Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Janusz ZabierajKronika pontyfikatu Piusa Leona II
#1
Pontyfikat Piusa Leona II
(12.02.2020 - 12.06.2020)
Autor: ks. prał. dr net. Janusz Adam Zabieraj SJ

[Obrazek: 35FLE.jpg]

Prawie rok po pierwszym wyborze na Stolec Pawłowy, dnia 12 lutego 2020 r. Mikołaj kardynał Dreder ponownie został Biskupem Rotrii, przybierając imię Piusa Leona II. Wybór imienia nie był bez znaczenia - XXIII Patriarcha Rotrii pragnął kontynuować swoje dzieło, które zapoczątkował jako Pius Leon I. Niniejsza praca ma na celu spisanie historii pontyfikatu tegoż Ojca Świętego, jak i dokonanie oceny, czy udało mu się wypełnić stawiane przed sobą założenia w mowie inauguracyjnej - wymiany pokoleniowej, aktywizacji nowych mieszkańców oraz sprawiedliwej oceny posługi współpracowników.

Pius Leon II został wybrany Patriarchą Rotrii po trudnym konklawe, na którym trwał impas między sojuszem sieneńsko-mediolańskim, reprezentowanym przez duet kardynałów Michelangela Piccolominiego i Wilhelma Orańskiego, a sojuszem Florencji z Zakonem i bezrodowiem, czyli kardynałami Aureliuszem Medycejskim Zepem oraz Andreamem von Salzą i Mikołajem Drederem. Atmosfera w trakcie trwającego konklawe była bardzo gorąca, do czego przyczynił się ówczesny biskup Pio Maria de Medici i jego kąśliwe uwagi na forum. Po zakończeniu obrad Świętego Kolegium padły nawet oskarżenia o złamanie tajemnicy konklawe (biskup de Medici miał mieć dostęp do Kaplicy Sykstyńskiej bądź miano mu takie informacje przekazywać). Pius Leon II chciał to od razu wyjaśnić, dlatego zwołał 14 lutego 2020 r. III Synod Biskupi. Synod, który obradował do 2 marca 2020 r. nie dowiódł złamania tajemnicy konklawe. Biskupi na nim zebrani potwierdzili natomiast słuszność drogi, którą obrał Kościół Rotryjski na Soborze Laterańskim VII oraz Soborze Welijskim II. Ojcowie Synodalni zwrócili uwagę na szczególną rolę postawy braterstwa, która powinna jednoczyć wszystkich duchownych, a także podkreślili, jak ważna jest Kongregacja ds. Dyscypliny w prowadzeniu narracji, która miała ożywić Państwo Kościelne Rotria.

Takie akcje (kampanie) narracyjne miały miejsce za Piusa Leona II aż dwa razy. Pierwszą z nich była walka ze Świadkami Wieniawy - sektą, którą miał założyć Stanisław Wieniawa (jego ostatnie wcielenie to Michelangelo Piccolomini). Prawdą było, że kardynał Michelangelo Piccolomini odszedł z Rotrii, zrzucając szaty duchowne niespełna miesiąc po wyborze Piusa Leona II, zniesmaczony porażką na konklawe oraz oskarżeniem rzuconym wobec niego przez Hieronima kardynała Sieniawskiego. Pius Leon II potwierdził ekskomunikę, którą swoim czynem zaciągnął na siebie Piccolomini. Sekta Wieniawitów, którą Piccolomini miał założyć, groziła bezpieczeństwu Patriarchy oraz jedności Kościoła. Walkę z nią zapowiedział Patriarcha w brewe Alienus.

Częściowo z Sektą Wieniawitów, jak i Szajką Franchettiego czy też Bractwem Micronatti powiązana była kolejna akcja narracyjna - Tajemnica Wielkiego Bractwa. Wzięło w niej udział wielu duchownych, zmagając się z tajemniczymi bandytami, którzy pragnęli zniszczyć Kościół Rotryjski. Niestety nie została ona dokończona.

Kampania narracyjna wywiązała się również w związku ze sporem na linii Pius Leon II a kardynałowie Hieronim Sieniawski i Pius Maria de Medici, wywołanym nominacją kardynalską dla Fiodora Godunowa. Patriarcha nominował owego prałata wbrew woli Kolegium Kardynalskiego. Spór, w trakcie którego doszło nawet do wzajemnego prężenia militarnych muskułów, skończył się ostatecznie rozejmem. Pius Leon II czasowo zawiesił nominację kardynalską dla Fiodora Godunowa, dając mu możliwość wykazania się. Ten jednak zrezygnował z tej możliwości i poprosił o zdjęcie wszystkich godności oprócz prezbiterskiej oraz możliwość udania się na pustelnię celem medytacji.

