Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Benedykt IITraktat o wzajemnym uznaniu oraz współpracy woj.-gosp. p. WK Antwerpii a WK Toskanii
#1
Cytat:
Traktat o wzajemnym uznaniu oraz współpracy wojskowo-gospodarczej pomiędzy


Wielkim Księstwem Antwerpii
a
Wielkim Księstwem ToskaniiWysokie Układające się Strony:
Jego Wielkoksiążęca Mość, Mikołaj I Stefan, z bożej łaski Wielki Książę Antwerpii
w imieniu własnym
oraz Wielkiego Księstwa Antwerpii;
oraz
Jego Arcykatolicka i Wielkoksiążęca Mość Aureliusz, Wielki Książę Toskanii
  w imieniu własnym i Wielkiego Księstwa Toskanii;
zawierają w najlepszej wierze następujący
Traktat o wzajemnym uznaniu oraz współpracy wojskowo-gospodarczej
i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:
Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wspierać wzajemnie na arenie międzynarodowej.
Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie  przedstawicielstwa Wielkiego Księstwa Antwerpii na ziemiach Wielkiego Księstwa Toskanii oraz przedstawicielstwa Wielkiego Księstwa Toskanii na ziemiach Wielkiego Księstwa Antwerpii.
Art. 3.
1. Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o akredytację dla kandydata na
ambasadora.
2. Ambasadorzy korzystają z immunitetu dyplomatycznego na zasadach uznanych przez prawo międzynarodowe, a w szczególności:
(1) nie podlegają jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
(2) nie podlegają jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba, że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego
(3) korzystają ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
(4) korzystają z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej państwa przyjmującego.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w ust. 2 (2).
Art. 4.
  Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.
Art. 5
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do współpracy militarnej poprzez:
(1) Wsparcie  Wielkiego Księstwa Antwerpii wojskami lądowymi Wielkiego Księstwa Toskanii.
(2) Utworzenie baz wojskowych dla Wielkoksiążęcej Armii Toskanii na terytorium Wielkiego Księstwa Antwerpii.
(3) Wsparcie Wielkiego Księstwa Toskanii marynarką wojskową Wielkiego Księstwa Antwerpii.
(4) Wieczną dzierżawę Wielkiemu Księstwu Toskanii jednego z portów wojskowych Wielkiego Księstwa Antwerpii.
Art. 6.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do współpracy gospodarczej poprzez:
(1) Wspólnego korzystania z rotryjskiego systemu gospodarczego, za zgodą stosownych Podmiotów, aby uprościć i przyśpieszyć obrót pieniądza w handlu międzynarodowym.
(2) Wielkie Księstwo Toskanii zobowiązuje się do pomocy w rozwoju gospodarki Wielkiego Księstwa Antwerpii poprzez wsparcie inwestycyjne rozwoju fabryk i rolnictwa.
(3) Wielkie Księstwo Antwerpii zobowiązuje się do wsparcia Wielkiego Księstwa Toskanii poprzez wsparcie rozwoju cywilnej floty morskiej, wykorzystywanej w celach turystycznych i handlowych, a także do pokrycia 50% kosztów budowy okrętów dla użytku Wielkiego Księstwa Toskanii.
Art. 7.
1. Traktat wchodzi w życie 3 dni po dniu podpisania.


2. Traktat podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany prawem wewnętrznym Wysokich Układających się Stron.
(-) Mikołaj Stefan Dreder


(-) Aureliusz Wawrzyniec Karol de Medici y Zep
/-/ Benedictus PP. II
Patriarchae et Episcopus Rotriae
Servus Servorum Dei, Vicarius Christi
[Obrazek: 14284382_65e68629ae28be64.png]Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2021 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2021 Styl © iAndrew 2016-2021 Edit © Axwell 2017-2021