Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hieronim SieniawskiPostanowienia Superiora
#1
[Obrazek: asd.png]

DECRETUM
SUPERIORIS APOSTOLICI SEMIARII ROTRIENSIS
N. 1/2020

z dnia 1 maja AD 2020
ws. programu formacji

Na podstawie § 3 ust. 2 lit. a Regulaminu Apostolskiego Seminarium Duchownego z dnia 28 kwietnia AD 2020 postanawiam, co następuje:

§ 1
Ustalam program formacyjny dla alumnów Apostolskiego Seminarium Duchownego, którego ukończenie będzie uprawniało absolwenta do uzyskania nominacji prezbiteratu.

§ 2
1. Alumni odbierają formację intelektualną poprzez podjęcie studiów na Uniwersytecie Rotryjskim, do którego Seminarium jest afiliowane.
2. Każdy alumn we wniosku o przyjęcie do Seminarium zobowiązany jest do wyboru jednej ze wskazanych specjalizacji (teologia, prawo kanoniczne, historia).
3. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania, Superior wyznacza alumnowi tutora spośród samodzielnych pracowników naukowych Uniwersytetu Rotryjskiego, którego zadaniami są przeprowadzenie egzaminu końcowego, pomoc w przygotowaniu pracy oraz jej ocenienie.
4. Zdanie egzaminu i pozytywne ocenienie pracy skutkuje wydaniem przez Rektora Uniwersytetu Rotryjskiego dyplomu ukończenia studiów ad baccalaureatum w uprzednio wybranej przez alumna dziedzinie.
5. Nota końcowa stanowi średnią ocen z egzaminu oraz pracy.

§ 3
1. Egzamin składa się z 15 pytań, zaś do jego zaliczenia niezbędne jest uzyskanie 11 poprawnych odpowiedzi.
2. Pytania egzaminacyjne mają charakteryzować się różnym stopniem trudności.
3. Egzamin odbywa się poprzez wysłanie arkuszu pytań drogą prywatnej wiadomości na forum Państwa Kościelnego Rotria, który - po uzupełnieniu - alumn jest zobowiązany odesłać tutorowi w czasie 24 godzin.
4. Materię egzaminu stanowią informacje ze skryptów zgromadzonych w bibliotece seminaryjnej.
5. Alumn, niezależnie od przyczyny, ma prawo dwukrotnego przystępowania do egzaminu.

§ 4
1. Po uzyskaniu stopnia naukowego bakałarza, Superior rekomenduje kompetentnemu przełożonemu absolwenta wydanie nominacji prezbiteratu.
2. Wydawanie nominacji diakonatu pozostawiona jest przełożonym alumna i jest niezależna od programu formacyjnego Seminarium.

§ 5
1. Kwestie sporne oraz nieujęte w niniejszym dokumencie rozstrzyga Superior.
2. Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

+ Hieronim kard. Sieniawski
Apostolici Seminarii Rotriensis Superior
+ Jego Eminencja Hieronim Sieniawski
Cardinalis Sanctae Rotriae Ecclesiae
Archiepiscopus ad personam
[Obrazek: 32Gid.png]
Odpowiedz

#2
[Obrazek: asd.png]

DECRETUM
SUPERIORIS APOSTOLICI SEMIARII ROTRIENSIS
N. 2/2020

z dnia 1 maja AD 2020
ws. przyjęcia do alumantu

Na podstawie § 3 ust. 2 lit. c Regulaminu Apostolskiego Seminarium Duchownego z dnia 28 kwietnia AD 2020 postanawiam, co następuje:

§ 1
Przyjmuję Dominika de Roche w poczet alumnów Apostolskiego Seminarium Duchownego.

§ 2
W związku z wyborem programu formacyjnego w specjalizacji teologicznej na tutora wyznaczam dra net. Stanisława Dmowskiego.

§ 3
Tutora zobowiązuję do sumiennego zadośćuczynienia jego regulaminowym obowiązkom względem powierzonego mu alumna.

