Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hieronim SieniawskiSpołeczeństwo, władza i działalność Rotrii
#1
[Obrazek: asd.png]

Społeczeństwo, władza i działalność Państwa Kościelnego Rotria 

dr net. Wilhelm kardynał Orański
dr net. prof. UR Michelangelo Piccolomini SJ

W społeczeństwie rotryjskim wyróżnić można podział na dwie zasadnicze grupy: świeckich i duchownych. Zwykle przewagę liczebną ma grupa duchownych, co wynika z kościelnego charakteru państwa.

Nie należy jednak sądzić, iż władza w całości sprawowana jest przez duchownych. Wszystkie stanowiska państwowe są dostępne zarówno dla świeckich, jak i duchownych. Wyjątkiem jest urząd Patriarchy – jako że jest on głową państwa i Kościoła, musi być nim duchowny. Patriarcha wybierany jest przez kardynałów, obradujących w trakcie konklawe - biorą w nim udział zarówno kardynałowie duchowni, jak i kardynałowie honorowi. Obradom przewodniczy dziekan Kolegium Kardynalskiego.

Patriarcha jest władcą niemal absolutnym. Sprawuje władzę nad władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Dodatkowo władza wykonawcza należy również do Kurii Rotryjskiej, a władza sądowniczą do Kongregacji Świętej i Powszechnej Inkwizycji.

Jak wspomniano, Patriarcha bierze udział w sprawowaniu władzy ustawodawczej. Czyni to poprzez wydawanie bulli – aktów prawnych rangi wyższej niż ustawa. Sprawia to, że może znosić dowolne akty prawne i zmieniać je, wyjąwszy jedynie ustawę zasadniczą. Patriarcha także partycypuje w sprawowaniu władzy wykonawczej, na przykład poprzez wydawanie brewe i motu proprio. Są to dokumenty wykonawcze Patriarchy. Pierwsze dotyczą spraw administracyjnych, drugie zaś nominacji.

Kuria Rotryjska to rząd Państwa Kościelnego, składający się z Sekretariatu Stanu, Kongregacji ds. Kościoła i Duchowieństwa oraz Kongregacji ds. Dyscypliny, pomagający Patriarsze sprawować władzę państwową i kościelną w swoich dziedzinach.

Sekretarz Stanu stoi na czele  Kurii Rotryjskiej. Odpowiada za politykę zagraniczną oraz za sprawy wewnętrzne i administracyjne Stolicy Apostolskiej. Kreuje kierunek polityki Kurii Rotryjskiej, a także nadzoruje prefektów podległych mu kongregacji. 

W ramach polityki zagranicznej Sekretariat Stanu zajmuje się negocjacją umów międzynarodowych, sporządzaniem, wysyłaniem i odbieraniem korespondencji dyplomatycznej, listów, not i innych z tym związanych dokumentów, a także ustalaniem kursu polityki zagranicznej, etykiety, protokołu, przygotowaniem do pełnienia funkcji dyplomatycznych oraz przyjmowaniem przedstawicieli państw, umawianiem szczegółów wizyt zagranicznych dygnitarzy i oficjalnych wyjazdów zagranicznych przedstawicieli Państwa Kościelnego, a także przedstawianiem kandydatów do pełnienia funkcji dyplomatycznych.

Władza sądownicza w sprawach świeckich leży w gestii Kongregacji Świętej i Powszechnej Inkwizycji. Ona ściga przestępców i rozstrzyga na drodze sądowej spory. Jest to pierwsza instancja dla wszelkich spraw. Patriarcha jest z kolei instancją odwoławczą od wyroków tejże Kongregacji.

Kongregacja ds. Kościoła i Duchowieństwa jest dykasterią Kurii, zajmującą się sprawami kościołów terytorialnych, w szczególności zaś wizytacją diecezji, przyjmowaniem sprawozdań z działalności kościołów lokalnych i oceną tej działalności, przedstawianiem kandydatów do nominacji biskupiej Patriarsze Rotrii, wspomaganiem pasterzy w kierowaniu powierzonymi im wspólnotami, udzielaniem dyspens od przepisów prawa kanonicznego w imieniu Jego Świątobliwości. W przyszłości, gdyby zaistniała konieczność podjęcia dialogu ekumenicznego, Kongregacja ds. Kościoła i Duchowieństwa będzie odpowiedzialna za dialog ekumeniczny. 

Kongregacja ds. Dyscypliny sprawuje nadzór nad poprawnością fabularyzacji na obszarze Państwa Kościelnego oraz dbanie, aby wszelakie wydarzenia były przeprowadzone w duchu reform klimatycznych Soboru Laterańskiego VII. Prefekt tej Kongregacji będzie również inicjował działania fabularne, aby codzienność rotryjską uczynić ciekawszą i ściśle związaną z przyjętą fabularyzacją z przełomu XIX i XX wieku. 

Niektóre stanowiska, np. Rektor Uniwersytetu Rotryjskiego czy Herold Wielki Rotrii mogą być obsadzone przez świeckich lub duchownych. Jedynym wyjątkiem są stanowiska stricte kościelne.

Urzędy kościelne to m.in. Prymas – duchowny w randze co najmniej biskupa, który kieruje Kościołem w kraju, który podpisał z Rotrią konkordat.
+ Jego Eminencja Hieronim Sieniawski
Cardinalis Sanctae Rotriae Ecclesiae
Archiepiscopus ad personam
[Obrazek: 32Gid.png]Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2020 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2020 Styl © iAndrew 2016-2020 Edit © Axwell 2017-2020