Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ksawery van BerdenDYPLOMY
#1
DYPLOM: JE Petros Domestosigos
1. Tytuł pracy: Sytuacja prawna rotrio-chrześcijaństwa w Surmenii w latach 2007-2008 r.
2. Stopień: Bakalarz
3. Promotor: dr hab. net. Ksawery kard. van Berden

Cytat:
[Obrazek: ur.png]

UNIVERSITAS
ROTRIANA

Apostolicae Sedes Rotriana

Qvoniam
P E T R U S   D O M E S T O S I G O S
Doceo diligentiore et specimine eruditionis idoneo adhebitis
Professoribus Legum et Theologiarum
persuasit se penitus pernoscere


LEGEM

XAVERIUS, Sanctae Rotriae Ecclesiae Cardinalus etc. et Socii Collegii Rotariani Ordine Doctorum
illorum commendante atque consentientibus honorandis et reverendis Inspectoribus dederunt et concesserunt ei gradum

Legae Baccalaureatus [L.B.]
MAGNA CUM LAUDE
et omnia insignia et iura quae ad hunc gradum pertinent.

In cuius rei testimonium nos Rectorae et Decani auctoritate rite commissa
die XVI Augustus anno Domini MMXVI
,
Collegiique Rotriani I litteris hisce Universitatis sigillo munitis nomina subscripsimus.


/-/ Xaverius card. van Berden
Universitatis Rotriensis Rector

#2
DYPLOM: Carlos Lorenzo de Medici y Zep
1. Tytuł pracy:
2. Stopień: Magister
3. Promotor: dr hab. net. Ksawery kard. van Berden

Cytat:
[Obrazek: ur.png]

UNIVERSITAS
ROTRIANA

Apostolicae Sedes Rotriana

Qvoniam
C A R O L U S   L A U R E N T I U S   M E D I C I
Doceo diligentiore et specimine eruditionis idoneo adhebitis
Professoribus Legum et Theologiarum
persuasit se penitus pernoscere


THEOLOGIAM

XAVERIUS, Sanctae Rotriae Ecclesiae Cardinalus etc. et Socii Collegii Rotariani Ordine Doctorum
illorum commendante atque consentientibus honorandis et reverendis Inspectoribus dederunt et concesserunt ei gradum

Sacrae Theologiae Magister [S.T.M.]
SUMMA CUM LAUDE
et omnia insignia et iura quae ad hunc gradum pertinent.

In cuius rei testimonium nos Rectorae et Decani auctoritate rite commissa
die XVII Augustus anno Domini MMXVI
,
Collegiique Rotriani I litteris hisce Universitatis sigillo munitis nomina subscripsimus.


/-/ Xaverius card. van Berden
Universitatis Rotriensis Rector

#3
DYPLOM: Taddaeus della Chiesa SJ
1. Tytuł pracy: Zakres władzy głowy państwa na przykładzie wybranych monarchii Pollinu
2. Stopień: doktor netowy prawa
3. Promotor: dr net. prof. UR Paolo biskup della Chiesa OSSPE

Cytat:
[Obrazek: ur.png]

UNIVERSITAS
ROTRIANA

Apostolicae Sedes Rotriensis

Dyplom

Taddaeus della Chiesa

ukończył przepisane programem studia doktoranckie z prawa
na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rotryjskiego
i napisał rozprawę doktorską pt. "Zakres władzy głowy państwa na przykładzie wybranych monarchii Pollinu" oraz złożył wymagany egzamin.Jego Magnificencja Rektor dnia 14 czerwca 2017 r.
nadaje mu stopień naukowy doktora netowego prawa (I.D.)


/-/ dr net. prof. UR Paulus episcopus della Chiesa

Universitatis Rotriensis Rector

#4
DYPLOM: Paolo della Chiesa
1. Tytuł pracy: Pius IV - ostatni Patriarcha II Państwa Kościelnego Rotria
2. Stopień: bakałarz netowy historii
3. Promotor: ks. dr net. Taddaeus della Chiesa, prof. UR

Cytat:
[Obrazek: ur.png]

UNIVERSITAS
ROTRIANA

Apostolicae Sedes Rotriensis

Dyplom

Paulus della Chiesa

ukończył przepisane programem studia bakalaureatu z historii
na Wydziale Historii Uniwersytetu Rotryjskiego
i napisał rozprawę bakalarską pt. "Pius IV - ostatni Patriarcha II Państwa Kościelnego Rotria oraz złożył wymagany egzamin.Jego Magnificencja Prorektor dnia 15 czerwca 2017 r.
nadaje mu stopień naukowy bakałarza netowego historii (H.B.)


