Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mandatamentum Kamerlinga o gospodarce ekspedycyjnej
#1
Cytat:
Apostolskie Miasto Rotria, dn. XIX m. XII A.D. MMXVI

[Obrazek: rotria_emblemat.png]

Kamerling Stolicy Apostolskiej
MANDATAMENTUM


Działając z mocy nominacji i na podstawie Bulli Messis quidem multa, operarii autem pauci z dn. IX IX MMXVI A.D., wypełniając obowiązki wynikające z ww bulli, niniejszym postanawiam co następuje:
I.
Niniejszym dokumentem reguluję kwestie związane z gospodarką ekspedycyjną.

II.
§ 1. Gospodarka ekspedycyjna opiera się o ekspedycje handlowe finansowane przez fundatorów, którzy czerpią z nich korzyści oraz są odpowiedzialni finansowo za ich przebieg.
§ 2. Funkcjonowanie gospodarki ekspedycyjnej opisuje załącznik 1.
§ 3. Miejscem administrowania gospodarką ekspedycyjną jest Kapitanat Portu Wenecja, na czele którego stoi Kapitan Portu powoływany przez Kamerlinga.
§ 4. Wszelkie opłaty konieczne do funkcjonowania systemu są dokonywane na konto Skarbu Państwa, jak i z niego wypłacane są przychody - wyjątkiem są opłaty związane z patentem kapitańskim rozliczane z Republiką Wenecką.


III.
Ustanawiam port handlowy w Wenecji jako miejsce, w którym funkcjonować może gospodarka ekspedycyjna. 

IV.
Mocą złożonego poniżej podpisu, poprzez przysługujące mi uprawnienia, czynię ten akt skutecznym z chwilą ogłoszenia w Acta Apostolicae Sedis.


/-/ Alberto de Orange-Nassau
Kamerling Stolicy Apostolskiej

[Obrazek: rotria_emblemat.png]
Załącznik 1.
Zasady funkcjonowania gospodarki ekspedycyjnejI. Zasady ogólne
Fundatorem ekspedycji handlowej może być każda osoba fizyczna i prawna przebywająca na terytorium Państwa Kościelnego Rotria, której prawa publiczne nie zostały ograniczone wyrokiem władzy sądowniczej lub w drodze decyzji organów administracji publicznej. Zgłoszenie fundacji ekspedycji dokonuje się w Kapitanacie, poprzez podanie szczegółów ekspedycji.

Aby partycypować w ekspedycjach handlowych należy otrzymać w Kapitanacie patent kapitański po uiszczeniu opłaty w wysokości 50.00 Lirów. Patent kapitański posiada swój numer i ważność na okres 3 miesięcy. Opłata zasila konto Republiki Weneckiej. Odnowienie patentu na kolejne 3 miesiące wiąże się z opłatą w wysokości 30.00 Lirów.

II. Flota handlowa
Niezbędnym elementem dla zorganizowania wyprawy handlowej jest flota statków handlowych. Kapitanat zajmuje się sprzedażą statków na własność w cenie 200.00 Lirów za sztukę, a także wynajmem na czas wyprawy w cenie 10.00 Lirów za sztukę przez tydzień. Możliwe jest również wynajęcie statków handlowych od innej osoby, na ustalonych obopólnie zasadach.

Kapitanat prowadzi stale aktualizowany rejestr posiadanych statków handlowych oraz rejestr trwających ekspedycji handlowych.

III. Czas trwania ekspedycji
Zgłaszanie ekspedycji może odbywać się każdego dnia w odpowiednim miejscu w Kapitanacie. Wszystkie ekspedycje wyruszają w niedzielę oraz wracają w ustalonym terminie również w niedzielę. 

IV. Koszta i przychody.
Wysłanie statków handlowych wiąże się z kosztem musztrowania załogi, który wnosi 5.00 Lirów za tydzień od jednego statku. Opłata uiszczana jest w Kapitanacie przed wyruszeniem wyprawy. Fundatorzy korzystający z wynajętych statków uiszczają również opłatę za wynajem.

Każdy statek powracający z wyprawy, przynosi fundatorowi dochód w wysokości 30.00 Lirów za każdy tydzień trwania wyprawy. 

V. Sztormy i ryzyko.
Rejsy dalekomorskie wiążą się z licznymi niebezpieczeństwami. W trakcie każdej wyprawy istnieje 50% ryzyko wystąpienia sztormu, ataku piratów lub innych nieszczęść które mogą skutkować utratą części lub całości wysłanej floty. Fundatorzy wysyłający statki wynajęte od Kapitanatu muszą się liczyć z tym, iż za stracone statki będą musieli zapłacić wartość statku pomniejszoną o kwotę jaką zapłacili za wynajem tej jednostki. 

VI. Funkcjonowanie systemu.
Ryzyko wystąpienia sztormu oraz liczbę utraconych okrętów wylicza losowo arkusz kalkulacyjny przy użyciu następujących formuł:


Kod:
Ryzyko wystąpienia sztormu:

=RANDBETWEEN(0; 1)

gdzie 0 oznacza brak sztormu, zaś 1 jego wystąpienie

utrata okrętów:

=RANDBETWEEN(0; X)

gdzie X jest liczbą wysłanych przez fundatora statków. Liczbę straconych okrętów uwzględnia się tylko i wyłącznie wtedy, gdy wystąpił sztorm.
[Obrazek: 2JWBC.png]Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2020 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2020 Styl © iAndrew 2016-2020 Edit © Axwell 2017-2020