Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hieronim SieniawskiOdnowa Uniwersytetu Rotryjskiego
#11
Eminencjo Rektorze,

Informujemy, że Wydział Historyczny Uniwersytetu Rotryjskiego, przyjął wszystkie nowe postanowienia, które wynikają z przeprowadzonej odnowy naszej Alma Mater. Ponadto - jako Dziekan Wydziału Historii - pragniemy z wielką radością przekazać informację, że obok studiów z zakresu Historii Kościoła czy Historii Państwa Kościelnego, Wydział Historyczny UR będzie prowadził studia w zakresie Historii Pollinu (zamiennie nazywanej Historią Mikroświata) i od dnia dzisiejszego rozpoczynamy poszukiwania studentów ze wszystkich stron Pollinu.

Z rewerencją,
Sanctitas Sua
PIVS LEO PP. II
Patriarcha et Episcopus Rotriae,
Pontifex Optimus Maximus

[Obrazek: 14284382_65e68629ae28be64.png]
Odpowiedz

#12
Bardzo dziękuję Waszej Świątobliwości. Czekamy jeszcze na Wydział Teologiczny i możemy uznać reformę - z formalnego punktu widzenia - za zakończoną Smile
+ Jego Eminencja Hieronim Sieniawski
Cardinalis Sanctae Rotriae Ecclesiae
Archiepiscopus ad personam
[Obrazek: 32Gid.png]
Odpowiedz

#13
Nie chcąc zakładać nowego temat, przedstawiam ogółowi duchowieństwa (a szczególnie kurialistom, biskupom diecezjalnym, jak również przełożonym zakonnym) projekt nowego Regulaminu ASD. Proszę o zgłaszanie wszelkich uwag - problem formacji kapłanów bez wątpienia wszystkim nam leży na sercu.


[Obrazek: asd.png]

REGULAE
APOSTOLICI SEMINARII ROTRIENSIS

Opus vero fovendarum vocationum fines singularum dioecesium, nationum, familiarum religiosarum atque rituum dilatato corde transcendat oportet atque ad Universalis Ecclesiae necessitates respiciens illis praecipue regionibus auxilium afferat, in quibus ad Domini Vineam instantius operarii advocantur.

Dzieło zaś budzenia powołań winno przekraczać wspaniałomyślnie granice poszczególnych diecezji, narodów, rodzin zakonnych oraz obrządków, a uwzględniając potrzeby Kościoła Powszechnego udzielać pomocy szczególnie tym krajom, których sytuacja natarczywiej woła o robotników do Winnicy Pańskiej.

§ 1
1. Apostolskie Seminarium Duchowne, zwane dalej Seminarium, to autonomiczna jednostka naukowa, której fundamentalnym zadaniem jest kształcenie kandydatów do kapłaństwa na potrzeby całego Kościoła Rotryjskiego.
2. Seminarium ma siedzibę w Apostolskim Mieście Rotria.
3. Seminarium posiada swój herb, którego wzór określony jest w załączniku.
4. Seminarium przyjmuje za swojego patrona św. Tomasza z Akwinu.

§ 2
1. Seminarium jest afiliowane do Uniwerystetu Rotryjskiego, którego powagą oraz autorytetem kształci alumnów.
2. W realizowaniu swojej misji Seminarium ściśle współpracuje z Uniwerystetem Rotryjskim.

§ 3
1. Superiorem, czyli zwierzchnikiem i organem Seminarium, jest każdorazowy Rektor Uniwersytetu Rotryjskiego.
2. Do szczególnych zadań Superiora zalicza się:
a) ustalanie programu formacyjnego;
b) nadzorowanie kształcenia alumnów;
c) przyjmowanie oraz relegowanie alumnów;
d) wnioskowanie do Jego Świątobliwości Biskupa Rotrii, kompetentnego biskupa diecezjalnego albo przełożonego zakonnego o wydanie absolwentowi nominacji prezbitaratu.
3. Superior dla realizowania swoich uprawnień wydaje postanowienia.

