Państwo Kościelne Rotria
Sede Vacante XX VI MMXXII - Wersja do druku

+- Państwo Kościelne Rotria (https://forum.rotria.pl)
+-- Dział: WŁADZE (https://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=217)
+--- Dział: Bazylika św. Pawła na Welii (https://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Wątek: Sede Vacante XX VI MMXXII (/showthread.php?tid=3064)

Strony: 1 2


Sede Vacante XX VI MMXXII - Pio Maria de Medici - 20.06.2022

[Obrazek: 140px-Sede_vacante.svg.png]
Umiłowani Bracia i Siostry!

W dniu dzisiejszym, tj. dnia dwudziestego czerwca, we wspomnienie świętego Adalberta z Magdeburga, Roku Pańskiego dwa tysiące dwudziestego drugiego, ogłaszam na mocy kan. 52 par. 4 Kodeksu Prawa Kanonicznego kres swego pontyfikatu jako Jego Świątobliwości Mikołaja I, Ojca Królów i Książąt, Sługi Sług Bożych etc. etc. etc. Choć pontyfikat ten skończył się jakiś czas temu, dziś zakończenie tego pontyfikatu zostaje uprawomocnione. W ostatniej decyzji ogłaszamy, że już jako kardynał obejmujemy całkowite przewodzenie obradom konklawe, pełniąc jednocześnie funkcje kamerlinga i dziekana. Obwieszamy opróżnienie Tronu Patriarszego przez naszą osobę wraz z godziną 23.00, co skutkuje wprowadzeniem okresu sediswakancji w Państwie Kościelnym i Kościele Świętym Rotryjskim. 

Z chwilą nastania okresu sediswakancji nakazuję wszystkim Braciom kardynałom, aby niezależnie od miejsca w którym się znajdują i posługi jaką pełnią, przybyli do Wiecznego Miasta celem spełnienia nadrzędnego obowiązku wyboru następcy Świętego Pawła, XLII Biskupa Rotryjskiego, do którego zostali powołani.

Nakazuję zarazem by dziś czym prędzej zamknięto i opieczętowano apartamenty patriarsze Pałacu Apostolskiego, a także aby zamknięto bramę prowadzącą do Bazyliki Świętego Pawła na wzgórzu Welia, gdzie zgromadzić się mają kardynałowie celem obrania nowego Biskupa Powszechnego. Proszę Gwardię o pełnienie straży na terenie państwa, aby nic nie zakłóciło spokojnych wyborów, którym pragnę przewodniczyć.

O
głaszam zarazem, iż moment zamknięcia bram spiżowych dla kardynałów w celu odbycia konklawe odbędzie się w najbliższą środę, 22 czerwca, w godzinach rannych. Proszę, aby Bracia Kardynałowie do tego czasu potwierdzili w tym miejscu swoje przybycie i gotowość do uczestnictwa w obradach Świętego Kolegium. Jednocześnie informuję, że sam poprowadzę obrady konklawe. Przemowę wygłoszę w ramach tradycyjnej uroczystości "Pro Eligendo Pontifice". Czas dla Rotrii jest bardzo trudny, dlatego zależnie od dynamiki zdarzeń będę na bieżąco informował o sytuacji i woli zgromadzonych, daj Boże licznie, kardynałów. Niech Bóg ma Was i Rotrię w opiece!
Fiat!
(+) Pius Maria de Medici,
ostatni żywyRE: Sede Vacante XX VI MMXXII - Aurelio de Medici y Zep - 21.06.2022

Ja, Aurelio Lorenzo Carlo kardynał de Medici y Zep, potwierdzam niniejszym swoje przybycie do Stolicy Apostolskiej i gotowość wzięcia udziału w obradach Świętego Kolegium.