Walcząc z rosnącym niebezpieczeństwem Pius Leon II podjął decyzję o wprowadzeniu Indeksu Ksiąg Zakazanych. Patriarcha potwierdził ponadto słuszność celibatu duchownych rotryjskich i uregulował prawnie budzące wątpliwości kwestie związane z przysposobieniem przez osoby duchowne. Zreformował on także urząd Mecenasa Patriarszego, włączając do niego stanowiska Kustosza Muzeum Narodowego oraz Dyrygenta Chóru Cantores Lateransis. Za Piusa Leona II, dzięki staraniom profesora Uniwersytetu Rotryjskiego i zarazem jego nowego Rektora - dr net. Hieronima Sieniawskiego, Uniwersytet został zreformowany. Powrócono do stopni naukowych w systemie rzymskim: bakalaureat net., licencjat net. oraz doktorat net. Zmniejszono biurokrację, jak również wprowadzono system tutorski. Od tej pory Uniwersytet odzyskał chrześcijański wymiar w duchu zasady ratio fide illuminata. Składa się on z trzech wydziałów - Teologicznego, Historycznego oraz Obojga Praw. Profesor Uniwersytetu Rotryjskiego Hieronim kardynał Sieniawski, za zgodą Patriarchy Piusa Leona II zreformował również Apostolskie Seminarium Duchowne. Od tej pory każdy kandydat na rotryjskiego duchownego musi nie tylko je ukończyć, ale również uzyskać na Uniwersytecie Rotryjskim bakalaureat z jednej z wykładanych dziedzin: historii, teologii bądź prawa.

Pius Leon II to także Patriarcha - Pielgrzym. Udał się na pielgrzymki do Księstwa Sarmacji, Królestwa Hasselandu, a także do Cesarstwa Bizantyjskiego oraz Królestwa Dreamlandu. W tym ostatnim jego wizyta wywołała niemałe protesty antyklerykałów. Ojciec Święty dbał o rozwój kościołów partykularnych. Opactwo Teplickie podniósł do rangi diecezji. Erygował także diecezję angemoncką w Hasselandzie oraz Diecezję Konstantynopolu oraz Konstantynopolskie Opactwo Terytorialne. Stworzył, lecz wkrótce wskutek konfliktu na linii Państwo Kościelne Rotria - Republika Bialeńska rozwiązał, Kościół Bialenii Zjednoczony z Rotrią. Stosunki dyplomatyczne, tworząc nuncjaturę apostolską, nawiązano ponadto z Palatynatem Leocji.

W okresie zasiadania na Tronie Pawłowym Piusa Leona II miał miejsce spór polityczny Państwa Kościelnego Rotria z Republiką Bialeńską, który skutkował wypowiedzeniem dnia 4 marca 2020 r. konkordatu oraz wycofaniem uznania państwowości Republiki przez Rotrię. Spór ten wynikał z niepochlebnych opinii wygłaszanych przez obywateli i władze Republiki względem duchownych Kościoła Rotryjskiego. Do takich opinii należała między innymi prześmiewcza wobec teologii krytyka rozprawy doktorskiej ówczesnego księdza Stanisława Dmowskiego ze strony zatrudnionych na Uniwersytecie Bialeńskim naukowców. Spór podsycał również apostata Michelangelo Piccolomini, który z Rotrii przeniósł się do Bialenii. Eskalacją sporu było tymczasowe zbanowanie na forum bialeńskim rotryjskiego Sekretarza Stanu Piusa kardynała Medycejskiego, co skutkowało zerwaniem jakichkolwiek kontaktów na płaszczyźnie międzynarodowej pomiędzy oboma krajami.

Za pontyfikatu Piusa Leona II z Państwa Kościelnego odeszli, wyrzekając się swoich godności wspomniany Michelangelo Piccolomini oraz Wilhelm Orański. Z kraju odszedł także syn Wilhelma - Maurycy, który nie przyjął nadanej przez Patriarchę godności kardynalskiej i nie stawił się na konsystorz. W Rotrii pojawili się księża Janusz Adam Zabieraj SJ (proboszcz wenecki, obdarowany godnością Kapelana Honorowego Jego Świątobliwości) oraz Mateusz Żmigrodzki (proboszcz modeński). Diakonem został też Dominik de Roche. Nowymi kardynałami zostali ostatecznie tylko Hieronim Sieniawski - Wielki Inkwizytor oraz Pius Maria de Medici - Sekretarz Stanu. Do godności biskupiej zostali wyniesieni Taddeo von Hippogriff-Piccolomini oraz Adalbertus Pronobis von Hippogriff-Piccolomini. Pierwszy z wymienionych duchownych został następnie arcybiskupem. Mitrę biskupią otrzymał ponadto ks. Stanisław Dmowski.

