Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
OBWIESZCZENIE
#1
Cytat:
[Obrazek: ur.png]

JM R E K T O R
Uniwersytetu Rotryjskiego
w Apostolskim Mieście Rotria

dn. 27 VI MMXVI AD


O B W I E S Z C Z E N I E


IN NOMINE PATRIS, ET FILII, ET SPIRITUS SANCTI

Jego Magnificencja dr hab. net. Ksawery kardynał van Berden
na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 23 Statutu Uniwersytetu Rotryjskiego,
nadanego bullą Ojca Świętego Leona III dnia 1., miesiąca maja, w Roku Pańskim bieżącym,
zawiadamia o rozpoczęciu procesu weryfikacji pełnoprawnych tytułów zawodowych, stopni i tytułów naukowych, uzyskanych w Uniwersytecie Rotryjskim.

Obowiązkiem każdego zainteresowanego potwierdzeniem przez Alma Mater posiadanego stopnia lub tytułu będzie złożenie wniosku o uznanie w niniejszym dziale,
opatrzonego datą, imieniem i nazwiskiem wnioskującego, godnością promotora, posiadanym stopniem lub tytułem wnioskodawcy i stosownym jego podpisem, w terminie do dnia 31. lipca Roku Pańskiego bieżącego.
Tak złożony wniosek powinien zostać umotywowany stosownymi dowodami potwierdzającymi uzyskanie stopnia lub tytułu. Niespełnienie kryteriów może skutkować uznaniem niedopuszczalności wniosku.
A kto by nie złożył wniosku we wskazanym terminie - utraci prawo przywrócenia godności w przyszłości.

/-/ dr hab. net. Ksawery kardynał van Berden
Universitatis Rotriensis Rector
(-) Ksawery kardynał van Berden †

kardynał biskup Ostii
Dziekan Kolegium Kardynalskiego

[Obrazek: 2JDwt.png]

#2
Jaki sens ma powtórne przeprowadzanie tego postępowania, które raz miało już miejsce?

#3
Ano taki, że wynika to z woli Ojca Świętego, wyznaczającego odpowiedni termin podjęcia działań w tym zakresie. Zmienia się również forma posiadanych tytułów, więc te dotychczas uzyskane muszą przebrnąć przez weryfikację. W wypadku Eminencji wystarczy przekopiowanie decyzji. Gorzej mają się osoby, wobec których takiej decyzji nie wydano, a którym zależy na uznaniu Wink
(-) Ksawery kardynał van Berden †

kardynał biskup Ostii
Dziekan Kolegium Kardynalskiego

[Obrazek: 2JDwt.png]

#4
Dobrze, zatem jeszcze raz wnoszę o uznanie mojego stopnia doktora netowego, zdobytego w Republice Bialeńskiej.

#5
Cytat:
[Obrazek: ur.png]

JM R E K T O R
Uniwersytetu Rotryjskiego
w Apostolskim Mieście Rotria

dn. VI V MMXVII AD


O B W I E S Z C Z E N I E


IN NOMINE PATRIS, ET FILII, ET SPIRITUS SANCTI

Jego Magnificencja dr hab. net. Ksawery kardynał van Berden
na podstawie art. 14 ust. 1 w zw. z art. 11 Statutu Uniwersytetu Rotryjskiego, 
nadanego bullą Ojca Świętego Leona III dnia 1., miesiąca maja, w Roku Pańskim XXVI, 
zawiadamia o zwołaniu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Rotryjskiego, mającego radzić w sprawie kształtu i przyszłości Alma Mater.

Posiedzenie odbędzie się w sali senackiej Rektoratu, po zakończeniu ceremonii koronacyjnych XXVI Biskupa Rotrii, tj. dn. 10 V MMXVII AD, o godz. 21:00.


Cytat:
SENAT 
UNIWERSYTETU ROTRYJSKIEGO


Jego Świątobliwość Bonifacy I, Biskup Rotrii;

Pracownicy naukowi:
dr hab. net. Ksawery van Berden - Rektor UR;
dr net. Juan Jóse de Villagómez - dziekan Wydziału Teologicznego;
dr net. Paolo della Chiesa - docent na Wydziale Prawa UR;
mgr net. Carlos Lorenzo de Medici y Zep - asystent na Wydziale Teologicznym.


Na zaproszenie JM Rektora
z głosem eksperckim:

Jego Eminencja Albert Wilhelm kard. van Oranje-Nassau
/-/ dr hab. net. Ksawery kardynał van Berden
Universitatis Rotriensis Rector
(-) Ksawery kardynał van Berden †

kardynał biskup Ostii
Dziekan Kolegium Kardynalskiego

[Obrazek: 2JDwt.png]

#6
Cytat:
[Obrazek: ur.png]

JM R E K T O R
Uniwersytetu Rotryjskiego
w Apostolskim Mieście Rotria

dn. X VI MMXVII A.D.


O B W I E S Z C Z E N I E


IN NOMINE PATRIS, ET FILII, ET SPIRITUS SANCTI

Jego Magnificencja dr net. prof. UR Paolo biskup della Chiesa
na podstawie art. 8 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Rotryjskiego z 9 czerwca 2017 r.

zawiadamia o rozpoczęciu procesu odzyskiwania dawnych prac naukowych i materiałów stworzonych na Uniwersytecie Rotryjskim w okresie I i II Państwa Kościelnego Rotria.

Materiały, po uzyskaniu zgody administratora Muzeum Królestwa Skarlandu, zostaną skopiowane z tamtejszego archiwum do Biblioteki Uniwersytetu Rotryjskiego. Z niej zaś Dziekani Wydziałów będą mogli, po uprzedniej weryfikacji, przenieść je do swoich działów i traktować jako bazę wykładową, a także rozpocząć dyskusje nad dziełami dawnych wybitnych naukowców z naszej Alma Mater.

