Ocena wątku:
  • 1 głosów - średnia: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Michał Jerzy PotockiMandatamentum Ekonoma Patriarszego o gospodarce
#1
Cytat:
Apostolskie Miasto Rotria, dn.XV m. X A.D. MMXXI


[Obrazek: 2ZZPz.png]

MANDATAMENTUM


Ekonoma Patriarszego
ws. Gospodarki na obszarze Państwa Kościelnego Rotria
z dnia 15 października AD 2021

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne                   

Art. 1                                                                                                                                                     
Każdy mieszkaniec ma prawo na terenie Państwa Kościelnego Rotria prowadzić działalność gospodarczą, przemysłową, rolniczą, handlową i usługową.

Art. 2                                                                                                                                                     
1. Działalność gospodarcza prowadzona przez mieszkańców musi być zarejestrowana przez zgłoszenie otwarcia: zakładu, fabryki, firmy usługowej, handlowej albo gospodarstwa rolnego czy folwarku ziemskiego w odpowiednim wątku na forum.
2. Zgłoszenie to winno zawierać lokalizację zakładu, fabryki, firmy usługowej, handlowej albo gospodarstwa rolnego czy folwarku ziemskiego.

Art. 3                                                                                                                                                     
Każdy zakład, fabryka lub firma winna powstać na gruntach miejskich, a gospodarstwo rolne lub folwark na gruntach wiejskich.                                     

Art. 4
Działalność gospodarcza powinna być dopasowana do czasu w jakim znajduje się PKR.
               
ROZDZIAŁ II Kupno Gruntów i Budowa Nieruchomości             

Art. 5
1. Przez grunty wiejskie rozumie się ziemie orne, łąki i lasy wchodzące w skład gospodarstwa rolnego lub folwarku ziemskiego.
2. Przez gospodarstwo rolne rozumie się dom i budynki gospodarcze oraz minimum 1 ha ziemi ornej.
3. przez folwark rozumie się zabudowę folwarczną i minimum 50 ha ziemi ornej.
4 przez majętność ziemską rozumie się: dwór lub pałac oraz folwark ziemski.

Art. 6
Wartość gruntów miejskich (działek) pod zabudowę jest wliczona w koszt budowy Zakładu, Fabryki, Firmy Handlowej lub Usługowej.

Art. 7
Wartość gruntów wiejskich określa się na :
    - 1 hektar ziemi ornej, łąk i pastwisk                          1 000 Lir
    - 1 hektar lasów                                                          1 500 Lir

Art. 8
1. Wybudowanie nieruchomości niedochodowych określa się na :
        - dwór (rezydencja wiejska): 3 000 Lir / koszt utrzymania 600 Lir
        - pałacyk miejski: 10 000 Lir / koszt utrzymania 2 000 Lir
        - pałac (rezydencja ziemska): 50 000 Lir / koszt utrzymania 5000 Lir
        - Pałac (Budynek w mieście): 100 000 Lir / koszt utrzymania 10000 Lir
        - park: 5 000 Peset / koszt utrzymania 500 Lir
        - gospodarstwo rolne (dom i budynki gospodarcze oraz 1 ha ziemi) : 3 000 Lir
        - Folwark ziemski - budynki z gruntem (50 ha)          55 000 Lir                                                                           
        - Zakład, Fabryka, Firma Handlowa lub Usługowa      40 000 Lir  (budynki z gruntem oraz wyposażeniem i maszynami). 
2. Koszty utrzymania folwarków i zakładów przemysłowych są pokrywane bezpośrednio z uzyskiwanych dochodów.

Art.9 Wybudowanie nieruchomości dochodowych określa się na :
        - kamienica w mieście: 15 000 Lir / dochód 1500 Lir
        - karczma, bar: 2 000 Lir / dochód 200 Lir
        - młyn wodny: 1500 Lir / dochód 150 Lir
        - wiatrak: 1000 Lir / dochód 100 Lir
        - pasieka: 100 Lir / dochód 100 Lir
        - tartak: 4000 Lir / dochód 400 Lir
        - kuźnia: 4000 Lir / dochód 400 Lir
        - browar: 8000 Lir / dochód 800 Lir
        - staw rybny: 500 Lir / dochód 50 Lir       

ROZDZIAŁ III Przemysł, Handel i Usługi                   

Art. 10
Podstawą działalności przemysłowej, handlowej i usługowej są zakłady, fabryki oraz firmy handlowe i usługowe.

Art. 11
1. Zdolności produkcyjne w przemyśle, handlu i usługach określa ilość zatrudnionych pracowników.
2. Zatrudnienie 1 pracownika to koszt 250 Lir

Art. 12
Dochody z produkcji generuje każdy z zatrudnionych pracowników w wysokości 25 Lir po odliczeniu kosztów utrzymania zakładów, produkcji, surowców, energii oraz opłaceniu pracowników.     

