Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hieronim SieniawskiPostanowienia Superiora
#1
[Obrazek: asd.png]

DECRETUM
SUPERIORIS APOSTOLICI SEMIARII ROTRIENSIS
N. 1/2020

z dnia 1 maja AD 2020
ws. programu formacji

Na podstawie § 3 ust. 2 lit. a Regulaminu Apostolskiego Seminarium Duchownego z dnia 28 kwietnia AD 2020 postanawiam, co następuje:

§ 1
Ustalam program formacyjny dla alumnów Apostolskiego Seminarium Duchownego, którego ukończenie będzie uprawniało absolwenta do uzyskania nominacji prezbiteratu.

§ 2
1. Alumni odbierają formację intelektualną poprzez podjęcie studiów na Uniwersytecie Rotryjskim, do którego Seminarium jest afiliowane.
2. Każdy alumn we wniosku o przyjęcie do Seminarium zobowiązany jest do wyboru jednej ze wskazanych specjalizacji (teologia, prawo kanoniczne, historia).
3. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania, Superior wyznacza alumnowi tutora spośród samodzielnych pracowników naukowych Uniwersytetu Rotryjskiego, którego zadaniami są przeprowadzenie egzaminu końcowego, pomoc w przygotowaniu pracy oraz jej ocenienie.
4. Zdanie egzaminu i pozytywne ocenienie pracy skutkuje wydaniem przez Rektora Uniwersytetu Rotryjskiego dyplomu ukończenia studiów ad baccalaureatum w uprzednio wybranej przez alumna dziedzinie.
5. Nota końcowa stanowi średnią ocen z egzaminu oraz pracy.

§ 3
1. Egzamin składa się z 15 pytań, zaś do jego zaliczenia niezbędne jest uzyskanie 11 poprawnych odpowiedzi.
2. Pytania egzaminacyjne mają charakteryzować się różnym stopniem trudności.
3. Egzamin odbywa się poprzez wysłanie arkuszu pytań drogą prywatnej wiadomości na forum Państwa Kościelnego Rotria, który - po uzupełnieniu - alumn jest zobowiązany odesłać tutorowi w czasie 24 godzin.
4. Materię egzaminu stanowią informacje ze skryptów zgromadzonych w bibliotece seminaryjnej.
5. Alumn, niezależnie od przyczyny, ma prawo dwukrotnego przystępowania do egzaminu.

§ 4
1. Po uzyskaniu stopnia naukowego bakałarza, Superior rekomenduje kompetentnemu przełożonemu absolwenta wydanie nominacji prezbiteratu.
2. Wydawanie nominacji diakonatu pozostawiona jest przełożonym alumna i jest niezależna od programu formacyjnego Seminarium.

§ 5
1. Kwestie sporne oraz nieujęte w niniejszym dokumencie rozstrzyga Superior.
2. Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

+ Hieronim kard. Sieniawski
Apostolici Seminarii Rotriensis Superior
+ Jego Eminencja Hieronim Sieniawski
Cardinalis Sanctae Rotriae Ecclesiae
Archiepiscopus ad personam
[Obrazek: 32Gid.png]
Odpowiedz

#2
[Obrazek: asd.png]

DECRETUM
SUPERIORIS APOSTOLICI SEMIARII ROTRIENSIS
N. 2/2020

z dnia 1 maja AD 2020
ws. przyjęcia do alumantu

Na podstawie § 3 ust. 2 lit. c Regulaminu Apostolskiego Seminarium Duchownego z dnia 28 kwietnia AD 2020 postanawiam, co następuje:

§ 1
Przyjmuję Dominika de Roche w poczet alumnów Apostolskiego Seminarium Duchownego.

§ 2
W związku z wyborem programu formacyjnego w specjalizacji teologicznej na tutora wyznaczam dra net. Stanisława Dmowskiego.

§ 3
Tutora zobowiązuję do sumiennego zadośćuczynienia jego regulaminowym obowiązkom względem powierzonego mu alumna.

§ 4
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

+ Hieronim kard. Sieniawski
Apostolici Seminarii Rotriensis Superior
+ Jego Eminencja Hieronim Sieniawski
Cardinalis Sanctae Rotriae Ecclesiae
Archiepiscopus ad personam
[Obrazek: 32Gid.png]
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2020 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2020 Styl © iAndrew 2016-2020 Edit © Axwell 2017-2020