Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pius VIISede Vacante VI IV MMXXI
#1
[Obrazek: 140px-Sede_vacante.svg.png]
Umiłowani Bracia i Siostry!

W dniu dzisiejszym, tj. dnia szóstego miesiąca kwietnia,  Roku Pańskiego dwa tysiące dwudziestego pierwszego, u kresu pontyfikatu Jego Świątobliwości Piotra, Ojca Królów i Książąt, Sługi Sług Bożych etc. etc. etc., którego czas posługi Najwyższego Kapłana dobiega dziś końca z woli jego wyrażonej poprzez renuncjację, na mocy powierzonej mi przezeń władzy, jako Kamerling Świętego Kościoła Rotryjskiego, obwieszczam opróżnienie Tronu Patriarszego z godziną 11.00, co skutkuje wprowadzeniem okresu sediswakancji w Państwie Kościelnym i Kościele Świętym Rotryjskim.

Z chwilą nastania okresu sediswakancji nakazuję wszystkim Braciom kardynałom, aby niezależnie od miejsca w którym się znajdują i posługi jaką pełnią, przybyli do Wiecznego Miasta celem spełnienia nadrzędnego obowiązku wyboru następcy Świętego Pawła, XXXVI Biskupa Rotryjskiego, do którego zostali powołani.

Nakazuję zarazem by o godzinie 11.30 zamknięto i opieczętowano apartamenty patriarsze Pałacu Apostolskiego, a także aby zamknięto bramę prowadzącą do Bazyliki Świętego Pawła na Welii, gdzie zgromadzić się mają kardynałowie celem obrania nowego Biskupa Powszechnego.

Ogłaszam zarazem, iż moment zamknięcia bram spiżowych dla kardynałów w celu odbycia konklawe odbędzie się w środę, 7 kwietnia o godzinie 14.00. Proszę, aby Bracia Kardynałowie do tego czasu potwierdzili w tym miejscu swoje przybycie i gotowość do uczestnictwa w obradach Świętego Kolegium.
Fiat!
(+) Aurelius Laurentinus Carolus cardinalis de Medici y Zep SJ
Camerarius Sanctae Sedis
Sanctitas Sua Pius PP. VII
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.
[Obrazek: leon%20iii.png]
Odpowiedz

#2
[Obrazek: 140px-Sede_vacante.svg.png]
[Obrazek: OB-WN837_0301co_H_20130301202140.jpg]
Zamknięcie apartamentów patriarszych
Już przed południem, wierni zaczęli gromadzić się na placu Świętego Pawła Apostoła, aby oczekiwać dalszych decyzji związanych z Konklawe, które da Miastu i Światu następcę Piotra, XXXVI Biskupa Powszechnego. Wierni każdego stanu, duchowni i świeccy, bogaci i biedni, zjednoczeni w modlitewnej adoracji wspierali Najprzewielebniejsze Gremium Książąt Kościoła, oczekując wyboru nowego Patriarchy.
[Obrazek: OB-WN832_0301co_H_20130301202138.jpg]
Równo o godzinie 11:15 pod Pałac Apostolski przybył w towarzystwie asystujących mu prałatów luksusowym automobilem, Kamerling Stolicy Świętej Aureliusz Medycejski. Przed ogromną bramą stał już Szambelan Patriarszy, który przekazał Kamerlingowi, pieczęć patriarszą Piotra. Eminencja Aureliusz przyjął ją, a następnie wszedł do patriarszych apartamentów i przeszedł wzdłuż korytarzy, przewiązując czerwoną wstęgą ze znakiem sede vacante najważniejsze pomieszczenia: wyższą bramę prowadzącą do spiralnych schodów w loggi, drewniane drzwi prowadzące z komnaty św. Ambrożego do biur sekretarzy, duże drewniane drzwi na wschód w komnacie św. Ambrożego, drzwi prowadzące z Sali Klementyńskej do prywatnej biblioteki Biskupa Rotrii, małe drzwi prowadzące z Sali Klementyńskiej na korytarz. Następnie czerwoną wstęgą przewiązał drzwi wejściowe do Pałacu Apostolskiego i odlał na wstędze pieczęć, na której widniał wizerunek symboli Kamery Apostolskiej: parasol i klucze Świętego Pawła.
[Obrazek: 94e0e-sealingofsistinechapelforconclave.jpg]
Po zamknięciu apartamentów trzykrotnie zabił dzwon umieszczony w Bazylice Laterańskiej. Oznaczało to, że Gwardia Apostolska zakończyła swoją straż. Do stojących strażników podszedł Gonfaloniere i oznajmił im donośnym głosem: "Pontyfikat Przewielebnego Piotra zakończony". Gwardziści zasalutowali, a następnie zamknęli bramę prowadzącą do Bazyliki św. Pawła na Welii.
Chwilę później Kolegium Kardynalskie ostatecznie przełamało pieczęć Patriarchy Piotra, zakańczając tym samym oficjalnie jego pontyfikat, od tej pory Kamerling rozpoczął przygotowania do kolejnego w historii Kościoła Rotryjskiego Konklawe.
Sanctitas Sua Pius PP. VII
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.
[Obrazek: leon%20iii.png]
Odpowiedz