RE: Sede Vacante XX VI MMXXII - Ametyst I Dziecię - 21.06.2022

Ja, Ametyst kardynał Faradobus, potwierdzam niniejszym swoje przybycie do Stolicy Apostolskiej i gotowość wzięcia udziału w obradach Świętego Kolegium.
RE: Sede Vacante XX VI MMXXII - Pio Maria de Medici - 22.06.2022

Poczekamy jeszcze moment na kard. Dredera. Jeśli się nie pojawi, jutro odprawię Msze pro Eligendo i zaczniemy obrady.


RE: Sede Vacante XX VI MMXXII - Pio Maria de Medici - 23.06.2022

[Obrazek: 140px-Sede_vacante.svg.png]


[Obrazek: OB-WN837_0301co_H_20130301202140.jpg]


Zamknięcie apartamentów patriarszych


Jakże wielkim zdziwieniem okazała się południowa wizyta Jego Eminencji Pio de Medici na wzgórzu świątynnym. Po modlitwie Anioł Pański purpurat udał się zobaczyć ludzi zgromadzonych na oczekiwaniu następcy Mikołaja I, czyli niego samego. Ludzi była garstka. Mała, wypłowiała - "reszta" - pomyślał de Medici, "ale z tej reszty i Bóg wyciągnie odpowiednie bogactwo". Ludzie trwali na modlitwie. De Medici niechętnie, ale stanowczo wszedł do Pałacu Apostolskiego. Wiedział, że za stan obecny odpowiadał wyłącznie on jako niedołężny Patriarcha. Nie był to jednak dobry moment na rozliczenia - tym zajmie się następca - pomyślał kardynał.

Równo o 13:30 do Pałacu Apostolskiego wszedł per pedes apostolorum kardynał Pio Maria de Medici. Przed ogromną bramą stał już Szambelan Patriarszy, który przekazał nieużytą i świeżą pieczęć Mikołaja I. Purpurat przyjął ją, a następnie wszedł do patriarszych apartamentów i przeszedł wzdłuż korytarzy, przewiązując czerwoną wstęgą ze znakiem sede vacante najważniejsze pomieszczenia: wyższą bramę prowadzącą do spiralnych schodów w loggi, drewniane drzwi prowadzące z komnaty św. Ambrożego do biur sekretarzy, duże drewniane drzwi na wschód w komnacie św. Ambrożego, drzwi prowadzące z Sali Klementyńskej do prywatnej biblioteki Biskupa Rotrii, małe drzwi prowadzące z Sali Klementyńskiej na korytarz. Następnie czerwoną wstęgą przewiązał drzwi wejściowe do Pałacu Apostolskiego i odlał na wstędze pieczęć, na której widniał wizerunek symboli Kamery Apostolskiej: parasol i klucze Świętego Pawła.
[Obrazek: 94e0e-sealingofsistinechapelforconclave.jpg]

Po zamknięciu apartamentów trzykrotnie zabił dzwon umieszczony w Bazylice Laterańskiej. Oznaczało to, że Gwardia Apostolska zakończyła swoją straż. Do stojących strażników podszedł Gonfaloniere i oznajmił im donośnym głosem: "Pontyfikat Mikołaja I ostatecznie zakończony". Gwardziści zasalutowali, a następnie zamknęli bramę prowadzącą do Bazyliki św. Pawła na wzgórzu Welia.


Chwilę później Purpurat złamał pieczęć, zakańczając tym samym oficjalnie swój pontyfikat, od tej pory kardynał de Medici z ogromnym niepokojem, boleścią i trudnością organizował kolejne konklawe.RE: Sede Vacante XX VI MMXXII - Pio Maria de Medici - 23.06.2022

[Obrazek: 170px-Sede_vacante.svg.png]
Celebritas Missae Pro Eligendo Pontificeissae

[Obrazek: 20200826190824_5f469b75c2bf74d8ccd7ab22jpeg.jpeg]

