Państwo Kościelne Rotria
MP: Gloria in excelsis Deo - Coronatio Patriarchae - Wersja do druku

+- Państwo Kościelne Rotria (https://forum.rotria.pl)
+-- Dział: INSTYTUCJE STOLICY ŚWIĘTEJ (https://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=217)
+--- Dział: Acta Apostolicae Sedis (https://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=98)
+---- Dział: Dekrety Motu Proprio (https://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=108)
+----- Dział: Pius Leon II (https://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=311)
+----- Wątek: MP: Gloria in excelsis Deo - Coronatio Patriarchae (/showthread.php?tid=1929)MP: Gloria in excelsis Deo - Coronatio Patriarchae - Mikołaj Dreder - 26.02.2020

Cytat:
[Obrazek: piusleon.png]

PIUS LEO·PP·II
PATRIARCHA ET EPISCOPUS ROTRIAE


LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE


GLORIA IN EXCELSIS DEO


EIUSQUE SUCCESSORIBUS CANONICE SUBSTITUENDIS, IN PERPETUAM REI MEMORIAM, SUBSTITUANTUR
NORMIS QUAE SEQUUNTUR:


Venerabili Fratri Nostro


Summa igitur, qua fungimur, Apostolica potestate constituimus:
Na mocy najwyższej władzy apostolskiej, jaką sprawujemy, postanawiamy, co następuje:


§ 1.  Nadajemy na drodze niniejszego Motu Proprio:
I. Jego Eminencji Aureliuszowi de Medici-Zepp Order Bożego Grobu w randze Kawalera.
II. Jego Eminencji Wilhelmowi Orańskiemu Order Cnót Rycerskich barwy Złotej.
III. Jego Eminencji Michelangelowi Piccolominiemu Order Cnót Rycerskich barwy Złotej.
IV. Monsignore Teodorowi Godunowowi Order Tiary.
V. Na pamiątkę naszej koronacji, nadajemy medal Pielgrzyma do Patrymonium Świętego Pawła, Prześwietnym: Ametystowi I Dziecię, Tarsycjuszowi Operarowi oraz Helwetykowi Romańskiemu.
§ 2. Nadać moc prawną niniejszemu dekretowi  w momencie publikacji w Acta Apostolicae Sedis.


Datum Rotria, spud S. Paulum, die XXVI, mensis Februarii, anno Domini MMXX, Pontificatus Nostri primo.


/-/ Sanctitas Vestra Pius Leo pp. II
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae etc. etc. etc[Obrazek: piecz%C4%99%C4%87PLII.png]