Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pio Maria de MediciMariae Assumptionis in Caelum Sollemnitas
#1
[Obrazek: keys.gif]
Assumptio Beatae Mariae Virginis
Archibasilica Sanctissimi Salvatoris et Sanctorum
Iohannes Baptista et Evangelista in Laterano
XV VIII MMXX

[Obrazek: the-assumption-of-the-virgin-1670.jpg]

Zgodnie z zapowiedzią Dworu Patriarszego wieczorem Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbyła się wspaniała celebra, której przewodniczył Jego Eminencja Pio Maria Cesare de Medici, będący Sekretarzem Stanu oraz Doktorem Teologiem Patriarszego Trybunału. Wniebowzięcie Matki Zbawiciela jest jedną z największych uroczystości w kalendarzu liturgicznym, celebrowaną od najdawniejszych czasów. Kiedy drzwi do Bazyliki otworzyły się, Chór Laterański natychmiast zaintonował pieśń Alma Redemptionis Mater, która słodko miała sławić wielkość Matki Bożej oraz dziękować Bogu za dar tak wspaniałej Matki. Z pierwszymi dźwiękami utworu do świątyni weszła wspaniała procesja - na jej czele krucyferariusz niosący krzyż Piusa Leona II oraz krucyferariusze i nawikulariusze, dalej akolici, klerycy, diakoni oraz kapłani ustawieni według hierarchii. Wszyscy według swych godności i honorów byli w odpowiednim stroju chórowym. Na końcu procesji szedł Jego Eminencja Archiprezbiter Bazyliki św. Jana ubrany w wspaniały kwiecisty ornat maryjny. Kiedy procesja dotarła do ołtarza głównego rozpoczęła się święta celebra ku czci Najświętszej Dziewicy. W czasie uroczystości chór śpiewał najznamienitsze dzieła muzyki - w tym Psalm 112 skomponowany przez Monteverdiego czy  Magnificat skomponowany przez Jana Sebastiana Bacha. W odpowiednim momencie Jego Eminencja oddał manipularz diakonowi, sam zaś udał się na ambonę, aby wygłosić słowo w imieniu swoim oraz Jego Świątobliwości Jana II.

[Obrazek: 234_Cardinal_Ratzinger_TLM_1999_Weimar3.png?ssl=1][Obrazek: lmRd4NuCe5p_yvdDUuUZuDsMcdtKDW25ev3dn6GR...B88raAS0v8]Cytat:
[Obrazek: 812px-Coat_Cardinal_De_Medici.svg.png]


W Ewangelii św. Łukasza w dzisiejszej liturgii czytaliśmy, że «w tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [ziemi] Judy» (Łk 1, 39). W tamtych dniach Maryja udała się pośpiesznie z Galilei do miasteczka położonego w pobliżu Jerozolimy, aby odwiedzić swą krewną — Elżbietę. Dzisiaj kontemplujemy Ją wstępującą ku górze Bożej i wchodzącą do niebieskiego Jeruzalem, «obleczoną w słońce i z księżycem pod stopami, a na głowie mającą wieniec z gwiazd dwunastu» (por. Ap 12, 1).

Biblijna stronica Apokalipsy, którą czytamy w liturgii tej uroczystości, mówi o walce między niewiastą a smokiem, między dobrem a złem. Wydaje się, że św. Jan chciał nam przybliżyć na nowo pierwsze wersety Księgi Rodzaju, opowiadające mroczne i dramatyczne dzieje grzechu Adama i Ewy. Nasi praprzodkowie zostali pokonani przez złego; w pełni czasów Jezus — nowy Adam, i Maryja — nowa Ewa, pokonują ostatecznie nieprzyjaciela, i to właśnie jest radością tego dnia! Wraz ze zwycięstwem Jezusa nad złem zostaje także pokonana wewnętrzna i fizyczna śmierć. Maryja pierwsza wzięła w ramiona Syna Bożego — Jezusa, który stał się dzieckiem; teraz jest pierwszą, która znajduje się obok Niego w chwale nieba.
Dzisiaj świętujemy wielką tajemnicę; to tajemnica, która przynosi nam wszystkim nadzieję i radość, w Maryi widzimy bowiem cel, do którego zmierzają ci wszyscy, którzy potrafią związać swoje życie z życiem Jezusa, którzy potrafią iść za Nim tak, jak szła Maryja. To święto mówi więc o naszej przyszłości, mówi, że my również staniemy u boku Jezusa w radości Boga, i jest dla nas zachętą, abyśmy byli odważni, abyśmy wierzyli, że moc zmartwychwstania Chrystusa może działać także w nas i uczynić nas mężczyznami i kobietami, którzy starają się żyć codziennie jakby już zmartwychwstali, wnosząc światło dobra w ciemności zła istniejącego w świecie. Amen.