#3
Ja, Aurelio Lorenzo Carlo kardynał de Medici y Zep, Kamerling Stolicy Świętej, potwierdzam niniejszym swoje przybycie do Stolicy Apostolskiej i gotowość wzięcia udziału w obradach Świętego Kolegium.
Sanctitas Sua Pius PP. VII
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.
[Obrazek: leon%20iii.png]
Odpowiedz

#4
Ja, Janusz Adam Zabieraj, kardynał prezbiter Bazyliki św. Piotra za Murami, potwierdzam niniejszym swoje przybycie do Stolicy Apostolskiej i gotowość wzięcia udziału w obradach Świętego Kolegium.
Odpowiedz

#5
Ja, Mikołaj kardynał Dreder, kardynał biskup Ostii i Dziekan Kolegium Kardynalskiego, potwierdzam niniejszym swoje przybycie do Stolicy Apostolskiej i gotowość wzięcia udziału w obradach Świętego Kolegium.
Mikołaj kardynał Dreder
Dziekan Kolegium Kardynalskiego oraz Kamerling Kościoła Rotryjskiego
Prefekt Kongregacji ds. Dyscypliny
Wielki Książę Antwerpii


[Obrazek: 14101934_nicolodreder2.png?w=1100]
Odpowiedz

#6
[Obrazek: 170px-Sede_vacante.svg.png]
Celebritas Missae Pro Eligendo Pontificeissae

[Obrazek: 2BEJc.jpg]

Po południu, 7 kwietnia Roku Pańskiego 2021, wszyscy wierni z niecierpliwością oczekiwali na rozpoczęcie uroczystości Pro Eligendo Pontifice, która miała się odbyć w Bazylice Świętego Pawła. Punktualnie o godzinie 14.30 w kierunku ołtarza Bazyliki Pawłowej kierowała się uroczysta procesja, którą rozpoczynał krucyferariusz, niosący ciężki, złoty krzyż Klemensa IV, Ojca Liturgii. Za nim kroczył turyferariusz z wonną kadzielnicą wypełniona minerałami sprowadzonymi z odległego Cesarstwa Bizantyjskiego; następnie szli akolici, klerycy, prezbiterzy, kapelani, biskupi i arcybiskupi, pełniący swą posługę w Apostolskim Mieście. Za nimi ubrani w cappa magna, długie koronkowe komże - rokiety i białe rękawiczki, na których lśnią złote pierścienie, czcigodni Książęta Kościoła - Jego Eminencja Janusz Zabieraj, kardynał z nominacji Jana III oraz Jego Eminencja Aureliusz Medyceusz-Zepp, kardynał z nominacji Sylwestra I. Na stopach mają adamaszkowe pantofle, obszyte złotymi, lecz skromnymi nićmi przez jedną z mediolańskich szwalni. Krocząc, błogosławią rotryjski lud, który oczekuje na rozpoczęcie obrad Najprzewielebniejszego i Świętego Konklawe. Na samym końcu procesji podążał Kardynał Dziekan - Jego Eminencja Mikołaj Dreder. Na jego barkach spoczywał atłasowy, ciężki szkarłatny ornat, na głowie zaś wysoka mitra, przysługująca Dziekanowi Kolegium i kardynałowi stażem najstarszemu. Jego umęczone długim już życiem ręce podtrzymuje dwóch diakonów, którzy pomagali mu wkroczyć do Bazyliki Welijskiej. Wkraczając do świątyni duchowni zajmują wyznaczone miejsca, a następnie rozpoczyna się uroczystość, której przewodniczy Dziekan.


