Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wilhelm OrańskiBulla Ora et labora
#1
Cytat:
[Obrazek: 2iAT8.png]

CLEMENS
Patriarcha et Episcopus Rotriae, Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Servum Servorum Dei, etc., etc., etc., in perpetuam rei memoriam.
  
Bulla 
  Ora et labora

Dostrzegając zapotrzebowanie na zakon, którego członkowie poddadzą się modlitwie, kontemplacji i pokucie, postanawiam o powołaniu Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika. Niechaj pieczę nad nim sprawuje Brat Paulo della Chiesa. Pragnę również, by mury zakonne wzniesione zostały w miejscowości Tivoli, która od dzisiaj niechaj stanie się siedzibą Zakonu. Działania Zakonu określać będzie poniższa Konstytucja.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die IX, mensis Martii, anno Domini MMXVII, Pontificatus Nostri primo.


(-) Guilielmus Auriaco-Nassovia
Regens Sancta Sedes

[Obrazek: bfcbe767579117dbgen.png]
Cytat:
[Obrazek: herb.png]

Costitutio Ordo Sancti Pauli Primi EremitaeROZDZIAŁ I
FUNDAMENTALIA ZAKONU
Art. 1.
§1. Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (łac. Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae) zwane jest dalej „Zakonem”, „Zakonem Paulinów”.
§2. Zakon tworzą Ojcowie, którzy zwą się Paulinami.
§3. Skrót Zakonu brzmi: OSPPE
§4. Dewizą Zakonu są słowa:  Solus Cum Deo Solo
§5. Herb Zakonu określa załącznik nr 1.
§6. Zakon podlega Stolicy Świętej, jej prawu oraz Ojcu Świętemu.

Art. 2.
§1. Zakon posiada fundamentalne zasady życia.
§2. Ojcowie bronią wiary Kościoła Rotryjskiego oraz rozpowszechniają i umacniają ją.
§3.Ojcowie przestrzegają czystości ciała i ducha.
§4. Ojcowie oddają się kontemplacji, modlitwie i pokucie.

Art. 3.
§1. Kościół Rotryjski zalicza Zakon do instytutów życia konsekrowanego.

Art. 4.
§1. Siedziba Zakonu mieści się w miejscu wyznaczonym wolą Ojca Świętego.
§2. Zakon ma prawo działać na terenie wszystkich państw, w których istnieją struktury Kościoła Rotryjskiego.
ROZDZIAŁ II
PRZYSTĄPIENIE

Art. 5.
§1. Zakon Paulinów otwarty jest dla tych, którzy gotowi są przestrzegać zasad życia, spisanych w art. 2 rozdz. I.
§2. Do Zakonu zostaje przyjęta osoba świecka lub duchowna, bez względu na posiadane tytuły i zajmowane stanowiska.
§3. Aby wyrazić chęć wstąpienia do Zakonu, należy powiadomić o tym Generała Zakonu w specjalnym wątku.

Art. 6.
§1. Nowoprzyjęty zostaje włączony w poczet Nowicjuszy.
§2. Decyzję o przyjęciu na czas nowicjatu podejmuje Generał Zakonu.
§3. Nowicjusz studiuje wybrane przez Generała Ćwiczenia Duchowe lub/oraz Reguły.
§4. Celem nowicjatu jest wzrost duchowy, wyzbycie się wszelkich grzechów oraz rzeczy doczesnych.
§5. Nowicjuszem kieruje indywidualny Opiekun, który jest do niego przydzielany.
§6. Nowicjusz wykonuje polecenia Opiekuna.

Art. 7.
§1. Okres nowicjatu kończy się, gdy Generał Zakonu uzna, iż Nowicjusz jest gotowy do przyjęcia kapłaństwa.
§2. Nominacji kapłańskiej udziela Generał Zakonu podczas Uroczystości złożenia ślubów.

Art. 8.

§1. Podczas okresu nowicjatu można zrezygnować z dalszej posługi w Zakonie i tym samym całkowicie opuścić jego struktury.ROZDZIAŁ III
WŁADZA

Art. 9.
§1. Najważniejszym dokumentem, pod który podlegają wszyscy Ojcowie Paulini jest Konstytucja Zakonu.
§2. Konstytucję tę można zmienić na posiedzeniu Kapituły generalnej poprzez większość.

Art. 10.
§1. Innymi dokumentami, podlegającymi pod Konstytucję Generalną są Ustawy i Dekrety.
§2. Dekrety wydaje Generał Zakonu samodzielnie.
§3. Ustawy wydaje Kapituła Generalna.
§4. Ustawy i Dekrety w żaden sposób nie mogą łamać Konstytucji Generalnej.