§ 4
1. Alumnem Seminarium może zostać mężczyzna prowadzący moralne życie, który deklaruje swoją przynależność do Kościoła Rotryjskiego.
2. Celem formacji jest doprowadzenie alumna do uzyskania nominacji prezbiteratu.

§ 5
Regulamin wchodzi w życie z momentem promulgowania go przez Jego Świątobliwość Patriarchę Rotrii.

§ 6
Zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje Superior.Załącznik:

[Obrazek: asd.png]
+ Jego Eminencja Hieronim Sieniawski
Cardinalis Sanctae Rotriae Ecclesiae
Archiepiscopus ad personam
[Obrazek: 32Gid.png]
Odpowiedz

#14
Oto projekt postanowienia Superiora ASD na temat programu formacyjnego, który w moim zamyśle ma realizować się pod auspicjami UR. Zapraszam do dyskusji.

§ 1
Ustalam program formacyjny dla alumnów Apostolskiego Seminarium Duchownego, którego ukończenie będzie uprawniało absolwenta do uzyskania nominacji prezbiteratu.

§ 2
1. Alumni odbierają formację intelektualną poprzez podjęcie studiów na Uniwersytecie Rotryjskim, do którego Seminarium jest afiliowane.
2. Każdy alumn we wniosku o przyjęcie do Seminarium zobowiązany jest do wyboru jednej ze wskazanych specjalizacji (teologia, prawo kanoniczne, historia).
3. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania Superior wyznacza alumnowi tutora, którego zadaniami są przeprowadzenie egzaminu końcowego, pomoc w przygotowaniu pracy oraz jej ocenienie.
4. Zdanie egzaminu i pozytywne ocenienie pracy skutkuje wydaniem przez Rektora Uniwersytetu Rotryjskiego dyplomu ukończenia studiów ad baccalureatum w wybranej przez alumna dziedzinie.
5. Nota końcowa stanowi średnią ocen z egzaminu oraz pracy.

§ 3
1. Egzamin składa się z 15 pytań, zaś do jego zaliczenia niezbędne jest uzyskanie 11 poprawnych odpowiedzi.
2. Pytania egzaminacyjne mają charakteryzować się różnym stopniem trudności.
3. Egzamin odbywa się poprzez wysłanie arkuszu pytań drogą prywatnej wiadomości na forum Państwa Kościelnego Rotria, który - po uzupełnieniu - alumn jest zobowiązany odesłać tutorowi w czasie 48 godzin.
4. Materię egzaminu stanowią informacje z pomocy zgromadzonych w bibliotece seminaryjnej.
5. Alumn, niezależnie od przyczyn, ma prawo dwukrotnego przystępowania do egzaminu.
§ 4
1. Po uzyskaniu stopnia naukowego bakałarza Superior rekomenduje kompetentnemu przełożonemu absolwenta wydanie nominacji prezbiteratu.
2. Kwestia wydawania nominacji diakonatu pozostawiona jest przełożonym alumna i pozostaje niezależna od programu formacyjnego Seminarium.
+ Jego Eminencja Hieronim Sieniawski
Cardinalis Sanctae Rotriae Ecclesiae
Archiepiscopus ad personam
[Obrazek: 32Gid.png]
Odpowiedz

#15
Niejako zatem streszczając proponowane zmiany ASD po prostu przechodzi pod skrzydła UR, dokonano dokładniejszej rozpiski dot. egzaminu na prezbitera, który będzie się składał z pracy i pytań przygotowanych z streszczonych przez Was wykładów dot. Kościoła Rotryjskiego.

