Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Traktat z Królestwem Dreamlandu i Królestwem Scholandii
#1
Cytat:
Traktat między Państwem Kościelnym Rotria a Królestwem Dreamlandu i Królestwem Scholandii

Wysokie Układające się Strony:
Jego Królewska Mość Edward I Artur, Król Dreamlandu i Jego Królewska
Mość Ulryk Dariusz Scholandzki, Król Scholandii, w imieniu własnym
oraz swoich sojuszniczych Królestw;
oraz
Jego Ekscelencja Summus Pontifex JW Innocentius I, Patriarcha i Biskup
Państwa Kościelnego Rotria, w imieniu własnym i Państwa Kościelnego
Rotria;
zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu
i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie wspólnego przedstawicielstwa sojuszniczych Królestw w Państwie Kościelnym Rotria oraz jednego przedstawicielstwa Państwa Kościelnego Rotria przy Sojuszu.

Art. 3.
1. Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrement dla kandydata na
ambasadora.
2. Ambasadorzy korzystają z immunitetu dyplomatycznego na zasadach uznanych przez prawo międzynarodowe, a w szczególności:
(1) nie podlegają jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
(2) nie podlegają jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba, że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego
(3) korzystają ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
(4) korzystają z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej państwa przyjmującego.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w ust. 2 (2).

Art. 4.
1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.
2. Królestwa sojusznicze zobowiązują się do szczególnej opieki nad Państwem Kościelnym Rotria w zakresie prowadzonej polityki zagranicznej.

Art. 5.
1. Traktat wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.
2. Traktat podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany prawem wewnętrznym Wysokich Układających się Stron.

(-) Edward I Artur
Król Dreamlandu

(-) Sanctitas Vestra Clemens II
Summus Pontifex,
Patriarcha et Episcopus Rotria etc.

(-) Ulryk Dariusz Scholandzki
Król Scholandii

10 czerwca 2008
---------------------------------------
Dla potwierdzenia obowiązywania traktatu:

z upoważnienia JŚ Patriarchy Aleksandra II,
(-) ks. dr Viktorjos P. apo Zep,
Prefekt Generalny Państwa Kościelnego Rotria
(-) Ksawery kardynał van Berden †

kardynał biskup Ostii
Dziekan Kolegium Kardynalskiego

[Obrazek: 2JDwt.png]Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2020 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2020 Styl © iAndrew 2016-2020 Edit © Axwell 2017-2020