W południe 23 czerwca Roku Pańskiego 2022, skromnie zgromadzeni wierni z niecierpliwością oczekiwali na rozpoczęcie uroczystości Pro Eligendo Pontifice, która miała się odbyć w Bazylice Świętego Pawła. Z lekkim opóźnieniem w kierunku ołtarza Bazyliki Pawłowej kierowała się skromna procesja, którą rozpoczynał krucyferariusz, za nim kroczył turyferariusz, następnie szli akolici, klerycy, prezbiterzy, biskupi. Za nimi skromnie odziani Książęta Kościoła - Jego Eminencja Aurelio de Medici y Zep oraz Jego Eminencja Ametyst Faradobus.  Krocząc, patrzą w długą i bogatą posadzkę i nie błogosławią tym, którzy oczekują na rozpoczęcie obrad Najprzewielebniejszego i Świętego Konklawe. Na samym końcu procesji podążał kardynał de Medici. Na jego barkach spoczywał skromny ornat, przeszywany czarną nicią. Na głowie zaś niska mitra. Jego umęczone długim już życiem ręce podtrzymuje dwóch diakonów, którzy pomagali mu wkroczyć do Bazyliki Welijskiej. Wkraczając do świątyni duchowni zajmują wyznaczone miejsca, a następnie rozpoczyna się uroczystość, której przewodniczy Medyceusz.


Jako Kyriał wykonywana była przez Chór Bazyliki Welijskiej Msza Requialna Mozarta.


Po odśpiewaniu przez diakona słów Ewangelii Jego Eminencja wygłosił homilię, której wszyscy słuchali z nadzieją.RE: Sede Vacante XX VI MMXXII - Pio Maria de Medici - 23.06.2022

Umiłowani w Chrystusie Panu,
Bracia Kardynałowie,

"Ach! Jakże zostało samotne miasto ongiś ludne! Jak gdyby wdową się stała przodująca wśród ludów, władczyni okręgów ziemi! Cierpi jak wyzysk niewolnica! Płacze, płacze wśród nocy..." (Lm 1, 1-2a). Nie mamy większych słów, by ocenić sytuację Rotrii. Przywdziewamy dziś czarne szaty żalu, żałoby i płaczu, żeby utulić się w ramionach naszej Matki Kościoła. W ruinie, do której doprowadziłem w głównej mierze ja, ale każdy musi tu zdać sprawozdanie ze swej pracy w Rotrii - Kościele i Państwie. Ja zaś pierwszy zwieszam głowę na znak mej winy.

Bracia Kardynałowie, Drodzy Wierni - to czas zastanowienia się nad Rotrią, nad jej ideą, pracą, funkcjonowaniem. I zanim obierzemy następcę Mikołaja, zastanowimy się nad kursem, który należy obrać. Niech to konklawe i spotkanie będzie krótkie, dynamiczne - aby potem wziąć się do pracy. Wdowo płacząca wśród nocy. Miej nas w swojej opiece. RE: Sede Vacante XX VI MMXXII - Pio Maria de Medici - 23.06.2022

Po Celebracji kardynałowie udali się do zakrystii, aby przyodziać stroje chórowe. Po wspólnym nabożeństwie do św. Michała Archanioła uformowali procesję, na końcu której podążał Jego Eminencja Pio de Medici, z nałożoną na strój chórowy szeroką stułą. Otwierał ją zaś krucyferariusz z ozdobnym krzyżem. Chór śpiewał Litanię do Wszystkich Świętych, a procesja zmierzała do Kaplicy Sykstyńskiej.
Gdy procesja dotarła na miejsce, odśpiewano hymn Veni Creator Spiritus. Następnie kardynałowie zajęli swoje miejsca na tronach z baldachimami, zaś Purpurat przemówił:Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia Kardynałowie!