Jako Kyriał wykonywana była przez Chór Bazyliki Welijskiej Msza Koronacyjna Wolfganga Amadeusza Mozarta.


Po odśpiewaniu przez subdiakona lekcji, Jego Eminencja Dziekan Kolegium Kardynalskiego, Mikołaj kardynał Dreder, wygłosił homilię, której wszyscy słuchali z uwagą.
Sanctitas Sua Pius PP. VII
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.
[Obrazek: leon%20iii.png]
Odpowiedz

#7
Cytat:
[Obrazek: 14101934_nicolodreder2.png?w=1100]
Umiłowani w Chrystusie Panu,
Bracia Kardynałowie,

Życie naznaczone jest wieloma wyborami i my wkrótce dokonamy kolejnego, zgodnie z obowiązującym prawem i wielowiekową Tradycją elekcji Biskupa Powszechnego, staniemy przed obowiązkiem wyboru Następcy Ojca Świętego Piotra. Niestety, ogarniająca Państwo Kościelne epidemia choroby wywołanej wirusem Real, zmusiła Patriarchę Piotra do abdykacji. Wielka to szkoda i wielkie zaskoczenie, bowiem pontyfikat pierwszego Patriarchy trzeciej dekady XXI wieku zapowiadał się obiecująco; Kościół Rotryjski jak spragniony potrzebował Patriarchy-Prawnika. Mimo wszystko pragnę pogratulować Jego Świątobliwości Piotrowi odwagi, niewielu Patriarchów miało odwagę abdykować w sytuacji, gdy obowiązki realowe nie pozwalają na aktywne i sukcesywne wypełnianie obowiązków Pontifexa Maximusa. Znamy w rotryjskiej historii chociażby przypadki Piusa VI czy Sylwestra I, którzy pochłonięci realowymi obowiązkami zaniedbywali obowiązki patriarsze. Ojciec Święty Piotr postanowił - i dobrze postanowił - nie zostawiać Kościoła Rotryjskiego i Państwa Kościelnego bez swojego pasterza. Dzięki tej decyzji, niezwykle odważnej - co podkreślam, historia zapamięta go jako Patriarchę troskliwego, wśród takich Biskupów Rotryjskich jak - Innocenty IV, Leon III czy Klemens IV, którzy Kościół Rotryjski cenili bardziej niż prestiż patriarszej tiary i abdykując, postanowili ją oddać w ręce kogoś aktywnego, wszystko w trosce o dobro naszej wspólnej córki, Rotrii.