Radość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny udziela się nam dzisiaj szczególnie. W najbliższych dniach będziemy obchodzić połowę rządów Jego Świątobliwości Jana II. I tak jak Maryja, Matka Zbawiciela zsyła swoim dzieciom łaski Swojego Umiłowanego Syna, tak i ja pragnę "zesłać" odpowiednie dobrodziejstwa od Ojca Świętego Jana II. Pragnę uhonorować i udekorować tych, którzy swoją pracą przyczyniają się do rozkwitu Państwa Kościelnego i wzrostu chwały Złotego Tronu. Pragnę również uhonorować wszystkich przyjaciół Państwa Kościelnego Rotria z kraju i zagranicy. Pragnę także w imię dialogu uhonorować te persony, które nieustannie mówią, myślą i traktują o Rotrii, tak aby budować przyjaźń opartą na miłości, wierze i nadziei. Dlatego postanawiam obdarzyć:

- godnością Oficera Orderu Gołębicy i Oliwnej Gałązki oraz udekorować Orderem tej klasy Jego Ekscelencję Alfreda Fabiana von Tehen-Dżek, Ministra Spraw Zagranicznych Księstwa Sarmacji;

- godnością Szlachetnej Damy oraz udekorować Orderem Szlachetnych Dam Jej Królewską Mość Joannę Izabelę, Przeczcigodną Królową Teutonii, etc.;

- godnością Komandora Orderu Bożego Grobu oraz udekorować Orderem tejże klasy Jego Ekscelencję Gagika Bagratydę, Patricosa Cesarstwa Bizantyjskiego;

- godnością Wielkiego Oficera Orderu Apostolskiego Aleksandra III oraz udekorować Orderem tej klasy Jego Królewską Mość Sebastiana Januarego II, Najdostojniejszego Króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów;

- godnością Komandora Orderu Apostolskiego Aleksandra III oraz udekorować Orderem tejże klasy Jego Wielmożność Michała Franciszka Lubomirskiego-Lisewicza, Podkanclerzego Wielkiego Rzeczypospolitej;

- godnością Kawalera Uśmiechu oraz udekorować Krzyżem Uśmiechu Jego Ekscelencję Ametysta Farodobusa, Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Bialeńskiej;

- godnością Kawalera Uśmiechu oraz udekorować Krzyżem Uśmiechu Jego Ekscelencję Karola Medycejskiego, Ministra ds. Trollingu (w kontaktach z Państwem Kościelnym Rotria) Republiki Bialeńskiej;

- godnością Komandora Orderu Tiary oraz udekorować Orderem tejże klasy Jego Eminencję Nicolasa Dredera, Regenta Świętej Stolicy;

- godnością Kawalera Signum Laudis oraz udekorować tymże Odznaczeniem Jego Eminencję Hieronima Sieniawskiego, Kamerlinga Świętej Stolicy;


Postanawiam także, w podziękowaniu za całą dotychczasową pracę nadać majątek Bolonia, wraz z tytułem Barona Bolonii Wielebnemu Księdzu Infułatowi Januszowi Zabierajowi, jako jego wieczysty majątek.


Głęboko ufam, że nadane ordery oraz odznaczenia, a także majątek, staną się mobilizacją do dalszej pracy na rzecz Złotego Tronu oraz wyrazem trwałej przyjaźni budowanej na zaufaniu oraz uczciwości. Niech dobry Bóg nam błogosławi!