/-/ dr net. prof. UR Paulus episcopus della Chiesa
Universitatis Rotriensis Rector

#7
Cytat:
[Obrazek: ur.png]

JM R E K T O R
Uniwersytetu Rotryjskiego
w Apostolskim Mieście Rotria

dn. XXII VI MMXVII A.D.


O B W I E S Z C Z E N I E


IN NOMINE PATRIS, ET FILII, ET SPIRITUS SANCTI

Jego Magnificencja dr net. prof. UR Paolo biskup della Chiesa
na podstawie art. 8 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Rotryjskiego z 9 czerwca 2017 r.

zawiadamia, iż Pan Guliano Montini posługuje się tytułem naukowym profesora netowego bezprawnie

Posiada on wyłącznie stopień naukowy doktora netowego, nostryfikowany przez JM Rektora Ksawerego van Berdena. Przywłaszczanie sobie nieposiadanych tytułów jest uwłaczające i hańbiące godność naukowca, a ten kto to czyni jest najzwyklejszym oszustem.

/-/ dr net. prof. UR Paulus episcopus della Chiesa
Universitatis Rotriensis Rector

#8
Cytat:
[Obrazek: ur.png]

JM R E K T O R
Uniwersytetu Rotryjskiego
w Apostolskim Mieście Rotria

dn. XX VIII MMXVIII A.D.


O B W I E S Z C Z E N I E


IN NOMINE PATRIS, ET FILII, ET SPIRITUS SANCTI

Jego Magnificencja prof. net. Carlo Lorenzo de Medici y Zep
na podstawie art. 8 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Rotryjskiego z 9 czerwca 2017 r.

zawiadamia, iż na dniach zostanie zwołany senat Uniwersytetu Rotryjskiego.

Na zebranie Senatu, który zbierze się 26 sierpnia 2018 roku w auli uniwersyteckiej zaproszeni są wszyscy pracownicy, a także zaproszeni przez Magnificencję Rektora goście. Celem senatu będzie opracowanie dalszego planu rozwoju Uniwersytetu, usprawnienie biurokracji oraz powołanie nowych pracowników naukowych.

/-/ prof. net. Carolus Laurentius cardinalis de Medici y Zep
Universitatis Rotriensis Rector
Jego Wielkoksiążeca i Arcykatolicka Wysokość Trup,
prof. net. Karol II Wawrzyniec kardynał de Medici i Zep
w historii: Patriarcha Leon III, król Skarlandu, Rotrii, Niderlandów, Estelli, 
Wielki Książę Toskanii, książę Surmenii, RONu, margrabia Bialenii.
Obecnie: truchło w grobowej tumbie.

Czasem lepiej dopełnić aktu wiecznej śmierci, niż wiecznie umierać.

[Obrazek: 2s4JK.png]
#9
Cytat:
[Obrazek: ur.png]

JM R E K T O R
Uniwersytetu Rotryjskiego
w Apostolskim Mieście Rotria

dn. XXI II MMXIX A.D.


O B W I E S Z C Z E N I E


IN NOMINE PATRIS, ET FILII, ET SPIRITUS SANCTI

Jego Magnificencja ks. mgr net. Michelangelo Piccolomini SJ


zawiadamia, iż pracuje nad spisaniem nowego Statutu Uniwersytetu Rotryjskiego

Z powodu silnej realiozy prace mogą toczyć się wyłącznie w trakcie weekendów, stąd najprawdopodobniej w najbliższą sobotę statut zostanie przedstawiony Jego Świątobliwości. W przypadku aprobaty, Rektor rozpocznie reorganizację struktury uczelni. Proszę być spokojnym - Uniwersytet wróci jeszcze do czasów swojej świetności.

/-/ mgr net. Michael Angelus Piccolomini
Universitatis Rotriensis Rector

#10
Cytat:
[Obrazek: ur.png]

JM R E K T O R
Uniwersytetu Rotryjskiego
w Apostolskim Mieście Rotria

dn. II III MMXIX A.D.


O B W I E S Z C Z E N I E


IN NOMINE PATRIS, ET FILII, ET SPIRITUS SANCTI

Jego Magnificencja ks. dr net. Michelangelo Piccolomini SJ


prosi o kontakt drogą prywatnej wiadomości albo Gadu Gadu wszystkich, którzy są zainteresowani pracą na Uniwersytecie Rotryjskim. Wkrótce wydane zostanie zarządzenie zwalniające dotychczasowych pracowników. Zostaną stworzone nowe jednostki i w nich będą miały miejsce nowe zatrudnienia.

Planowany jest następujący kształt Uniwersytetu oraz zatrudnień:
1. Wydział Humanistycznospołeczny - Dziekan dr. net. Michelangelo Picolomini SJ:
-Katedra Sztuk Wyzwolonych - Kierownik dr net. Michelangelo Piccolomini SJ;
-Katedra Historii - Kierownik dr net. Nicolo Dreder SJ.
2. Instytut Teologii - Dyrektor dr net. Pio Maria Facibeni:
-Katedra Teologii Ogólnej - Kierownik mgr net. Aurelio de Medici y Zep SJ;
-Katedra Liturgiki - Kierownik dr net. Pio Maria Facibeni.
3. Instytut Prawa - Dyrektor dr hab. net. Ksawery van Berden:
-Katedra Prawa Świeckiego - Kierownik dr hab. net. Ksawery van Berden;
-Katedra Prawa Kanonicznego - dr hab. net. Ksawery van Berden.

/-/ dr net. Michael Angelus Piccolomini
Universitatis Rotriensis RectorSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2019 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2019 Styl © iAndrew 2016-2019 Edit © Axwell 2017-2019