Tradycją jest, że kardynał wygłaszający mowę podczas Celebracji Pro Eligendo, według własnej wizji, kreuje osobę przyszłego Biskupa Rotryjskiego. Wizja ta może się różnić, tak, jak różni się między sobą Kolegium Kardynalskie, które składa się z różnych frakcji; gdzie ściera się młodość z doświadczeniem; gdzie ścierają się konserwatyści z liberałami. Zatem, gdzie powinien być następca Piotra? Moja odpowiedź brzmi - gdzieś po środku. Powinien być nim ten z nas, kto łączy młodość z doświadczeniem, kto łączy poglądy konserwatywne z wizją liberalizmu. Nowym Patriarchą powinien być ten z nas, który w sytuacji kryzysowej nie boi się karcić, nie boi się tupnąć nogą i podnieść głosu - i wręcz przeciwnie, nie boi się pochwalić i docenić, jak też odpowiednio wynagrodzić. Powinien być to ktoś z autorytetem, szanowany i znany poza granicami Państwa Kościelnego; znający realia Kościoła Rotryjskiego w Sarmacji, RON czy Bizancjum oraz wszędzie tak, gdzie nasi duchowni głoszą Słowo Boże. 

I wreszcie, nowy Biskup Rotryjski nie powinien bać się podejmować ważnych decyzji. Kościół wchodzi obecnie w okres reform doktrynalnych; pewne sprawy wymagają uregulowania i wydania wobec tego stosownych aktów prawnych. Oprócz tego, następcę Patriarchy Piotra czeka również inne, trudne, zadanie, jakim jest ożywienie kościołów partykularnych. Mówiąc te słowa, mam świadomość, że najbliższe cztery miesiące będą pracowite, dla tego z nas, który wkrótce usłyszy tradycyjne "Czy przyjmujesz?". Ale co przyjmujesz? Tiarę, szmaragdy i diamenty? Liczne tytuły i prestiż? Nie, przyjmujesz brzemię bycia Biskupem Rotryjskim - ciężką pracę i nieustanną troskę o Kościół Powszechny; "pracę", która wymaga całodobowego zaangażowania się w życie Stolicy Apostolskiej, ciągłego kontaktu z Kuria Rotryjską i Wikariuszem Generalnym. To ciężkie brzemię, które w naszej historii tylko niewielu Patriarchów udźwignęło; to wymagające brzemię, o którego efektach historia pamięta i historia oceni. Życzę nam wszystkim owocnych obrad, niech nowy Biskup Rotryjski będzie uosobieniem Rotrii i stanie się jej sercem i mózgiem, dla pożytku wiecznego.
[-] 3 użytkowników lubi ten post.
  • Janusz Zabieraj, Pius VII, Taddeo Piccolomini
Odpowiedz

#8
Po Celebracji Świętej kardynałowie udali się do zakrystii, aby przyodziać stroje chórowe. Po wspólnym nabożeństwie do św. Michała Archanioła uformowali procesję, na końcu której podążał Kardynał Dziekan - Jego Eminencja Mikołaj Dreder, z nałożoną na strój chórowy szeroką stułą. Otwierał ją zaś krucyferariusz z ozdobnym krzyżem. Chór śpiewał Litanię do Wszystkich Świętych, a procesja zmierzała do Kaplicy Sykstyńskiej.

Gdy procesja dotarła na miejsce, odśpiewano hymn Veni Creator Spiritus. Następnie kardynałowie zajęli swoje miejsca na tronach z baldachimami, zaś Jego Eminencja Mikołaj Dreder, Dziekan Kolegium Kardynalskiego, przemówił:Sanctitas Sua Pius PP. VII
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.
[Obrazek: leon%20iii.png]
Odpowiedz

#9
[Obrazek: 14101934_nicolodreder2.png?w=1100]
Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia Kardynałowie!

Za moment złożymy przysięgę, której wymaga od nas Bulla Conclave consilio est Jego Świątobliwości, Ojca Świętego Jana I. Jej złamanie grozi najwyższymi sankcjami kościelnymi. Gdy ostatni z nas zaprzysięgnie, ogłosimy zamknięcie drzwi Kaplicy Sykstyńskiej. Od tego momentu obowiązuje członków Kolegium całkowity zakaz kontaktowania się ze światem zewnętrznym. Wyjątek dotyczy Dziekana Kolegium w sprawach elekcji patriarszej oraz Kardynała Kamerlinga w sprawach niecierpiącego zwłoki zarządu Państwem. Po wyborze XXXVII Biskupa Rotrii ogłoszone zostanie uroczyste Habemus Patriarcham.Bracia. Powstańcie, by złożyć przysięgę.