Podsumowując, pomimo silnej realiozy, która zaczęła doskwierać Patriarsze pod koniec pontyfikatu, jego rządy można zaliczyć do bardzo udanych. Kolejne, słuszne reformy oraz ciekawie prowadzona polityka narracyjna sprawiła, że Państwo Kościelne i Kościół Rotryjski "żyli" przez te cztery miesiące. Pius Leon II zrealizował swoje zapowiedzi - sprawiedliwie nagradzał i karał, stawiał na "świeżą krew" oraz dokonał swoistej wymiany pokoleniowej w Kolegium Kardynałów, dopełnionej niezwykle smutnym i precedensowym wydarzeniem w historii naszego państwa - realną śmiercią kardynała diakona Andreama von Salzy.
ks. prał. dr net. Janusz Adam Zabieraj SJ
Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości
Proboszcz Bazyliki pw. św. Marka w Wenecji
Kawaler Bari
[Obrazek: 33UTp.png]
[-] 2 użytkowników lubi ten post.
  • Jan II, Taddeo Piccolomini
Odpowiedz

#2
Taka średnia "wymiana pokoleniowa", skoro żaden z młodych, gniewnych nie został kardynałem, a stara, dobra, znana nam wszystkim już wcześniej, tęczowa mafia Wink.
(-) x. Fiodor Anatoljewicz Godunow
[-] 1 użytkownik lubi ten post.
  • Janusz Zabieraj
Odpowiedz

#3
(15.06.2020, 13:46:34)Fiodor Godunow napisał(a): Taka średnia "wymiana pokoleniowa", skoro żaden z młodych, gniewnych nie został kardynałem, a stara, dobra, znana nam wszystkim już wcześniej, tęczowa mafia.

Biorąc pod uwagę głoszoną przeze mnie teorię metempsychozy, czyli wędrówki dusz mikronautów, to ma Wielebny Ksiądz pełną rację, co do tego, że wymiana pokoleniowa w pełni nie nastąpiła. Wszak duchy kardynałów de Medici oraz Sieniawskiego już wcześniej napełniały inne avatary, które nosiły galero i purpurę. Można jednak wskazać przykłady biskupów Hippogriff-Piccolomini oraz Stanisława Dmowskiego jako ową "świeżą krew".
ks. prał. dr net. Janusz Adam Zabieraj SJ
Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości
Proboszcz Bazyliki pw. św. Marka w Wenecji
Kawaler Bari
[Obrazek: 33UTp.png]
Odpowiedz

#4
Jeszcze nie urodził się taki, coby każdemu dogodził. Wink W gruncie rzeczy, obecny skład kolegium jest takim składem, jakiego wiele pokoleń rotryjczyków pragnęło - aktywnym. Pomijając moją ostatnią realiozę, która co prawda nie ustąpiła, ale liczę, że wkrótce będę miał więcej czasu oraz przygotowania do egzaminu dojrzałości kardynała Aurelia, w najbliższym czasie kolegium będzie aktywne, tak aktywne, jak oczekują tego wierni i to nie tylko w okresie konklawe. 

Niemniej, jestem średnio zadowolony z pontyfikatu PLII - przede wszystkim przez wspomnianą realiozę, dużo więcej mógłbym wycisnąć z końcowego etapu pontyfikatu, gdyby nie natłok realnych obowiązków. No cóż, na to nie ma rady. Za największy sukces uważam utworzenie nowych diecezji, a co za tym idzie zwiększenie zasięgu Kościoła Rotryjskiego oraz nominacje dla trzech nowych biskupów. To właśnie episkopat jest przejściowym etapem przed realnym objęciem władzy w Rotrii i uważam, że wiedza oraz doświadczenie, które zdobędą nowi biskupi - dwaj Piccolomini i Dmowski - w przyszłości będą bezcenne, gdy to ich pokolenie przejmie ster okrętu, zwanego PKR.
Jego Eminencja
Mikołaj kardynał Dreder
Dziekan Kolegium Kardynalskiego
[Obrazek: 14101934_nicolodreder2.png?w=1100]
[-] 1 użytkownik lubi ten post.
  • Janusz Zabieraj
Odpowiedz

#5
(15.06.2020, 14:50:24)Mikołaj Dreder napisał(a): Jeszcze nie urodził się taki, coby każdemu dogodził. Wink W gruncie rzeczy, obecny skład kolegium jest takim składem, jakiego wiele pokoleń rotryjczyków pragnęło - aktywnym. Pomijając moją ostatnią realiozę, która co prawda nie ustąpiła, ale liczę, że wkrótce będę miał więcej czasu oraz przygotowania do egzaminu dojrzałości kardynała Aurelia, w najbliższym czasie kolegium będzie aktywne, tak aktywne, jak oczekują tego wierni i to nie tylko w okresie konklawe. 