ROZDZIAŁ IV Gospodarka rolna                       

Art. 13
Podstawą gospodarki rolnej są gospodarstwa rolne i folwarki w majątkach ziemskich które prowadzą produkcję rolną oparte o uprawy roślin i hodowlę zwierząt.

Art. 14
1.  Uprawa roślin wymaga zakupu ziemi ornej, łąk i pastwisk.
2.  Hodowla zwierząt wymaga zakupu :
              Konia                                        500 Lir
              Krowy                                        400 Lir
              Owcy                                        200 Lir
              Świni                                        150 Lir
              Kury                                              5 Lir

Art. 15
1. Dochody z  gospodarstwa rolnego lub folwarku są oparte o produkcję rolną i wynoszą :
              z każdego hektara ziemi ornej    100 Lir
              od każdego konia                          50 Lir
              od każdej krowy                            40 Lir 
              od każdej owcy                            20 Lir
              od każdej świni                            15 Lir
              od każdej kury                                0,5 Lir
2. Dochody z lasów są oparte o pozyskiwanie drewna i wynoszą 50 Lir z hektara lasu.
                 
ROZDZIAŁ V Gospodarka morska                         

Art. 16
Podstawą gospodarki morskiej są statki rybackie, prowadzące połów ryb.

Art. 17
1. Statek rybacki do połowu ryb można zakupić w stoczni za określoną sumę peset i po nadaniu mu nazwy, prowadzić połowy.
2. Statki rybackie wraz z ceną:
Mały statek rybacki: 20 000 Lir
Średni statek rybacki: 30 000 Lir
Duży statek rybacki: 40 000 Lir
3. Należność za dostarczone na targ ryby jest wypłacana właścicielowi statku pod koniec miesiąca w wysokości 10% wartości statku. 


ROZDZIAŁ VI Surowce I Energia                         

Art. 18
Surowce z zasobów państwowych, potrzebne do produkcji przemysłowej i usługowej są dostarczane przedsiębiorcom w każdej potrzebnej ilości.

Art. 19
Opłata za surowce i energię jest wliczona w koszty pozyskania dochodów.                                                   

ROZDZIAŁ VII Prawo Własności                         

Art. 20
1. Właściciele Zakładów, Fabryk, Firm Handlowych lub Usługowych są wpisywani do Księgi Notarialnej co stanowi potwierdzenie ich prawa własności.             
2. Właściciele posiadłości wiejskich (gospodarstw rolnych, folwarków i majątków ziemskich) są wpisani do Księgi Notarialnej co stanowi potwierdzenie ich prawa własności.

Art. 21
Wartość nieruchomości jest szacowana poprzez sumę wartości gruntu, budynków i trzy miesięcznego dochodu z nich przysługującego. 

ROZDZIAŁ VIII Bank

Art. 22 Bank Rotrii mieści się w Apostolskim Mieście Rotria w swojej siedzibie w mieście.
Art. 23 Bank Rotrii może posiadać swoje oddziały w Państwach Gościnnych, a pieczę nad nimi mają władcy tych krajów.
Art. 24 Do głównych obszarów działalności oraz zadań Banku Narodowego należy:
- prowadzenie polityki pieniężnej,
- działalność emisyjna,
- przechowywanie pieniędzy Skarbu Państwa Kościelnego Rotria,
- Obsługa finansowa podmiotów gospodarczych oraz prowadzenie przelewów pomiędzy rachunkami bankowymi użytkowników.

ROZDZIAŁ IX Obywatelskie obciążenia podatkowe

Art. 25
1. Wirtualni mieszkańcy Państwa Kościelnego są zobowiązani do opłaty podatku w wysokości 2% minimalnego wynagrodzenia (250 Lir) w skali okresu rozrachunkowego (miesiąca), tj kwoty 5 Lir.
2. Podatek wpłacany przez mieszkańców wirtualnych zasila skarb Państwa Kościelnego Rotria.

Art. 26
1. Liczebność mieszkańców wirtualnych Państwa Kościelnego Rotria w dniu uchwalenia niniejszych zasad gospodarczych wynosi 825 661 osób.
2. Liczebność mieszkańców wirtualnych można powiększyć Mandatamentum Ekonoma Patriarszego. Koszt ustanowienia nowego wirtualnego mieszkańca to kwota 500 Lirów.
                                         

ROZDZIAŁ X Postanowienia końcowe                   

Art. 27
Niniejsze zasady funkcjonowania gospodarki wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Art. 28
Kwestie nieuregulowane niniejszym mandatamentum będą rozstrzygane przez Ekonoma Patriarszego oraz Patriarchę./-/ Michał Jerzy Potocki
Ekonom Patriarszy
/-/ Miguel Jorge de Catalan
Príncipe de Scarlaña
Ekonom Patriarszy

[Obrazek: EZEzRt9.png]
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2021 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2021 Styl © iAndrew 2016-2021 Edit © Axwell 2017-2021