Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Leon IVBulla Domus Pontificalis
#1
Cytat:
[Obrazek: ab15b1c59aa2626eb7bc4e64a05781f48cba7288.png]
E O    E P I S C O P U S 

SERVUS SERVORUM DEI 

APERPETUAM REI MEMORIAM

D
omus Pontificalis 

Zmiany, które dotykają Państwo Kościelne u progu IV Rotrii nie mogą nie dotknąć kształtu Domu Patriarszego, który musi zostać dostosowany do wymogów teraźniejszości. Kształt dworu nie zmieniał się bowiem aż od początku III Rotrii, gdy nasz umiłowany poprzednik Pius V wydał bullę jego dotyczącą.

Dom Patriarszy, stanowiący podporę Złotego Tronu, składać się nadal będzie z Kaplicy Patriarszej oraz Rodziny Patriarszej. W skład Kaplicy Patriarszej wchodzić będą wszyscy członkowie Kolegium Kardynalskiego, Kanonicy Kapituły Bazyliki Archikatedralnej św. Jana na Lateranie oraz Arcybiskup Trydentu, Biskup Wenecji a także Wikariusz Generalny Stolicy Apostolskiejbiskup pomocniczy diecezji rotryjskiej - jeśli tytuły te zostaną nadane, a biskup pomocniczy mianowany. Zadaniem Kaplicy Patriarszej jest asystowanie Ojcu Świętemu w trakcie wszystkich uroczystości, w których bierze on udział.

Arcybiskupem Trydentu i Biskupem Wenecji mogą zostać mianowani szczególnie zasłużeni dla Ojca Świętego biskupi, którzy nie są kardynałami. Honorowe te tytuły nie są jednak dożywotnie, a wygasają z nastaniem sediswakancji tak, by przyszły Biskup Rotrii mógł nimi obdarować zaufanych dla siebie duchownych.

Rodzina Patriarsza to grono osób najbliższych Biskupowi Rotrii, którzy służą mu radą, podporą i oparciem w codziennej służbie. W jej skład wchodzą z urzędu wszyscy Kapelani Honorowi Jego Świątobliwości, Prałaci Honorowi Jego Świątobliwości oraz Protonotariusze Apostolscy. Pozostali członkowie są mianowani przez Patriarchę, a ten nie ma obowiązku ich powołać za wyjątkiem Wikariusza Generalnego. Pozostałymi członkami Rodziny Patriarszej mogą być: Majordomus Patriarszy, Kaznodzieja Apostolski, Ceremoniarze Patriarszy, Książęta Asystenci Tronu Patriarszego, Rektor Apostolskiego Seminarium Duchownego i Rektor Uniwersytetu Rotryjskiego. Tytuły pozostałych członków Rodziny Patriarszej wygasają z nastaniem sediswakancji tak podobnie jak tytuły Arcybiskupa Trydentu i Biskupa Wenecji.

Wikariusz Generalny Stolicy Apostolskiej jest duchownym, który pełni rolę najbliższego współpracownika Patriarchy. Jego zadaniami są w szczególności:
1. reprezentowanie Patriarchy w czasie uroczystości i spotkań;
2. przygotowywanie projektów aktów prawnych i dokumentów dla Patriarchy;
3. umawianie spotkań Patriarchy;
4. wspomaganie Patriarchy w Jego codziennych obowiązkach;
5. doradzanie Patriarsze w sprawach dotyczących państwa i Kościoła;
6. pełnienie roli biskupa pomocniczego diecezji rotryjskiej, chyba że ten został osobno powołany;
7. stanie na czele Apostolskiego Seminarium Duchownego, chyba że jego Rektor został osobno powołany.

Majordomus Patriarszy jest głosem doradczym Patriarchy w sprawach kultury i sztuki w Państwie Kościelnym i Kościele Rotryjskim. Nie musi być duchownym i pełni w szczególności następujące zadania:
1. organizuje życie kulturalne w Państwie Kościelnym i Kościele Rotryjskim oraz doradza w tych kwestiach Patriarsze;
2. dba o zachowanie dorobku kulturowego Stolicy Apostolskiej i Kościoła Rotryjskiego;
3. ustala zasady heraldyczne;
4. tworzy i kataloguje herby.

Kaznodzieja Apostolski jest duchownym, który pomaga Patriarsze przy tworzeniu przemów, listów, a także sam ubogaca Państwo Kościelne i Kościół Rotryjski swoim słowem podczas różnych ceremonii.

Ceremoniarze Patriarszy są mistrzami liturgicznych i świeckich ceremonii patriarszych. Ich zadaniem jest przygotowanie, koordynacja i przeprowadzenie uroczystości, zwłaszcza tych z udziałem Patriarchy.

Książęta Asystenci Tronu Patriarszego to świeccy szczególnie zasłużeni dla Biskupa Rotrii. Ich zadaniem jest pełnienie warty przy Tronie Patriarszym podczas każdej uroczystości. Mogą oni korzystać ze wszystkich przywilejów książęcych za wyjątkiem własnej ziemi.

Wszystkim duchownym członkom Rodziny Patriarszej przysługują stroje odpowiadające im godnościom. Jeśliby jednak nie posiadali żadnej, mogą nosić fioletową sutannę i pas oraz czarny biret z fioletowym pomponem. Świeccy zaś członkowie Rodziny Patriarszej mogą nosić togę z fioletowym gronostajem oraz czarny biret z fioletowym pomponem.

Moc traci bulla JŚ Piusa V Domus Patriarchalis z 28 stycznia 2016 r. oraz wszystkie inne dokumenty, które stoją w sprzeczności z niniejszym aktem, w szczególności te kreujące inne urzędy dworskie niż przewidziane powyżej.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XXVII, mensis Decembris, anno Domini MMXXI, Pontificatus Nostri mensi secundo.

/-/ Sanctitas Sua Leo PP. IV,
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae etc. etc. etc.


[Obrazek: 5894b64383e5b8773aec52134ff7bed6a31d9e91.png]
/-/ Sanctitas Sua Leo PP. IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae etc. etc. etc.

[Obrazek: 6446872f87e0c25c150305293d49fe288de66bdc.png]Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2022 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2022 Styl © iAndrew 2016-2022 Edit © Axwell 2017-2022