Niemniej, jestem średnio zadowolony z pontyfikatu PLII - przede wszystkim przez wspomnianą realiozę, dużo więcej mógłbym wycisnąć z końcowego etapu pontyfikatu, gdyby nie natłok realnych obowiązków. No cóż, na to nie ma rady. Za największy sukces uważam utworzenie nowych diecezji, a co za tym idzie zwiększenie zasięgu Kościoła Rotryjskiego oraz nominacje dla trzech nowych biskupów. To właśnie episkopat jest przejściowym etapem przed realnym objęciem władzy w Rotrii i uważam, że wiedza oraz doświadczenie, które zdobędą nowi biskupi - dwaj Piccolomini i Dmowski - w przyszłości będą bezcenne, gdy to ich pokolenie przejmie ster okrętu, zwanego PKR.

Dopisuję do kroniki, bo o tym zapomniałem - za PLII miała miejsce reforma UR i ASD.
ks. prał. dr net. Janusz Adam Zabieraj SJ
Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości
Proboszcz Bazyliki pw. św. Marka w Wenecji
Kawaler Bari
[Obrazek: 33UTp.png]
Odpowiedz

#6
A spory polityczne? Z Bialenią chociażby?
(-) Sua Eminenza 
 Pio Maria Cesare de Medici

Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej
Osobisty Doradca Ojca Świętego
Custode delle fede e Chiesa (Panzerkardinal)
Odpowiedz

#7
(15.06.2020, 21:22:32)Pio Maria de Medici napisał(a): A spory polityczne? Z Bialenią chociażby?


Cytat:Stworzył, lecz wkrótce wskutek konfliktu na linii Państwo Kościelne Rotria - Republika Bialeńska rozwiązał, Kościół Bialenii Zjednoczony z Rotrią.

Ale coś jutro dopisze Eminencjo.
ks. prał. dr net. Janusz Adam Zabieraj SJ
Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości
Proboszcz Bazyliki pw. św. Marka w Wenecji
Kawaler Bari
[Obrazek: 33UTp.png]
Odpowiedz

#8
Jeśli mogę tutaj, to chciałbym i ja podziękować Piusowi Leonowi II za Jego pontyfikat. Choć moja obecność jest nikła ostatnio na tym forum, z powodu licznej realiozy, to jednak śledzę wydarzenia. PLII dziękuje, że mnie niegodnego sługę raczył obdarzyć godnością biskupa. Myślę, że nasza współpraca była pozytywna. Choć za tego pontyfikatu miałem dużo pracy w Bizancjum, w Sarmacji i w Zakonie Jezuitów to jednak był to dla mnie pewien rodzaj życiowego egzaminu, który trwa nadal. Nie będę się za długo rozpisywał z racji żałoby, dlatego kieruje proste słowo wobec PLII - dziękuję.
(-) Ks. Bp. Adalbertus Pronobis von Hippogriff-Piccolomini SJ,
Biskup pomocniczy Diecezji Teplice
Prefekt Kongregacji ds. Kościoła i Duchowieństwa
Protonotariusz Apostolski
Markiz Sieny Zachodniej

[Obrazek: bpadalbertus.png]
[-] 3 użytkowników lubi ten post.
  • Janusz Zabieraj, Mikołaj Dreder, Taddeo Piccolomini
Odpowiedz

#9
Dobra robota. Lubię czytać takie opracowanka historyczne.
Jego Ekscelencja ks. bp Stanisław Dmowski
Szambelan Patriarszy

[Obrazek: bpdmowski.png]
Odpowiedz

#10
Można by też tak, żeby się nie zgubił, wstawić obraz, który jest prezentem dyplomatów z Leocji Wink
[Obrazek: podpis.png]
(~) abp Taddeo van Hälsing-Marcjan-Chojnacki
von Hippogriff-Piccolomini SJ
Wikariusz Generalny
Prefekt Kongregacji ds. Dyscypliny
Markiz Sieny Wschodniej
[Obrazek: convertedHERB.png]
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2020 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2020 Styl © iAndrew 2016-2020 Edit © Axwell 2017-2020