Art. 11.
§1. Generał Zakonu ma także prawo do wydawania Decyzji.
§2. Decyzje dotyczą wykluczenia danego Ojca z Zakonu oraz dyspens.

Art. 12.
§1. Najwyższą władzę w Zakonie sprawuje Generał Zakonu.
§2. Podczas jego nieobecności władzę przejmuje Progenerał Zakonu, który zostaje powołany przez Generała.
§3. Generał Zakonu podlega pod Konstytucję Generalną oraz prawo Państwa Kościelnego Rotrię.
§4. Generał Zakonu ma prawo przyjmowania i usuwania członków Zakonu oraz ich awansowania i degradacji.
§5. Generał Zakonu ma obowiązek wizytacji struktur Zakonu. Jeśli tego nie może uczynić, wówczas obowiązek ten przejmuje Progenerał.
§6. Generał Zakonu może ustąpić ze stanowiska w dowolnej chwili. Wówczas Progenerał zwołuje Kapitułę generalną, na której wybierany jest nowy Generał.
§7. Generała Zakonu nie obowiązuje kadencyjność. Może zostać wybrany na to stanowisko dowolną ilość razy.
§8. Generał Zakonu zostaje wybrany przez Kapitułę generalną.

Art. 13.
§1. Kapituła generalna to posiedzenie wszystkich Ojców Paulinów, której przewodniczy Generał Zakonu lub osoba przez niego wyznaczona.
§2. Do zadań Kapituły generalnej należy m.in.:
1) wybór Generała Zakonu,
2) obradowanie nad Ustawami i Dekretami oraz uchwalanie ich,
3) zmiana Konstytucji Generalnej,
4) obradowanie nad innymi kwestiami wyznaczonymi przez Generała Zakonu.
§2. Posiedzenie Kapituły generalnej rozpoczyna, kończy i przewodniczy Generał Zakonu lub osoba wyznaczona przez niego.ROZDZIAŁ IV
WYKLUCZENIE, ODEJŚCIE

Art. 14.
§1. Dobrowolnie można opuścić Zakon tylko w okresie Nowicjatu.
§2. W późniejszym okresie, po ślubach zakonnych, Ojcowie nie powinni prosić o wykluczenie z Zakonu.
§3. Jeśli zaś dany Ojciec poprosi o wykluczenie, wówczas zbiera się Kapituła generalna, na której ten, który pragnie opuścić Zakon, przedstawia powód.
§4. Po przedstawieniu powodu Kapituła przystępuje do głosowania nad wykluczeniem.
§5. Jeśli Kapituła przychyli się do wniosku większością głosów, wówczas ten, który prosił o wykluczenie, opuszcza Zakon
§6. Jeśli Kapituła odrzuci wniosek większością głosów, wówczas dany Ojciec, który prosił o wykluczenie, jest wysyłany do odosobnionego miejsca na okres jednego miesiąca, w celu pogłębienia swojej wiary i odnowienia duchowego. Po tym czasie dany Ojciec wraca do Zakonu i nadal pracuje na jego rzecz.

Art. 15.
§1. Innym sposobem jest wykluczenie danego Ojca z Zakonu poprzez Decyzję Generała Zakonu lub Patriarchy.
§2. W wydanej Decyzji podaje się powód, przez który dany Ojciec jest wykluczony.
§3. Dany Ojciec może być wykluczony z Zakonu za:
1) nieprzestrzeganie Konstytucji Generalnej i prawa Państwa Kościelnego Rotria,
2) działanie na niekorzyść Zakonu i Stolicy Apostolskiej,
3) nieposłuszeństwo wobec władz Zakonu i Patriarchy,
4) inne sprawowania, podanych w Decyzji Generała Zakonu.

Art. 16.
§1. Przed wykluczeniem z Zakonu przez Generała, winno się upomnieć danego Ojca dwukrotnie.

Art. 17.
§1. Poprzez wykluczenie ustają wszystkie prawa, obowiązki i śluby wynikające z przynależności do Zakonu.


ROZDZIAŁ V
DYSPENSY

Art. 18.
§1. Dyspensy nie mogą dotyczyć ślubów i zasad życia zakonu.

Art. 19.
§1. Dyspensę wydaje Generał Zakonu lub Kapituła generalna.

Art. 20.
§1. Dyspensę można wydać od dyscypliny, kary lub innej rzeczy, określonej w Decyzji.

Art. 21.
§1. Dyspensę można wydać dla konkretnej osoby, grupy osób lub całego Zakonu.


Załącznik:
[Obrazek: herb.png]
Wilhelm Jan Orański-Nassau
[Obrazek: 32GnG.png]Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2021 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2021 Styl © iAndrew 2016-2021 Edit © Axwell 2017-2021