Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bulla Qui seipsos castraverunt propter Regnum Caelorum
#1
Cytat:
[Obrazek: 14284382_65e68629ae28be64.png]

P I U S  L E O  PP. II

PATRIARCHA ET EPISCOPUS ROTRIAE, SUCCESSOR PRINCIPIS APOSTOLORUM,
SUMMUS PONTIFEX ECCLESIAE UNIVERSALIS, PRINCEPS SUI IURIS CIVITATIS ROTRIAE, SERVUS SERVORUM DEI etc.

BULLA

Qui seipsos castraverunt propter Regnum Caelorum
I. "Są i tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!" (Mk 10, 14) powiedział Pan do swoich uczniów. Takoż i my, jako Summus Pontifex, niniejszym dokumentem chcemy przypomnieć wszystkim duchownym Kościoła, że są oni zobowiązani – na mocy litery prawa oraz wobec sumienia – do zachowania celibatu, który nakazuje przede wszystkim prezbiterom i biskupom, po wydaniu nominacji, pielęgnowanie w sobie wieczystej wstrzemięźliwości, a tym samym pozostanie w bezżeństwie dla Królestwa Niebieskiego (por. kan. 37 § 1). Nakaz ten, który wynika z wieloletniej oraz uświęconej tradycji z całą mocą podtrzymujemy, oznajmiając wszem i wobec, że Stolica Apostolska ma wyłączną możliwość dyspensowania od tego obowiązku, czego nie zwykła czynić, chyba że przy okazji reductio ad statum laicalem (redukcji do stanu świeckiego). Dodać nam trzeba, że – z woli Kościoła – kochliwy duchowny chociażby przy próbie zawarcia związku małżeńskiego, w jakiejkolwiek formie czy rycie, traci nominację ipso facto (por. art. 2 ust. 2 pkt 2 bulli Sacerdotes Domini), stając się na powrót świeckim. Fakt taki należy potwierdzić wydaniem deklaracji.

II. Co się zaś tyczy diakonów to z zasady oni również zobowiązani są do zachowania celibatu, jednakże nasz Czcigodny Poprzednik na Złotym Tronie, Aleksander IV, w bulli Sacerdotes Domini dopuścił w ich przypadku możliwość zawarcia związku małżeńskiego, jednakże po uprzednim uzyskaniu zgody Patriarchy (por. art. 2 ust. 3 bulli Sacerdotes Domini). Nazywać ich należy diakonami stałymi, ponieważ są przeszkodzeni – póki węzeł trwa – ku temu, aby zostać prezbiterami czy biskupami.

III. Korzystając ponadto z przynależnej nam władzy, jak również dążąc do wzrostu dyscypliny, a także karności wśród naszych Umiłowanych Braci, na mocy kan. 37 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wydajemy szczegółowe normy dotyczące adopcji przez osoby duchowne. Tym samym ustanawiamy powszechny zakaz przysposabiania potomstwa przez osoby przynależące do stanu duchownego. Zastrzegamy również prawo dyspensowania od niego, każdorazowemu Biskupowi Rotrii, wedle własnego osądu, po zadośćuczynieniu przez petenta wymogom z kan. 7 § 1, warując przy tym, aby ewentualna dyspensa została wydana ad validitatem (do ważności) na piśmie oraz umieszczona w Acta Apostolicae Sedis jako dowód jej autentyczności i potwierdzenie faktu uzyskania. Inaczej przysposobienie pozostanie nieważnym w oczach Kościoła oraz całego Państwa Kościelnego Rotria, a duchowny ukarany adekwatnie do przewiny.

IV. Powyższy zakaz nie dotyczy adopcji przez diakonów, którzy zawczasu uzyskali zezwolenie Stolicy Apostolskiej na zawarcie związku małżeńskiego. Nie obejmuje on również kardynałów honorowych vel świeckich, bowiem choć zostali obłóczeni w purpurę i tytułują się Książętami Kościoła to pozostają w stanie świeckim, mając świeckie prawa oraz obowiązki.

V. Nakazujemy również wszystkim duchownym Kościoła, którzy posiadają potomków, aby dostarczyli dane o ich liczbie i personaliach do Kurii Rotryjskiej, aby nasi urzędnicy mogli sporządzić stosowny wykaz.


VI. Niniejsza bulla wchodzi w życie z chwilą złożenia na niej naszego podpisu oraz podania ogółowi duchownych do wiadomości poprzez promulgację.

Datum Rotria, apud S. Paulum, die XIV, mensis Februarii, anno Domini MMXX.


/-/ Sanctitas Vestra Pius Leo II,
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae etc. etc. etc.

[Obrazek: 15953566_pieczec.png]
Sanctitas Sua
Pius Leo PP. II
Patriarcha et Episcopus Rotriae,
Summus Pontifex Ecclessiae Universalis, Servus Servorum Dei
etc. etc. 
[Obrazek: 14284382_65e68629ae28be64.png]
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2020 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2020 Styl © iAndrew 2016-2020 Edit © Axwell 2017-2020