Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pius Leon IIBulla Sanctae Ecclesia Dei in Byzantium
#1
Cytat:
[Obrazek: piusleon.png]

P I U S  L E O  PP. II

PATRIARCHA ET EPISCOPUS ROTRIAE, SUCCESSOR PRINCIPIS APOSTOLORUM,
SUMMUS PONTIFEX ECCLESIAE UNIVERSALIS, PRINCEPS SUI IURIS CIVITATIS ROTRIAE, SERVUS SERVORUM DEI etc.


AD PERPETUAM REI MEMORIAM


BULLA

Sanctae Ecclesia Dei in Byzantium


Święty Kościół Rotryjski w Cesarstwie Bizantyjskim, którego duchowni pełnili tam pełną zaangażowania posługę ewangelizacyną, przyczynił się do wzrostu wiary na ziemiach tego młodego państwa. Kapłani docierali z Słowem Bożym w najdalsze zakątki Bizancjum, nawracając pogańskie ludy, za co należy im się wieczna chwała i cześć. Z kolei zaangażowanie władz, na czele z Cesarzem Janem I Bizantyjskim, oraz ich dążenia do formalizacji współpracy pomiędzy Stolicą Apostolską oraz Cesarstwem przyniosły owoc w postaci podpisanego przed kilkoma dniami konkordatu, który prawnie usankcjonował przyjaźń łączącą Owczarnię Pańską w Bizancjum z Kościołem Rotryjskim.


Na wieczną rzeczy pamiątkę oraz w geście przyjaźni i dla dusz zbawienia, ustanawiamy na całym terytorium Cesarstwa Bizantyjskiego jedną prowincję kościelną w randze diecezji, której stolicą będzie miasto stołeczne Konstantynopol, kierowaną przez biskupa, który będzie jednocześnie nosił tytuł Prymasa Cesarstwa Bizantyjskiego. Życzeniem naszym jest, aby Diecezja Konstantynopolu rozwijała się na chwałę Wszechmogącego oraz społeczności Cesarstwa na pożytek. Ponadto władzą naszą apostolską podnosimy Katedrę Hagia Sophia do rangi Bazyliki Mniejszej i nakazujemy potwierdzić ten przywilej stosowną ceremonią przewidzianą w Rytuale Laterańskim.


Mając na uwadze ogromny obszar terytorium Cesarstwa Bizantyjskiego, wolą naszą jest aby istniejące od ponad roku Konstantynopolskie Opactwo Terytorialne, stanowiące prowincję Towarzystwa Jezusowego, w dalszym ciągu kontynuowało swoją działalność misyjną, wspomagając w głoszeniu Ewangelii Prymasa oraz pozostałych kapłanów diecezjalnych. Przeto, dla podkreślenia tradycji tej jednostki oraz jej znaczenia historycznego, dla ewangelizacji ziem bizantyjskich, podnosimy ją do rangi Prałatury Terytorialnej, której pełna nazwa brzmieć będzie Prałatura Terytorialna Towarzystwa Jezuitów z siedzibą w Konstantynopolu. Nowo utworzona prałatura będzie podległa bezpośrednio jurysdykcji Stolicy Apostolskiej i każdorazowego Następcy Św. Pawła.


Ufamy, że nasze decyzje przyniosą zbawienie mieszkańcom Cesarstwa Bizantyjskiego oraz chwałę Kościołowi Rotryjskiemu, czynimy to co zapisaliśmy w niniejszej Bulli wiążącym w momencie publikacji jej w Acta Apostolicae Sedis.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XX, mensis Martii, anno Domini MMXX, Pontificatus Nostri primo.

/-/ Sanctitas Vestra Pius Leo II,
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae etc. etc. etc.

[Obrazek: piecz%C4%99%C4%87PLII.png]
Sanctitas Sua
PIVS LEO PP. II
Patriarcha et Episcopus Rotriae,
Pontifex Optimus Maximus

[Obrazek: 14284382_65e68629ae28be64.png]
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2020 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2020 Styl © iAndrew 2016-2020 Edit © Axwell 2017-2020