Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[AH] Postępowanie ad hoc ws. przebiegu obrad konklawe
#1
Cytat:
[Obrazek: 116px-Escudo_inquisicion.gif]

P O S T A N O W I E N I E
o wszczęciu postępowania wyjaśniającego ws. przebiegu obrad konklawe
z dn. 21 marca 2016 r.[Obrazek: fe4073c73543eeffgen.png]

PREFEKT KONGREGACJI
ŚWIĘTEJ I POWSZECHNEJ INKWIZYCJI


na podst. art. 4 pkt. 12 w zw. z art. 4 pkt. 2 Bulli Iustitia et Pax,
kan. 122 zd. 2., kan. 124 § 2, kan. 129 § 1 zd. 1., kan. 130 § 3 - 1° i 2° Kodeksu Prawa Kanonicznego


p o s t a n a w i a

I. Wszcząć postępowanie wyjaśniające ws. przebiegu obrad konklawe, w tym o zbadanie zgodności przebiegu obrad konklawe z normami prawa zwyczajowego, tj. art. 4 ust. 1 pkt. 9 BSU;
II. Wszcząć postępowanie wyjaśniające ws. ew. przeszkód wypełniania posługi, wyboru władzy kościelnej, tj. kan. 122 zd. 2 CIC;
III. Wszcząć postępowanie wyjaśniające ws. naruszenia zawartych w ceremoniałach lub rytuałach tradycji lub nakłania do ich pominięcia, tj. kan. 124 § 2 CIC;
IV. Wszcząć postępowanie wyjaśniające ws. nadużycia władzy lub powierzonego zadania, związanego z przebiegiem konklawe, tj. kan. 129 § 1 zd. 1 CIC;
V. Wszcząćpostępowanie wyjaśniające ws. zmiany dokumentu kościelnego, regulującego przebieg konklawe, tj. kan. 130 § 3 - 1° CIC;
VI. Wszcząć postępowanie wyjaśniające ws. posłużenia się zmienionym dokumentem, regulującym przebieg konklawe, tj. kan. 130 § 3 - 2° CIC;
VII. Utajnić przebieg postępowania ze względu na warunki utajnienia przebiegu obrad konklawe.U Z A S A D N I E N I E

Prefekt Kongregacji Świętej i Powszechnej Inkwizycji, działając w oparciu o przepisy bulli Iustitia et Pax, dążąc do zachowania ładu i praworządności, postanowił o wszczęciu postępowania wyjaśniającego celem wykrycia ewentualnych nieprawidłowości, związanych z przebiegiem obrad konklawe. Asumptem podjęcia ww. działań jest zmiana dokonana w treści dokumentu elekcyjnego Kolegium Kardynalskiego w zakresie, w jakim ustanawiał on wymagalną większość 2/3 głosów celem dokonania wyboru Biskupa Rotrii metodą "scrutinium". W zgodnym przekonaniu świadków - członków Kolegium Kardynalskiego, większość kwalifikowana była elementem trzech spośród czterech znanych prawu i tradycji metod wyboru Biskupa Powszechnego. Po dokonaniu prawidłowego wyboru XXIII Biskupa Rotrii dostrzeżono jednak, że zarówno z formuły rozpoczynającej obrady, jak i ze wszystkich wcześniejszych wersji rytuału - usunięto zapis wprowadzający większość kwalifikowaną. Czynność ta, o ile została faktycznie dokonana - co ustali z kolei niniejsze postępowanie wyjaśniające, stanowi poważne naruszenie porządku prawnego Stolicy Apostolskiej, a tym samym działanie contra legem w odniesieniu do przywołanych wyżej przepisów. Zważywszy na subtelną materię, jaką jest ceremonia dokonywania wyboru Patriarchy Rotrii przez członków Kolegium Kardynalskiego, a co za tym idzie - na bezwzględnie wiążącą wszystkich członków konklawe tajemnicę dotyczącą jego przebiegu i treści, utajniono przebieg postępowania w zakresie weryfikacji dotychczas przeprowadzanych elekcji.
Z uwagi na wskazane okoliczności, Prefekt postanowił jak w powyżej.


/-/ Xaverius card. van Berden
Sanctae Officiae Prefectus
Inquisitor Magnus
(-) Ksawery kardynał van Berden †

kardynał biskup Ostii
Dziekan Kolegium Kardynalskiego

[Obrazek: 2JDwt.png]Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2020 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2020 Styl © iAndrew 2016-2020 Edit © Axwell 2017-2020