/-/ ks. dr net. Taddaeus della Chiesa, prof. UR

Universitatis Rotriensis Prorector
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski, prof. UR

Szlachetny Pan, Pierwszy Minister Signorii Rotryjskiej, Prorektor Uniwersytetu Rotryjskiego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rotryjskiego, Dziekan Wydziału Prawa UR, kawaler Orderu Odrodzenia Księstwa Sieny, doktor. net prawa


#5
DYPLOM: Paolo della Chiesa
1. Tytuł pracy: Rewolucja Październikowa - przyczyny i skutki
2. Stopień: magister netowy historii
3. Promotor: ks. dr net. Taddaeus della Chiesa, prof. UR

Cytat:
[Obrazek: ur.png]

UNIVERSITAS
ROTRIANA

Apostolicae Sedes Rotriensis

Dyplom

Paulus della Chiesa

ukończył przepisane programem studia magisterskie z historii
na Wydziale Historii Uniwersytetu Rotryjskiego
i napisał rozprawę magisterską pt. "Rewolucja Październikowa - przyczyny i skutki" oraz złożył wymagany egzamin.Jego Magnificencja Prorektor dnia 03 lipca 2017 r.
nadaje mu stopień naukowy magistra netowego historii (H.M.)


(-) ks. dr net. Taddaeus della Chiesa, prof. UR

Universitatis Rotriensis Prorector
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski, prof. UR

Szlachetny Pan, Pierwszy Minister Signorii Rotryjskiej, Prorektor Uniwersytetu Rotryjskiego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rotryjskiego, Dziekan Wydziału Prawa UR, kawaler Orderu Odrodzenia Księstwa Sieny, doktor. net prawa


#6
DYPLOM: Paolo Carlo de Medici y Zep
1. Tytuł pracy: Wielka Schizma Rotryjska
2. Stopień: licencjat netowy historii
3. Promotor: ks. dr net. Taddeo Lorenzo de Medici y Zep, prof. UR

Cytat:
[Obrazek: ur.png]

UNIVERSITAS
ROTRIANA

Apostolicae Sedes Rotriensis

Dyplom

Paulus Carolus de Medici y Zep

ukończył przepisane programem studia licencjackie z historii
na Wydziale Historii Uniwersytetu Rotryjskiego
i napisał rozprawę licencjacką pt. "Wielka Schizma Rotryjska" oraz złożył wymagany egzamin.Jego Magnificencja Prorektor dnia 10 lipca 2017 r.
nadaje mu stopień naukowy licencjusza netowego historii (H.L.)


(-) ks. dr net. Taddeo Lorenzo de Medici y Zep, prof. UR

Universitatis Rotriensis Prorector
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski, prof. UR

Szlachetny Pan, Pierwszy Minister Signorii Rotryjskiej, Prorektor Uniwersytetu Rotryjskiego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rotryjskiego, Dziekan Wydziału Prawa UR, kawaler Orderu Odrodzenia Księstwa Sieny, doktor. net prawa


#7
DYPLOM: Paolo Carlo de Medici y Zep
1. Tytuł pracy: Niewola skarlandzka i niewola niderlandzka
2. Stopień: doktor netowy historii
3. Promotor: ks. dr net. Taddeo Lorenzo de Medici y Zep, prof. UR

Cytat:
[Obrazek: ur.png]

UNIVERSITAS
ROTRIANA

Apostolicae Sedes Rotriensis

Dyplom

Paulus Carolus de Medici y Zep

ukończył przepisane programem studia doktoranckie z historii
na Wydziale Historii Uniwersytetu Rotryjskiego
i napisał rozprawę doktorską pt. "Niewola skarlandzka i niderlandzka" oraz złożył wymagany egzamin.Jego Magnificencja Prorektor dnia 19 lipca 2017 r. 
nadaje mu stopień naukowy doktora netowego historii (H.D.)


