Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Thread Contributor: Sylwester IZARZĄDZENIA
#11
Cytat:
[Obrazek: ur.png]

ZARZĄDZENIE 06/2017
Rektora
Uniwersytetu Rotryjskiego
w Apostolskim Mieście Rotria

z dn. 3 lipca 2017 r.


w sprawie: zmiany Dziekana Wydziału Prawa

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt a Statutu Uniwersytetu Rotryjskiego z 9 czerwca 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.
Odwołuję dr net. prof. UR Ksawerego kardynała van Berdena ze stanowiska Dziekana Wydziału Prawa.

§ 2.
Powołuje dr net. prof. UR Taddaeusa della Chiesa na stanowisko Dziekana Wydziału Prawa.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


[Obrazek: 2rvkE.png]
Universitatis Rotriensis Rector

#12
Cytat:
[Obrazek: ur.png]

ZARZĄDZENIE 02/2017
Prorektora 
Uniwersytetu Rotryjskiego
w Apostolskim Mieście Rotria

z dn. 19 lipca 2017 r.


w sprawie: zmiany stosunku zatrudnienia na Wydziale Historii i mianowania Dziekana Wydziału Historii

Na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 8 ust. 1 pkt a Statutu Uniwersytetu Rotryjskiego z 9 czerwca 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.
Zatrudniam na Wydziale Historii dr net. historii Paola Carla de Medici y Zep na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

§ 2.
Mianuję dr net. prof. UR Paola Carla de Medici y Zep Dziekanem Wydziału Historii.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


(-) ks. dr net. Taddeo Lorenzo de Medici y Zep, prof. UR

Universitatis Rotriensis Prorector
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski, prof. UR

Szlachetny Pan, Pierwszy Minister Signorii Rotryjskiej, Prorektor Uniwersytetu Rotryjskiego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rotryjskiego, Dziekan Wydziału Prawa UR, kawaler Orderu Odrodzenia Księstwa Sieny, doktor. net prawa


#13
Cytat:
[Obrazek: ur.png]

ZARZĄDZENIE 08/2017
Rektora 
Uniwersytetu Rotryjskiego
w Apostolskim Mieście Rotria

z dn. 7 siernia 2017 r.


w sprawie: zmiany stosunku zatrudnienia na Wydziale Teologii i mianowania Dziekana Wydziału Teologii

Na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 8 ust. 1 pkt a Statutu Uniwersytetu Rotryjskiego z 9 czerwca 2017 r , zarządzam, co następuje:

§ 1. 
Zmieniam stosunek zatrudnienia dr net. Carlosa Lorenzo de Medici y Zep na Wydziale Teologii ze stanowiska asystenta na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

§ 2.
Mianuję dr net. prof. UR Carlosa Lorenzo de Medici y Zep Dziekanem Wydziału Teologii.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. 


/-/ dr net. prof. UR Paulus Carolus archiepiscopus de Medici y Zep

Universitatis Rotriensis Rector

[Obrazek: ?url=funkyimg.com%2Fi%2F2vmv3.png]

#14
Cytat:
[Obrazek: ur.png]

ZARZĄDZENIE 09/2017
Rektora 
Uniwersytetu Rotryjskiego
w Apostolskim Mieście Rotria

z dn. 11 sierpnia 2017 r.


w sprawie: utworzenia Zakładu Archeologii i mianowania jego dyrektora oraz zatrudnienia pracownika

Na podstawie art. 8 ust. 2, art. 22 ust. 1 i art. 8 ust. 1 pkt a Statutu Uniwersytetu Rotryjskiego z 9 czerwca 2017 r , zarządzam, co następuje:

§ 1. 
Zatrudniam dr net. Wilhelma Orańskiego jako profesora nadzwyczajnego na Wydziale Historii.

§ 2.
Eryguję Zakład Archeologii wewnątrz Wydziału Historii i mianuję dr net. prof. UR Wilhelma Orańskiego jego Dyrektorem.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. 


/-/ dr net. prof. UR Paulus Carolus archiepiscopus de Medici y Zep

Universitatis Rotriensis Rector

[Obrazek: ?url=funkyimg.com%2Fi%2F2vmv3.png]

#15
Cytat:
[Obrazek: ur.png]

ZARZĄDZENIE 01/2018
Rektora 
Uniwersytetu Rotryjskiego
w Apostolskim Mieście Rotria

z dn. 04 lutego 2018 r.


w sprawie: powierzenia Rektorowi Apostolskiego Seminarium Duchownemu prawa do nadawania tytułu zawodowego bakalarza net. teologii

Na podstawie art. 8 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Rotryjskiego z 9 czerwca 2017 r , zarządzam, co następuje:

§ 1. 
Zezwalam Rektorowi Apostolskiego Seminarium Duchownego na nadawanie tytułu zawodowego bakalarza net. nauk teologicznych (S.T.B).

§ 2.
Ukończenie Apostolskiego Seminarium Duchownego i uzyskanie dyplomu potwierdzającego odebranie odpowiednich nauk w myśl Bulli JŚ Piusa VI Lumen Fidei będzie odpowiednie z ukończeniem studiów netowego bakalaureatu z teologii i zdobyciem tytułu zawodowego bakalarza net. nauk teologicznych (S.T.B).

§ 3.
Każdy absolwent Apostolskiego Seminarium Duchownego będzie wpisany w uniwersyteckie księgi jako absolwent Wydziału Teologii Uniwersytetu Rotryjskiego z tytułem zawodowym bakalarza net. nauk teologicznych (S.T.B).