§ 4
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

+ Hieronim kard. Sieniawski
Apostolici Seminarii Rotriensis Superior
+ Jego Eminencja Hieronim Sieniawski
Cardinalis Sanctae Rotriae Ecclesiae
Archiepiscopus ad personam
[Obrazek: 32Gid.png]
Odpowiedz

#3
[Obrazek: asd.png]

DECRETUM
SUPERIORIS APOSTOLICI SEMIARII ROTRIENSIS
N. 3/2020

z dnia 6 sierpnia AD 2020
ws. relegowania i przyjęcia do alumantu

Na podstawie § 3 ust. 2 lit. c Regulaminu Apostolskiego Seminarium Duchownego z dnia 28 kwietnia AD 2020 postanawiam, co następuje:

§ 1
Releguję Dominika de Roche z grona alumnów Apostolskiego Seminarium Duchownego z powodu braku jakiegokolwiek zaangażowania w formację, zwalniając tym samym dra net. Stanisława Dmowskiego z obowiązków tutorskich.

§ 2
Przyjmuję Tomasza Adamusa w poczet alumnów Apostolskiego Seminarium Duchownego.

§ 3
W związku z wyborem programu formacyjnego w specjalizacji historycznej na tutora wyznaczam dra net. Janusza Zabieraja.

§ 4
Tutora zobowiązuję do sumiennego zadośćuczynienia jego regulaminowym obowiązkom względem powierzonego mu alumna.

§ 5
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

+ Hieronim kard. Sieniawski
Apostolici Seminarii Rotriensis Superior
+ Jego Eminencja Hieronim Sieniawski
Cardinalis Sanctae Rotriae Ecclesiae
Archiepiscopus ad personam
[Obrazek: 32Gid.png]
Odpowiedz

#4
[Obrazek: asd.png]

DECRETUM
SUPERIORIS APOSTOLICI SEMIARII ROTRIENSIS
N. 4/2020

z dnia 17 sierpnia AD 2020
ws. relegowania alumna

Na podstawie § 3 ust. 2 lit. c Regulaminu Apostolskiego Seminarium Duchownego z dnia 28 kwietnia AD 2020 postanawiam, co następuje:

§ 1
Uwzględniwszy brak zainteresowania formacją oraz negatywną opinię tutora, dra net. Janusza Zabieraja, niniejszym releguję Tomasza Adamusa z grona alumnów Apostolskiego Seminarium Duchownego.

§ 2
Zwalniam dra net. Janusza Zabieraja z pełnionych obowiązków tutorskich.

§ 3
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

+ Hieronim kard. Sieniawski
Apostolici Seminarii Rotriensis Superior
+ Jego Eminencja Hieronim Sieniawski
Cardinalis Sanctae Rotriae Ecclesiae
Archiepiscopus ad personam
[Obrazek: 32Gid.png]
[-] 1 użytkownik polubienia ten post.
  • Janusz Zabieraj
Odpowiedz

#5
[Obrazek: asd.png]

DECRETUM
SUPERIORIS APOSTOLICI SEMIARII ROTRIENSIS
N. 5/2020

z dnia 18 sierpnia AD 2020
ws. przyjęcia do alumantu

Na podstawie § 3 ust. 2 lit. c Regulaminu Apostolskiego Seminarium Duchownego z dnia 28 kwietnia AD 2020 postanawiam, co następuje:

§ 1
Przyjmuję Gagika Bagratydę w poczet alumnów Apostolskiego Seminarium Duchownego.

§ 2
W związku z wyborem programu formacyjnego w specjalizacji teologicznej na tutora wyznaczam dra net. Pio Marię Cesare de Medici, prof. UR.

§ 3
Tutora zobowiązuję do sumiennego zadośćuczynienia jego regulaminowym obowiązkom względem powierzonego mu alumna.

