Państwo Kościelne Rotria
Consiglio Militare di Salvezza Nazionale - Wersja do druku

+- Państwo Kościelne Rotria (https://forum.rotria.pl)
+-- Dział: INSTYTUCJE STOLICY ŚWIĘTEJ (https://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=217)
+--- Dział: Acta Apostolicae Sedis (https://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=98)
+--- Wątek: Consiglio Militare di Salvezza Nazionale (/showthread.php?tid=3232)Consiglio Militare di Salvezza Nazionale - Ludwik I - 10.05.2023

[Obrazek: Zrzut-ekranu-2023-05-10-o-20-55-40.png]

Consiglio Militare di Salvezza Nazionale

Komunikat Jego Eminencji Pio Marii generała de Medici

ws. podporządkowania administracyjnego ziem Państwa Kościelnego Rotrii
Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego


z dnia 10 maja 2023 roku

Drodzy Obywatele,
wobec ogromnego marazmu spowodowanego haniebnym zachowaniem Purpuratów Kościoła Rotryjskiego, którzy wydali Państwo Kościelne Rotria ku zapaści i na ośmieszenie, nie mogąc patrzeć na upadek naszego dziedzictwa i dobytku, wobec różnych przykrych głosów krzyczących o zakończeniu żywota Państwa Kościelnego Rotria ustanawiam Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, której to Głównym Sekretarzem Wojskowym się ogłaszam. Od tego momentu władzę administracyjną - świecką - cywilną oraz gospodarczą pełnię osobiście sam, doradzając się członków Rady. 

Od dziś wszystkie urzędy oraz placówki państwowe kontrolowane będą przez jednostki wojskowe, wierne Głównemu Sekretarzowi Wojskowemu. Wszelki bunt oraz niezgoda karane będą natychmiastową śmiercią przez rozstrzelanie. Jeżeli razem będziemy współpracować, nic złego nikomu się nie stanie, a przywrócimy dobro Rotrii. Wszelka władza duchowa przysposobiona jest kardynałom i biskupom. Władza zostanie zwrócona wraz z wyborem Patriarchy na mocy konkretnych Traktatów.

Do tego czasu zrzekam się wszelkich tytułów, praw i obowiązków wynikających z przyjętej posługi kardynalatu. Na pamiątkę mej przeszłości pozostawiam sobie szczególny purpurowy mundur wraz z koloratką.


(-) Pio Maria generał de Medici,
Główny Sekretarz RadyRE: Consiglio Militare di Salvezza Nazionale - Ludwik I - 11.05.2023

[Obrazek: Zrzut-ekranu-2023-05-10-o-20-55-40.png]

Consiglio Militare di Salvezza Nazionale

Komunikat Jego Eminencji Pio Marii generała de Medici

ws. wierności Kolegium Kardynalskiego Rotrii

z dnia 11 maja 2023 roku

Drodzy Kardynałowie,
wzywam Was do wyjścia z Kaplicy Sykstyńskiej i ukazania się światu. Pokażcie, że zależy Wam na dobru Rotrii - tak jak i mnie. Stańcie przed Wojskową Radą Ocalenia Narodowego i złóżcie przysięgę wierności Rotrii - Kościołowi i Państwu, aby mu służyć i jak najszybciej obrać nowego Patriarchę. Każda próba dezercji lub odmowy karana będzie śmiercią przez rozstrzelanie.


(-) Pio Maria generał de Medici,
Główny Sekretarz RadyRE: Consiglio Militare di Salvezza Nazionale - Ludwik I - 11.05.2023

[Obrazek: Zrzut-ekranu-2023-05-10-o-20-55-40.png]

Consiglio Militare di Salvezza Nazionale

Komunikat Jego Eminencji Pio Marii generała de Medici

ws. nakazu rozstrzelania dezertera

z dnia 11 maja 2023 roku

Drodzy Obywatele,
jako jedyny na Placu św. Pawła nie pojawił się kard. Wieniawa, którego to długie poszukiwania trwały do dzisiejszej nocy. Dezerter w stroju księdza schował się w Ogrodach Welijskich, czekając na rychłe zakończenie okupacji. Kardynał Wieniawa został osadzony na noc w oddziale Posta Rotriana, jutro zaś rano zostanie pokazowo rozstrzelany na Placu św. Pawła za dezercję oraz głoszenie antyrotryjskich haseł.


(-) Pio Maria generał de Medici,
Główny Sekretarz RadyRE: Consiglio Militare di Salvezza Nazionale - Ludwik I - 12.05.2023

[Obrazek: Zrzut-ekranu-2023-05-10-o-20-55-40.png]

Consiglio Militare di Salvezza Nazionale

Komunikat Jego Eminencji Pio Marii generała de Medici

ws. siłowego zaprowadzenia kolegium kardynalskiego do Kaplicy Sykstyńskiej

z dnia 12 maja 2023 roku

Drodzy Obywatele i Kardynałowie,
kardynałowie, którzy się zgłosili nadal są opieszali w wyborze Patriarchy. Dlatego nakazujemy żołnierzom wiernym Sekretarzowi siłą odprowadzić ich do Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie na nowo rozpocznie się kolejne konklawe. Sam dopilnuję, aby drzwi Kaplicy zostały zamknięte. Nadto zakazuję podawania wszelkiego pożywienia czy wypuszczania w celu załatwienia spraw bieżących aż do momentu obrania Patriarchy.


(-) Pio Maria generał de Medici,
Główny Sekretarz Rady