Za moment złożymy przysięgę, której wymaga od nas Bulla Conclave consilio est Jego Świątobliwości, Ojca Świętego Jana I. Jej złamanie grozi najwyższymi sankcjami kościelnymi. Gdy ostatni z nas zaprzysięgnie, ogłosimy zamknięcie drzwi Kaplicy Sykstyńskiej. Od tego momentu obowiązuje członków Kolegium całkowity zakaz kontaktowania się ze światem zewnętrznym. Wyjątek dotyczy mnie osobiście w sprawach elekcji patriarszej oraz w sprawach niecierpiącego zwłoki zarządu Państwem. Po wyborze XLII Biskupa Rotrii ogłoszone zostanie uroczyste Habemus Patriarcham.


Bracia. Powstańcie, by złożyć przysięgę.


Cytat:My, wszyscy i poszczególni Kardynałowie Elektorzy, obecni przy tym wyborze Patriarchy przyrzekamy, zobowiązujemy się i przysięgamy zachować wiernie i skrupulatnie wszystkie przepisy dotyczące wyboru Biskupa Rotryjskiego zawarte w prawie i Tradycji. Równocześnie przyrzekamy, zobowiązujemy się i przysięgamy, że jeśli ktokolwiek z nas, z Boskiego postanowienia, zostanie wybrany Biskupem Rotryjskim, dołoży starań, by wiernie wypełniać najwyższy urząd Pasterza Kościoła powszechnego i nie ustanie w wysiłku zapewniania i bronienia wytrwale praw duchowych i doczesnych oraz wolności Stolicy Świętej. Przede wszystkim przyrzekamy i przysięgamy zachować z największą wiernością i wobec wszystkich, tak duchownych, jak świeckich, tajemnicę związaną z tym wszystkim, co w jakikolwiek sposób odnosi się do wyboru Biskupa Rotryjskiego i z tym, co odbywa się w miejscu wyboru i dotyczy bezpośrednio lub pośrednio liczenia głosów; nie naruszać w żaden sposób tej tajemnicy tak w czasie wyboru, jak i po wyborze nowego Patriarchy, chyba że zostanie do tego udzielone wyraźne upoważnienie przez samego przyszłego Patriarchy; nie dawać żadnego poparcia ani nie sprzyjać jakiemukolwiek oddziaływaniu, sprzeciwianiu lub jakiejkolwiek innej formie interwencji, przez które władze świeckie jakiegokolwiek porządku i stopnia lub jakakolwiek grupa osób czy jednostki chciałyby ingerować w wybór Biskupa Rotryjskiego. Równocześnie przyrzekam i przysięgam powstrzymać się od wykorzystania jakiegokolwiek utrwalania odnośnie do tego, co w okresie wyboru dokonuje się w granicach Państwa Kościelnego, a szczególnie tego co bezpośrednio lub pośrednio w jakikolwiek sposób łączy się z czynnościami związanymi z tymże wyborem. Oświadczam, że tę przysięgę składam świadomy, że jej złamanie spowoduje w stosunku do mnie te sankcje duchowe i kanoniczne, jakie przyszły Patriarcha zdecyduje zastosować.


Jego Eminencja podszedł następnie do zdobionego Ewangeliarza, położył na nim rękę i przyrzekł:


Et Ego, Pio Maria cardinalis de Medici, spondeo, voveo, ac iuro, sic me Deus adiuvet et haec Sancta Dei Evangelia que manu mea tango.


Po złożeniu przysięgi Medyzeusz zasiadł na tronie w centralnej nawie Kaplicy i oczekiwał przyrzeczenia od pozostałych Elektorów.RE: Sede Vacante XX VI MMXXII - Pio Maria de Medici - 24.06.2022

Kardynałowie, nie chcę poganiać. Ale proszę.


RE: Sede Vacante XX VI MMXXII - Ametyst I Dziecię - 25.06.2022

Do Ewangeliarza podszedł Ametyst Faradobus i kładąc na nim rękę wygłosił słowa przysięgi:

Et Ego, Amethystus cardinalis Faradobus, spondeo, voveo, ac iuro,
sic me Deus adiuvet et haec Sancta Dei Evangelia que manu mea tango.