Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Resp. ad proposita dubia ws. tajemnicy konklawe (bulla Conclave consilio est)
#1
[Obrazek: 200px-Inquisici%C3%B3n_espa%C3%B1ola.svg.png]

RESPONSA AD PROPOSITA DUBIA

Kongregacja Świętej i Powszechnej Inkwizycji, reprezentowana przez Wielkiego Inkwizytora - Jego Ekscelencję Hieronima arcybiskupa Sieniawskiego, przyjąwszy do rozpoznania dwa pytania prawne wyrażone przez Jego Eminencję Michała Anioła kardynała Piccolominiego, po gruntowym przebadaniu postawionych problemów, postanawia wydać niniejsze odpowiedzi na zadane dubia.

I.
Quaestio: Czy konklawe, na którym doszło do złamania tajemnicy i przekazywania prywatnych rozmów między elektorami biskupowi z zewnątrz, jest ważne, tzn. czy wybór Biskupa Rotrii jest wiążący?
Responsum: Affirmative.

Ratio decidendi: Każdorazowy wybór Biskupa Rotrii jest kluczowy dla funkcjonowania Kościoła oraz Państwa Kościelnego, dlatego – jako pierwszorzędne dobro prawne – podlega on nadrzędnej ochronie rotryjskiego systemu prawnego, co implicite wynika z fundamentalnych aktów prawnych. Natomiast wspomniana tajemnica jest wyłącznie dobrem wtórnym, którego ewentualne niezachowanie nie ma wpływu na ważność samego konklawe. Przy tej okazji wspomnieć należy, że zgodnie z tradycją kanoniczną każda czynność prawna, która nie miałaby osiągnąć skutków, winna zostać opatrzona wyraźną sankcją nieważnością lub naruszać – w sposób kluczowy – istotę samego aktu. Zatem elekcja, w przypadku naruszenia sekretu, pozostaje wiążąca, bowiem pogwałcenie tajemnicy nie wywiera znaczącego wpływu na decyzję Kolegium Kardynalskiego.

II.
Quaestio: Jaka kara spotyka kardynałów kontaktujących się z osobami spoza Kaplicy Sykstyńskiej i czy skutkuje z mocy prawa?
Responsum: Negative ad finem.

Ratio decidendi: Aby kara mogła skutkować z mocy prawa winno być to jasno wyrażone w samym przepisie – jedynie w takim przypadku mamy do czynienia z sankcją latae sententiae. Bulla Conclave consilio est przytacza tekst roty, którą w imieniu Przewielebnych Elektorów wygłasza Dziekan Kolegium Kardynalskiego (My, wszyscy i poszczególni Kardynałowie Elektorzy, obecni przy tym wyborze Patriarchy [...] przyrzekamy i przysięgamy zachować z największą wiernością i wobec wszystkich, tak duchownych, jak świeckich, tajemnicę związaną z tym wszystkim, co w jakikolwiek sposób odnosi się do wyboru Biskupa Rotryjskiego i z tym, co odbywa się w miejscu wyboru i dotyczy bezpośrednio lub pośrednio liczenia głosów; nie naruszać w żaden sposób tej tajemnicy tak w czasie wyboru, jak i po wyborze nowego Patriarchy, chyba że zostanie do tego udzielone wyraźne upoważnienie przez samego przyszłego Patriarchy. Oświadczam, że tę przysięgę składam świadomy, że jej złamanie spowoduje w stosunku do mnie te sankcje duchowe i kanoniczne, jakie przyszły Patriarcha zdecyduje zastosować). Klarownie z jej treści – zastosowawszy interpretację zawężającą – wynika, że: (1) tajemnicą związani są wyłącznie kardynałowie; (2) dysponentem sekretu jest każdorazowy Patriarcha, który ma prawo dyspensować od jej zachowania; (3) tenże beneficjent dobra prawnego będzie władny (samodzielnie lub poprzez delegowany trybunał) do tego, aby wymierzyć (ferendae sententiae) karę według własnego osądu, bowiem sama sankcja nie została określona.

Jednocześnie Kongregacja Świętej i Powszechnej Inkwizycji poucza wszystkich P.T. Petentów, aby dubia do rozstrzygnięcia były formułowane jako pytania, które będą rozpoczynały się od przysłówka "czy" (utrum) oraz były zakończone znakiem zapytania. Niniejszą prośbę uzasadnia się faktem wprowadzenia nowej formuły udzielania odpowiedzi.

Dano w Pałacu Laterańskim, dnia XIII II AD MMXX, we wspomnienie Fulkrana z Lodève.

+ Hieronim arcybiskup Sieniawski
Wielki Inkwizytor
+ Jego Eminencja Hieronim Sieniawski
Cardinalis Sanctae Rotriae Ecclesiae
Archiepiscopus ad personam
[Obrazek: 2VqnQ.png]
[-] 1 użytkownik lubi ten post.
  • Michelangelo Piccolomini
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2020 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2020 Styl © iAndrew 2016-2020 Edit © Axwell 2017-2020