Cytat:My, wszyscy i poszczególni Kardynałowie Elektorzy, obecni przy tym wyborze Patriarchy przyrzekamy, zobowiązujemy się i przysięgamy zachować wiernie i skrupulatnie wszystkie przepisy dotyczące wyboru Biskupa Rotryjskiego zawarte w prawie i Tradycji. Równocześnie przyrzekamy, zobowiązujemy się i przysięgamy, że jeśli ktokolwiek z nas, z Boskiego postanowienia, zostanie wybrany Biskupem Rotryjskim, dołoży starań, by wiernie wypełniać najwyższy urząd Pasterza Kościoła powszechnego i nie ustanie w wysiłku zapewniania i bronienia wytrwale praw duchowych i doczesnych oraz wolności Stolicy Świętej. Przede wszystkim przyrzekamy i przysięgamy zachować z największą wiernością i wobec wszystkich, tak duchownych, jak świeckich, tajemnicę związaną z tym wszystkim, co w jakikolwiek sposób odnosi się do wyboru Biskupa Rotryjskiego i z tym, co odbywa się w miejscu wyboru i dotyczy bezpośrednio lub pośrednio liczenia głosów; nie naruszać w żaden sposób tej tajemnicy tak w czasie wyboru, jak i po wyborze nowego Patriarchy, chyba że zostanie do tego udzielone wyraźne upoważnienie przez samego przyszłego Patriarchy; nie dawać żadnego poparcia ani nie sprzyjać jakiemukolwiek oddziaływaniu, sprzeciwianiu lub jakiejkolwiek innej formie interwencji, przez które władze świeckie jakiegokolwiek porządku i stopnia lub jakakolwiek grupa osób czy jednostki chciałyby ingerować w wybór Biskupa Rotryjskiego. Równocześnie przyrzekam i przysięgam powstrzymać się od wykorzystania jakiegokolwiek utrwalania odnośnie do tego, co w okresie wyboru dokonuje się w granicach Państwa Kościelnego, a szczególnie tego co bezpośrednio lub pośrednio w jakikolwiek sposób łączy się z czynnościami związanymi z tymże wyborem. Oświadczam, że tę przysięgę składam świadomy, że jej złamanie spowoduje w stosunku do mnie te sankcje duchowe i kanoniczne, jakie przyszły Patriarcha zdecyduje zastosować.(+) Nicolas Stephane card. Dreder
Dziekan Kolegium Kardynalskiego
Jego Eminencja Mikołaj Dreder podszedł następnie do zdobionego Ewangeliarza, położył na nim rękę i przyrzekł:


Et Ego, Nicolaus Stephanus cardinalis Dreder, spondeo, voveo, ac iuro, sic me Deus adiuvet et haec Sancta Dei Evangelia que manu mea tango.

Po złożeniu przysięgi Jego Eminencja Dziekan zasiadł na tronie w centralnej nawie Kaplicy i oczekiwał przyrzeczenia od pozostałych Elektorów.
Mikołaj kardynał Dreder
Dziekan Kolegium Kardynalskiego oraz Kamerling Kościoła Rotryjskiego
Prefekt Kongregacji ds. Dyscypliny
Wielki Książę Antwerpii


[Obrazek: 14101934_nicolodreder2.png?w=1100]
Odpowiedz

#10
Et Ego, Aurelius Laurentinus Carolus cardinalis de Medieces et Zepp, spondeo, voveo, ac iuro, sic me Deus adiuvet et haec Sancta Dei Evangelia que manu mea tango.
Sanctitas Sua Pius PP. VII
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.
[Obrazek: leon%20iii.png]
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2021 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2021 Styl © iAndrew 2016-2021 Edit © Axwell 2017-2021