku Owczarni Pańskiej. Ciężar triregnum potrafi przygnieść najbardziej nawet utalentowanych i prawych synów Kościoła, którzy pełni sił i wiary podejmują trud sterowania Łodzią Pawłową. Wierzę jednak, że przy pomocy łask Ducha Świętego, a także oddaniu wiernych uda się Waszej Miłości pomyślnie przeprowadzić Kościół przez swój pontyfikat.

Jak zawsze polecam Waszą Świątobliwość i Święty Kościół w codziennej modlitwie, pozostając do dyspozycji Stolicy Apostolskiej.

Z rewerencją,
A. Orański
[Obrazek: 2JWBC.png]
Odpowiedz

#27
Wasza Eminencjo,

z  serca dziękujemy za tak szczere słowa gratulacji i życzenia. Podzielamy wiarę, że podołamy ciężarowi Triregnum, zwłaszcza, że dobry Bóg obdarzył nas Braćmi tak wiernymi jak Wasza Eminencja. Raduje nas wielce deklaracja gotowości do pomocy osoby tak doświadczonej i zasłużonej dla Patrymonium Świętego Pawła.
Raz jeszcze wyrażamy wdzięczność i ślemy apostolskie błogosławieństwo.

Z pasterskim pozdrowieniem,
[Obrazek: 2UVzn.png]
Sanctitas Sua
Summus Pontifex Ecclessiae Universalis,
Servus Servorum Dei, 
Patriarcha et Episcopus Rotriae etc. etc.
Clemens IV
[Obrazek: leon%20iii.png]
Odpowiedz

#28
[Obrazek: 2TotE.png]

Wasza Świątobliwość,
krótka realioza nie pozwoliła mi złożyć swego podarku wcześniej. Dzisiaj, gdy została opanowana, z samego rana wsiadłem do swej karocy i pospieszyłem, by ofiarować swój dar i szczere gratulacje na ręce Waszej Świątobliwości.
Ojcze Święty, życzę by Wasz pontyfikat był szczególny. Jesteśmy świadkami przełomowego momentu; momentu, do którego wprowadzi nas Wasz pontyfikat. Oto stajemy u progu XIX wieku, który sam w sobie jest niejako synonimem przemian, wielkich reform. Życzę Wam, Wasza Świątobliwość, abyście wytrwali w swej posłudze, nie przestawali wiernie służyć Rotrii, aby nie opuścił Was wigor i nie dopadła bezsiła.
Wasza Świątobliwość - w tym momencie wchodzi sługa, ubrany w strój mediolański, przybrawszy postawę pełną czci wobec Ojca Świętego, niesie skrzynię przedstawiającą na wieku scenę Ostatniej Wieczerzy - przyjmij mój skromny podarek, który służyć Wam będzie podczas pięknych i olśniewających uroczystości - Eminencja Orański podnosi ciężkie wieko - Oto dwie ampułki, wykonane z mosiądzu. Gdy Wasza Świątobliwość zerknie bliżej, na pewno Wasze oko dostrzeże ozdoby u podnóża - na jednej medycejskie fleur-de-lis, na drugiej orańskie sztabki złota. Uchwyt zaś podtrzymują dwa orańskie lwy. Oby ten podarek, wykonany na specjalnie zamówienie, przypominał o przyjaźni, łączącej nasze dwa rody.

[Obrazek: 9cf405cf5210ac0583fc26f789551cd0.jpg]
/-/ Jego Wielkoksiążęca Mość i Eminencja
Wilhelm Jan Oranje-Nassau
[Obrazek: 2URap.png]
Odpowiedz

#29
Wasza Eminencjo,

trudno powstrzymać się od wzruszenia, odbierając tak piękny podarunek. Rodziny Medyceuszy i Orańskich od niepamiętnych czasów wspólnie troszczą się o przyszłość tego wspaniałego dziedzictwa, jakim jest Rotria. Tym bardziej wymowną symbolikę ma umieszczenie ich symboli na ampułkach, które mieszczą w sobie materię przeznaczoną do najświętszych czynności. 
Wręczone przez Waszą Eminencję ampułki będą używane przy najuroczystszych celebrach, jak również przy prywatnie odprawianych przez nas Mszach Świętych, bowiem trudno będzie się powstrzymać od częstszego korzystania z nich.
Cieszy nas wielce, że Stolica Apostolska zaskarbiła sobie tak wiernego i oddanego pracownika Winnicy Pańskiej.
Wyrażamy wielką wdzięczność za przekazany dar i ciepłe słowa. 

Z serca błogosławimy,
[Obrazek: 2UVzn.png]
Sanctitas Sua
Summus Pontifex Ecclessiae Universalis,
Servus Servorum Dei, 
Patriarcha et Episcopus Rotriae etc. etc.
Clemens IV
[Obrazek: leon%20iii.png]
Odpowiedz

#30
Vivat!
(-) Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2019 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2019 Styl © iAndrew 2016-2019 Edit © Axwell 2017-2019