Państwo Kościelne Rotria
Inwestytura prezbiterska Stanisława Dmowskiego - Wersja do druku

+- Państwo Kościelne Rotria (https://forum.rotria.pl)
+-- Dział: WŁADZE (https://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=217)
+--- Dział: Bazylika św. Jana na Lateranie (https://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=100)
+--- Wątek: Inwestytura prezbiterska Stanisława Dmowskiego (/showthread.php?tid=2890)

Strony: 1 2 3


Inwestytura prezbiterska Stanisława Dmowskiego - Miguel de Catalan - 25.11.2021

[Obrazek: cabf25ec512aabc83e86a01d72fed8c9.jpg]

Z zakrystii wyrusza procesja prowadzona przez turyfera, za którym podążają akolici i krucyferariusz. Dalej idą duchowni wedle hierarchii wraz z diakonem, który ma być wyniesionym do godności prezbitera. Na końcu podąża biskup błogosławiący lud. Obecny na ceremonii prezbiter przemawia:


RE: Inwestytura prezbiterska Stanisława Dmowskiego - Krzysztof Windsor - 25.11.2021

 Najprzewielebniejszy Ojcze, święta Matka Kościół Rotryjski domaga się, abyś tego Brata wyniósł do godności prezbitera.


RE: Inwestytura prezbiterska Stanisława Dmowskiego - Enrique Sánchez Oviedo - 25.11.2021

Czy wiesz, że jest tego godzien?


RE: Inwestytura prezbiterska Stanisława Dmowskiego - Stefano Agostini - 25.11.2021

O ile ułomność ludzka mi pozwala, zaświadczam, że jest tego godzien.


RE: Inwestytura prezbiterska Stanisława Dmowskiego - Enrique Sánchez Oviedo - 25.11.2021

Aby się upewnić, czy jesteś godzien tego urzędu zadam Ci Synu pytania.

Czy chcesz dobrowolnie i świadomie przyjąć godność prezbitera?RE: Inwestytura prezbiterska Stanisława Dmowskiego - Stanisław Dmowski - 25.11.2021

 Chcę.


RE: Inwestytura prezbiterska Stanisława Dmowskiego - Enrique Sánchez Oviedo - 25.11.2021

Czy chcesz sumiennie spełniać zadana nałożone przez władze kościelne, gdziekolwiek zostaniesz posłany?


RE: Inwestytura prezbiterska Stanisława Dmowskiego - Stanisław Dmowski - 25.11.2021

Chcę. 


RE: Inwestytura prezbiterska Stanisława Dmowskiego - Enrique Sánchez Oviedo - 25.11.2021

Czy chcesz dobrowolnie wytrwać w świętej czystości, aż do końca swojego żywota?


RE: Inwestytura prezbiterska Stanisława Dmowskiego - Stanisław Dmowski - 25.11.2021

Chcę..