(-) Pio Cesare de Medici,

Kardynał Sekretarz Stanu Świętej Stolicy(-) Sua Eminenza 
 Pio Maria Cesare de Medici

Il consigliere personale del Santo Padre e Eminenza Reggente
Segretario di Stato Santa Sede
Maestro del sacro palazzo apostolico
Custode delle fede e Chiesa (Panzerkardinal)
[-] 2 użytkowników lubi ten post.
  • Gagik Bagratyda, Michał Franciszek Lisewicz
Odpowiedz

#2
Serdeczne Bóg zapłać za wyróżnienie, ale nie mogę go przyjąć. Jestem bardzo związany ze swoim lennem Bari, którego nie sposób opuścić.
ks. inf. dr net. Janusz Adam Zabieraj SJ
Protonotariusz Apostolski
Prefekt Kongregacji Świętej i Powszechnej Inkwizycji
Nuncjusz Apostolski w Palatynacie Leocji
Proboszcz Bazyliki pw. św. Marka w Wenecji
Kawaler Bari i Baron Bolonii
[Obrazek: 36EwT.png]
Odpowiedz

#3
Z całego serca dziękuję za wyróżnienie, na które nie zasłużyłem. Niech Bóg i Przeczysta Bogurodzica zachowają w swej opiece Rotrię i Patriarchę.
x. dk. Gagik Bagratyda
Odpowiedz

#4
Bardzo dziękuję za odznaczenie.
Życzę rozwoju i pomyślności, zaś w życiu realnym życzę wszystkim Błogosławieństwa Bożego i wstawiennictwa Najświętszej Panny Maryi.
(-) Michael Franciscus Lubomirski-Lisewicz
Ambasador Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Księstwie Sarmacji
Minister Księstwa Urbino
Odpowiedz

#5
(16.08.2020, 09:58:11)Janusz Zabieraj napisał(a): Serdeczne Bóg zapłać za wyróżnienie, ale nie mogę go przyjąć. Jestem bardzo związany ze swoim lennem Bari, którego nie sposób opuścić.

Nalegam, aby Wielebny przyjął baronię Bolonii i posługiwał i w Bari, i w Bolonii. Myślę, że wyjdzie to Księdzu Infułatowi na dobre.
(-) Sua Eminenza 
 Pio Maria Cesare de Medici

Il consigliere personale del Santo Padre e Eminenza Reggente
Segretario di Stato Santa Sede
Maestro del sacro palazzo apostolico
Custode delle fede e Chiesa (Panzerkardinal)
[-] 1 użytkownik lubi ten post.
  • Janusz Zabieraj
Odpowiedz

#6
(16.08.2020, 13:37:16)Gagik Bagratyda napisał(a): Z całego serca dziękuję za wyróżnienie, na które nie zasłużyłem. Niech Bóg i Przeczysta Bogurodzica zachowają w swej opiece Rotrię i Patriarchę.

W opinii Ekscelencji może i Ekscelencja nie zasłużył. W opinii zaś naszej, a więc rządców Rotrii (nie mówię więc tylko o sobie), jak najbardziej.
(-) Sua Eminenza 
 Pio Maria Cesare de Medici

Il consigliere personale del Santo Padre e Eminenza Reggente
Segretario di Stato Santa Sede
Maestro del sacro palazzo apostolico
Custode delle fede e Chiesa (Panzerkardinal)
Odpowiedz

#7
(16.08.2020, 13:37:16)Gagik Bagratyda napisał(a): Z całego serca dziękuję za wyróżnienie, na które nie zasłużyłem. Niech Bóg i Przeczysta Bogurodzica zachowają w swej opiece Rotrię i Patriarchę.

Wyróżnienie jest jak najbardziej zasłużone, Czcigodny, a jego propozycja wyszła ode mnie, a więc od aktualnie sprawującego władzę w Państwie Kościelnym Regenta.
Jego Eminencja
Mikołaj kardynał Dreder
Dziekan Kolegium Kardynalskiego
[Obrazek: 14101934_nicolodreder2.png?w=1100]
[-] 2 użytkowników lubi ten post.
  • Gagik Bagratyda, Hieronim Sieniawski
Odpowiedz

#8
Również serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym!
+ Jego Eminencja Hieronim Sieniawski
Cardinalis Sanctae Rotriae Ecclesiae
Archiepiscopus ad personam
[Obrazek: 32Gid.png]
[-] 1 użytkownik lubi ten post.
  • Janusz Zabieraj
Odpowiedz

#9
Dziękuję za gratulacje.
(-) Michael Franciscus Lubomirski-Lisewicz
Ambasador Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Księstwie Sarmacji
Minister Księstwa Urbino
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2020 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2020 Styl © iAndrew 2016-2020 Edit © Axwell 2017-2020