Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Struktura Kościoła Rotryjskiego
#1
[Obrazek: asd.png]

Struktura Kościoła Rotryjskiego 

prof. dr net. Paolo Carlo książę kardynał de Medici y Zep
dr net. prof. UR Michelangelo Piccolomini SJ

I. Istota Kościoła Rotryjskiego

Zadaniem Kościoła Rotryjskiego jest odwzorowanie struktur, obyczajów i tradycji realnego Kościoła Katolickiego w formie kulturowej narracji. Zgodnie z ustaleniami Soboru Florenckiego I Kościół Rotryjski, którego głową jest Patriarcha, nie prowadzi prawdziwej ewangelizacji! Jego misją nie jest nawracanie w mikroświecie. Kościół Rotryjski ma przybliżać hierarchię i historię Kościoła Katolickiego oraz symulować klimat renesansowego Kościoła Katolickiego. Jest to zatem jedynie fikcja, nie zaś prawdziwy Kościół. Nominację kapłańską uzyskać może każdy chrześcijanin, niezależnie od przynależności wyznaniowej (to jest: prawosławny, katolik, protestant itd.). Zwyczajowo musi to być też osoba bezżenna. Duchowni nasi nie głoszą kazań, nie nauczają, nie głoszą Słowa Bożego – mogą jedynie dyskutować na tematy religijne, rozmawiać, i to prezentując tym samym wyłącznie swoje własne, osobiste przekonania albo publikować rozważania prawdziwych duchownych – nie zaś doktrynę Kościoła. Kościół Rotryjski nie ma określonej doktryny, nie jest zatem Kościołem w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Można więc rzec, iż głównym założeniem jest nasza obecność, jak i przybliżanie, symulowanie realiów Kościoła Katolickiego.

II. Duchowni Kościoła Rotryjskiego

Głową Kościoła jest Patriarcha - Biskup Rotrii wybierany spośród wszystkich wiernych, bezżennych mężczyzn na okres czteromiesięcznego pontyfikatu. Z racji swego urzędu, posiada on najwyższą, pełną, bezpośrednią i powszechną władzę zwyczajną w Kościele, którą może wykonywać zawsze w sposób nieskrępowany. Na mocy swego urzędu, Biskup Rotrii nie tylko posiada władzę nad całym Kościołem, lecz również otrzymuje nad wszystkimi Kościołami partykularnymi oraz ich zespołami naczelną władzę, przez którą zostaje jednocześnie potwierdzona i umocniona władza własna, zwyczajna i bezpośrednia, jaką posiadają biskupi w Kościołach partykularnych powierzonych ich pieczy.

Kardynałowie Kościoła Rotryjskiego tworzą szczególne Kolegium, któremu przysługuje prawo wyboru Biskupa Rotrii, zgodnie z postanowieniami specjalnego prawa. Ponadto kardynałowie są do dyspozycji Patriarchy, czy to działając kolegialnie, gdy są zwoływani razem dla rozważenia ważniejszych spraw, czy też pojedynczo, mianowicie przez wykonywanie różnych urzędów, świadcząc pomoc Biskupowi Rotrii, zwłaszcza w codziennej trosce o Kościół powszechny. Godność kardynała jest najwyższą - honorową godnością w Kościele Rotryjskim nadawaną przez Patriarchę najbardziej zasłużonym duchownym i wiernym świeckim Kościoła. Kardynałowie dzielą się na duchownych (tytularnych kardynałów biskupów i prezbiterów) i świeckich (tytularnych kardynałów diakonów). Kardynałowie mają prawo wskazywania kandydatów na biskupów.

Biskup to najwyższy stopień duchowny w Kościele. Biskupi mają za zadanie uświęcanie, a także nauczanie i rządzenie. Są nominowani przez Patriarchę i najczęściej stoją na czele prowincji kościelnych. Biskup stojący na czele archidiecezji otrzymuje godność arcybiskupa (godność ta występuje również jako honorowa w stosunku do szczególnie zasłużonych biskupów - arcybiskup ad personam).

Prezbiterem jest duchowny średniego stopnia, który wykonuje swoją posługę inkardynowany do jakiegoś Kościoła partykularnego lub do prałatury personalnej, albo do jakiegoś instytutu życia konsekrowanego, czy też do jakiegoś stowarzyszenia, które posiada tę zdolność. Zarówno biskupi jak i prezbiterzy są zobowiązani do zachowania celibatu (bezżeństwa), a zgodę na przysposobienie do ich rodu wydaje Patriarcha.

Diakonem jest duchowny najniższego stopnia. Zazwyczaj tytuł ten posiadają wyłącznie alumni seminarium. Diakona nie obowiązuje celibat (może zawrzeć związek małżeński za zgodą Patriarchy).

Nominację na diakona i prezbitera może wydać biskup ordynariusz wiernemu swojej diecezji. Nominacja ta może zostać uchylona w każdej chwili mocą decyzji patriarszej.

III. Podział administracyjny Kościoła Rotryjskiego

Kościół Rotryjski dzieli się na prowincje kościelne, które stanowią terytorium państwa, z którym Stolica Apostolska podpisała konkordat. Na czele prowincji kościelnej stoi prymas. Prowincja kościelna składa się z Kościołów partykularnych: archidiecezji, diecezji, administratury apostolskiej, prałatury lub opactwa terytorialnego. W przypadku tworzenia Kościoła partykularnego na terenie państwa z którym Stolica Apostolska nie podpisała konkordatu, ów Kościół będzie bezpośrednio podporządkowany Stolicy Apostolskiej.Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2022 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2022 Styl © iAndrew 2016-2022 Edit © Axwell 2017-2022