§ 4
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

+ Hieronim kard. Sieniawski
Apostolici Seminarii Rotriensis Superior
+ Jego Eminencja Hieronim Sieniawski
Cardinalis Sanctae Rotriae Ecclesiae
Archiepiscopus ad personam
[Obrazek: 32Gid.png]
Odpowiedz

#6
[Obrazek: asd.png]

DECRETUM
SUPERIORIS APOSTOLICI SEMIARII ROTRIENSIS
N. 6/2020

z dnia 11 września AD 2020
ws. przyjęcia do alumantu

Na podstawie § 3 ust. 2 lit. c Regulaminu Apostolskiego Seminarium Duchownego z dnia 28 kwietnia AD 2020 postanawiam, co następuje:

§ 1
Przyjmuję Tomasza Adamusa w poczet alumnów Apostolskiego Seminarium Duchownego.

§ 2
W związku z wyborem programu formacyjnego w specjalizacji historycznej na tutora wyznaczam dra net. Nicolasa Dredera, prof. UR.

§ 3
Tutora zobowiązuję do sumiennego zadośćuczynienia jego regulaminowym obowiązkom względem powierzonego mu alumna.

§ 4
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

+ bp Stanisław Dmowski
Apostolici Seminarii Rotriensis Superior
Odpowiedz

#7
[Obrazek: asd.png]

DECRETUM
SUPERIORIS APOSTOLICI SEMIARII ROTRIENSIS
N. 7/2020

z dnia 17 listopada AD 2020
ws. przyjęcia do alumantu

Na podstawie § 3 ust. 2 lit. c Regulaminu Apostolskiego Seminarium Duchownego z dnia 28 kwietnia AD 2020 postanawiam, co następuje:

§ 1
Przyjmuję Piotra Pawłowicza w poczet alumnów Apostolskiego Seminarium Duchownego.

§ 2
W związku z wyborem programu formacyjnego w specjalizacji historycznej na tutora wyznaczam dra net. Stanisława Dmowskiego.

§ 3
Tutora zobowiązuję do sumiennego zadośćuczynienia jego regulaminowym obowiązkom względem powierzonego mu alumna.

§ 4
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

+ bp Stanisław Dmowski
Apostolici Seminarii Rotriensis Superior
Odpowiedz

#8
[Obrazek: asd.png]

DECRETUM
SUPERIORIS APOSTOLICI SEMIARII ROTRIENSIS
N. 8/2020

z dnia 12 grudnia AD 2020
ws. relegowania alumna

Na podstawie § 3 ust. 2 lit. c Regulaminu Apostolskiego Seminarium Duchownego z dnia 28 kwietnia AD 2020 postanawiam, co następuje:

§ 1
Uwzględniwszy brak zainteresowania formacją oraz negatywną opinię tutora, niniejszym releguję Tomasza Adamusa z grona alumnów Apostolskiego Seminarium Duchownego

§ 2
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

+ bp Stanisław Dmowski
Apostolici Seminarii Rotriensis Superior
Odpowiedz

#9
[Obrazek: asd.png]

DECRETUM
SUPERIORIS APOSTOLICI SEMIARII ROTRIENSIS
N. 1/2021

z dnia 19 marca AD 2021
ws. przyjęcia do alumantu

Na podstawie § 3 ust. 2 lit. c Regulaminu Apostolskiego Seminarium Duchownego z dnia 28 kwietnia AD 2020 postanawiam, co następuje:

§ 1
Przyjmuję Thomasa von Lissendorfa w poczet alumnów Apostolskiego Seminarium Duchownego.

§ 2
W związku z wyborem programu formacyjnego w specjalizacji historycznej na tutora wyznaczam swoją osobę.

§ 3
Tutora zobowiązuję do sumiennego zadośćuczynienia jego regulaminowym obowiązkom względem powierzonego mu alumna.

§ 4
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

+ abp Tadeusz von Hippogriff-Piccolomini
Apostolici Seminarii Rotriensis Superior
(~) abp Taddeo von Hippogriff-Piccolomini SJ
Wikariusz Generalny
Superior ASD
Herold Patriarszy
Książę Sieny Wschodniej
Prymas Polski i Litwy
[Obrazek: convertedHERB.png]
[-] 1 użytkownik polubienia ten post.
  • Thomas von Lisendorff
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2021 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2021 Styl © iAndrew 2016-2021 Edit © Axwell 2017-2021