(-) ks. dr net. Taddeo Lorenzo de Medici y Zep, prof. UR

Universitatis Rotriensis Prorector
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski, prof. UR

Szlachetny Pan, Pierwszy Minister Signorii Rotryjskiej, Prorektor Uniwersytetu Rotryjskiego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rotryjskiego, Dziekan Wydziału Prawa UR, kawaler Orderu Odrodzenia Księstwa Sieny, doktor. net prawa


#8
DYPLOM: Marcin von Biberstein
1. Tytuł pracy: Kim jest Dobry Pasterz, jaka jest jego rola i czym się różni od najemnika?
2. Stopień: bakałarz netowy teologii
3. Promotor: dr net. prof. UR Carlo Lorenzo kardynał de Medici y Zep

Cytat:
[Obrazek: ur.png]

UNIVERSITAS
ROTRIANA

Apostolicae Sedes Rotriensis

Dyplom
summa cum laude

Martinus von Biberstein

ukończył z najwyższą pochwałą przepisane programem studia bakalaureatu z teologii
na Wydziale Teologii Uniwersytetu Rotryjskiego
i napisał rozprawę bakalarską pt. "Kim jest Dobry Pasterz, jaka jest jego rola i czym się różni od najemnika" oraz złożył wymagany egzamin.Jego Magnificencja Rektor dnia 13 stycznia 2018 r. 
nadaje mu stopień naukowy bakałarza netowego teologii (S.T.B.)


(-) prof. dr net. Paulus Carolus cardinalis de Medici y Zep

Universitatis Rotriensis Rector#9
DYPLOMAurelio Paolo de Medici y Zep
1. Tytuł pracy: Zestawienie podejścia do angelologii w augustynizmie i tomizmie
2. Stopień: bakałarz netowy teologii
3. Promotor: dr net. prof. UR Carlo Lorenzo kardynał de Medici y Zep

Cytat:
[Obrazek: ur.png]

UNIVERSITAS
ROTRIANA

Apostolicae Sedes Rotriensis

Dyplom
summa cum laude

Aurelius Paulus de Medici y Zep

ukończył z najwyższą pochwałą przepisane programem studia bakalaureatu z teologii
na Wydziale Teologii Uniwersytetu Rotryjskiego
i napisał rozprawę bakalarską pt. "Zestawienie podejścia do angelologii w augustynizmie i tomizmie" oraz złożył wymagany egzamin.Jego Magnificencja Rektor dnia 10 marca 2018 r. 
nadaje mu stopień naukowy bakałarza netowego teologii (S.T.B.) 


(-) prof. dr net. Paulus Carolus cardinalis de Medici y Zep

Universitatis Rotriensis Rector#10
DYPLOM: Tomasz von Habsburg
1. Tytuł pracy: Przypowieść o talentach jako tryptyk o Bożej sprawiedliwości, miłości i łasce.
2. Stopień: bakałarz netowy teologii
3. Promotor: dr net. prof. UR Carlo Lorenzo kardynał de Medici y Zep, rektor

Cytat:
[Obrazek: ur.png]

UNIVERSITAS
ROTRIANA

Apostolicae Sedes Rotriensis

Dyplom
summa cum laude

Thomas von Habsburg

ukończył z najwyższą pochwałą przepisane programem studia bakalaureatu z teologii
na Wydziale Teologii Uniwersytetu Rotryjskiego
i napisał rozprawę bakalarską pt. "Przypowieść o talentach  jako tryptyk o Bożej sprawiedliwości, miłości i łasce".Jego Magnificencja Rektor dnia 8 maja 2018 r. 
nadaje mu stopień naukowy bakałarza netowego teologii (S.T.B.) 


(-) prof. UR dr net. Carlo Lorenzo cardinalis de Medici y Zep

Universitatis Rotriensis Rector


Jego Wielkoksiążeca i Arcykatolicka Wysokość Trup,
prof. net. Karol II Wawrzyniec kardynał de Medici i Zep
w historii: Patriarcha Leon III, król Skarlandu, Rotrii, Niderlandów, Estelli, 
Wielki Książę Toskanii, książę Surmenii, RONu, margrabia Bialenii.
Obecnie: truchło w grobowej tumbie.

Czasem lepiej dopełnić aktu wiecznej śmierci, niż wiecznie umierać.

[Obrazek: 2s4JK.png]


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2020 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2020 Styl © iAndrew 2016-2020 Edit © Axwell 2017-2020