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. 


/-/ dr net. prof. UR Paulus Carolus cardinalis de Medici y Zep

Universitatis Rotriensis Rector

[Obrazek: 2wCEE.png]

#16
Cytat:
[Obrazek: ur.png]

ZARZĄDZENIE 2/2018
Rektora 
Uniwersytetu Rotryjskiego
w Apostolskim Mieście Rotria

z dn. 10 marca 2018 r.


w sprawie: nostryfikacji stopnia naukowego oraz zwolnienia ze stanowisk i pozbawienia stopnia naukowego

Na podstawie art. 8 ust. 2, art. 8 ust. 1 pkt e Statutu Uniwersytetu Rotryjskiego z 9 czerwca 2017 r , zarządzam, co następuje:

§ 1. Nostryfikuję Albertowi Orańskiemu stopień naukowy doktora netowego z zakresu architektury, uzyskany na Uniwersytecie Rotryjskim czasów II Państwa Kościelnego Rotria.
§ 2. Zwalniam ze stanowiska profesora nadzwyczajnego na Wydziale Historii oraz asystenta na Wydziale Teologii i pozbawiam stopnia naukowego doktora netowego Guliano Montiniego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. 


/-/ dr net. prof. UR Paulus Carolus cardinalis de Medici y Zep

Universitatis Rotriensis Rector

[Obrazek: 2wCEE.png]

#17
Cytat:
[Obrazek: ur.png]

ZARZĄDZENIE 03/2018
Rektora 
Uniwersytetu Rotryjskiego
w Apostolskim Mieście Rotria

z dn. 11 marca 2018 r.


w sprawie: zatrudnienia na Wydziale Teologii

Na podstawie art. 22 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Rotryjskiego z 9 czerwca 2017 r , zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatrudniam na Wydziale Teologii bkl. net. teologii Aurelia Paola de Medici y Zep na stanowisku asystenta.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. 


/-/ prof. dr net. Paulus Carolus cardinalis de Medici y Zep

Universitatis Rotriensis Rector

[Obrazek: 2wCEE.png]

#18
Cytat:
[Obrazek: ur.png]

ZARZĄDZENIE 4/2018
Rektora 
Uniwersytetu Rotryjskiego
w Apostolskim Mieście Rotria

z dn.  8 sierpnia 2018 r.


w sprawie: nostryfikacji stopni naukowych

Na podstawie art. 8 ust. 2, art. 8 ust. 1 pkt e Statutu Uniwersytetu Rotryjskiego z 9 czerwca 2017 r , zarządzam, co następuje:

§ 1. Nostryfikuję Hieronimowi Sieniawskiemu stopień naukowy doktora netowego z zakresu prawa, uzyskany na Uniwersytecie Krakowskim w Krakowie jako stopień naukowy doktora prawa kanonicznego na Uniwersytecie Rotryjskim.
§ 2. Nostryfikuję Mikołajowi Drederowi stopień naukowy doktora netowego z zakresu historii, uzyskany na Uniwersytecie Rotryjskim, z czasów II Państwa Kościelnego Rotria.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. 


/-/ prof. Carolus Laurentius cardinalis de Medici y Zep

Universitatis Rotriensis Rector
Jego Wielkoksiążeca i Arcykatolicka Wysokość Trup,
prof. net. Karol II Wawrzyniec kardynał de Medici i Zep
w historii: Patriarcha Leon III, król Skarlandu, Rotrii, Niderlandów, Estelli, 
Wielki Książę Toskanii, książę Surmenii, RONu, margrabia Bialenii.
Obecnie: truchło w grobowej tumbie.

Czasem lepiej dopełnić aktu wiecznej śmierci, niż wiecznie umierać.

[Obrazek: 2s4JK.png]
#19
Cytat:
[Obrazek: ur.png]

ZARZĄDZENIE 05/2018
Rektora 
Uniwersytetu Rotryjskiego
w Apostolskim Mieście Rotria

z dn. 20 sierpnia 2018 r.


w sprawie: zmiany stosunku zatrudnienia na Wydziale Historii oraz Prawa i mianowania Dziekana Wydziału Historii oraz Prawa

Na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 8 ust. 1 pkt a Statutu Uniwersytetu Rotryjskiego z 9 czerwca 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.
Zatrudniam na Wydziale Historii dr net. historii Nicolausa Dreder na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

§ 2.
Mianuję dr net. prof. UR Nicolausa Dreder Dziekanem Wydziału Historii.

§ 3
Zatrudniam na Wydziale Prawa dr net. prawa Tadeusza Krasnodębskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

§ 4. 
Mianuję dr net. prof. UR Tadeusza Krasnodębskiego Dziekanem Wydziału Prawa.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


(-) prof. net Carlo Lorenzo cardinalis de Medici y Zep
Universitatis Rotriensis Prorector
Jego Wielkoksiążeca i Arcykatolicka Wysokość Trup,
prof. net. Karol II Wawrzyniec kardynał de Medici i Zep
w historii: Patriarcha Leon III, król Skarlandu, Rotrii, Niderlandów, Estelli, 
Wielki Książę Toskanii, książę Surmenii, RONu, margrabia Bialenii.
Obecnie: truchło w grobowej tumbie.

Czasem lepiej dopełnić aktu wiecznej śmierci, niż wiecznie umierać.

[Obrazek: 2s4JK.png]


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2018 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2018 Styl © iAndrew 2016-2018 Edit © Axwell 2017-2018