Osobiście może i podoba mi się takie tworzenie przeróżnych poprzeczek, w końcu musimy odwzorowywać realne uczelnie a na nich za samo podejście ocenki się nie dostaje. Mam jednak wątpliwość, czy takie utrudnianie jest wskazane akurat w przypadku nominacji prezbiterskiej. Sam pamiętam, gdy po dłuższym czasie przyglądania się Rotrii w końcu zdecydowałem się spróbować kariery duchownej, otrzymałem od ówczesnego rektora kilka pytań z wykładów programowych a tematem pracy były reformy Sylwestra I. Jakieś tam doświadczenie mikronacyjne mam, więc odnalezienie w odmętach forum kilku postów dot. jego zmian nie było aż tak trudne, pomyślmy jednak, czy nie byłoby to przypadkiem zbyt trudne dla osób rozpoczynających swoją drogę w mikronacjach, nie obeznanych zupełnie w rozkładzie forum a zakładamy przecież, że etap szkolenia w ASD musi być stosunkowo krótki (oczywiście długi etap powoduje odsiew, zostają tylko najcierpliwsi). W mojej opinii egzamin powinien opierać się przede wszystkim na teście z materiału, który został opracowany w formie wykładów programowych, tak byśmy od nowych alumnów nie wymagali wiedzy o Rotrii, ale umiejętności jej odszukania. Jeśli już stawiamy na pracę to pomoc opiekuna, ww. tzw. tutora powinna mieć charakter nie tylko teoretyczny, ale i praktyczny (zaznaczyłem to, bo różnie to z tym bywało w przeszłości), tematy stosunkowo proste, niewymagające od alumna, by naprawdę orientował się w kilkunastoletniej historii Rotrii itp.
Jego Ekscelencja ks. bp Stanisław Dmowski
Szambelan Patriarszy

[Obrazek: bpdmowski.png]
Odpowiedz

#16
Racja takowej zmiany jest podyktowana potrzebą aktywizacji Uniwersytetu Rotryjskiego. Reforma ta wydaje mi się również korzystna dla samych alumnów, którzy uzyskają stopień naukowy umożliwiający im kontynuowanie studiów w wybranej dziedzinie.

Wprowadzenie trzech specjalizacji, a także wskazania względem zakresu obowiązków tutora mają zapobiegać takiej sytuacji, jaką Ksiądz Biskup raczył opisać. Nie może być mowy, aby alumn, który stawia pierwsze kroki w Rotrii był pozostawiony sam sobie z narzuconym tematem. To on powinien wybrać tematykę, zaś tutor ma spełnić rolę doradcy i pomóc w jej przygotowaniu - np. sugerując dobór materiałów. Natomiast egzamin - wedle nowych założeń - będzie przebiegał tak, jak go Ekscelencja opisał. Alumn dostanie pakiet pytań via prywatna wiadomość, mając czas na spokojne znalezienie informacji oraz ich odesłanie (48 to wystarczający czas?).
+ Jego Eminencja Hieronim Sieniawski
Cardinalis Sanctae Rotriae Ecclesiae
Archiepiscopus ad personam
[Obrazek: 32Gid.png]
Odpowiedz

#17
Drodzy Prymasi, Arcybiskupi, Biskupi, Opaci,
przypominam o obowiązku umieszczenia w jednostkach, którymi zarządzacie ogłoszenia zawierającego link przenoszący do działu ASD na forum Państwa Kościelnego Rotria.

Brewe Sacerdotales nominationes: Nakazujemy również, aby każdy pasterz w swojej diecezji opublikował stosowne ogłoszenie o możliwości odbycia formacji kapłańskiej w Apostolskim Seminarium Duchownym, zamieszczając także link przekierowujący do jego siedziby.
+ Jego Eminencja Hieronim Sieniawski
Cardinalis Sanctae Rotriae Ecclesiae
Archiepiscopus ad personam
[Obrazek: 32Gid.png]
Odpowiedz

#18
Wykonane
Jego Ekscelencja ks. bp Stanisław Dmowski
Szambelan Patriarszy

[Obrazek: bpdmowski.png]
Odpowiedz

#19
Serdeczne Bóg zapłać! Mam nadzieję, że w pozostałych jednostkach również takie komunikaty zostały zamieszczone albo będzie to rychło zrobione.
+ Jego Eminencja Hieronim Sieniawski
Cardinalis Sanctae Rotriae Ecclesiae
Archiepiscopus ad personam
[Obrazek: 32Gid.png]
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2020 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2020 Styl © iAndrew 2016-2020 Edit © Axwell 2017-2020