Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aurelio de Medici y ZepKsięga wiernych diecezji rotryjskiej
#1
[Obrazek: 2cCxX.png]

Liber Fidelorum
Dioecesis Rotriae

Wpisu do księgi wiernych diecezji rotryjskiej może dokonać każdy, kto udziela się w tejże diecezji. Nie jest wymagane stałe zamieszkanie, a jedynie branie udziału w życiu diecezji.
Wpisywać należy się samodzielne według poniższego wzorca. Informacje można w razie potrzeby aktualizować, lecz należy ten fakt odnotować w stosownej adnotacji.

Cytat:
Imiona, nazwisko, tytuł: ...
Miejsce/miejsca zamieszkania/działalności: ...
Praktykowany obrządek (rotryjski/welijski): ...
Pozostałe diecezje, w których wierny jest wpisany do ksiąg wiernych lub udziela się: ...
Stan cywilny: ...
Stopień kapłaństwa (dotyczy jedynie duchownych): ...
Inkardynacja (dotyczy jedynie duchownych, należy wskazać kościół partykularny i obrządek rotryjski/welijski/birytualista): ...
Przynależność zakonna (również trzecie zakony i zakony świeckie, jeśli dotyczy): ...
Zajmowane urzędy i godności kościelne (jeśli dotyczy): ...
Inne istotne informacje (jeśli dotyczy): ...

Ja, niżej podpisany/podpisana, uzupełniwszy powyższy formularz, wpisuję się do księgi wiernych diecezji rotryjskiej. 

(Data, podpis)
Jego Wielkoksiążęca i Arcykatolicka Mość, 
Jego Eminencja x. dr net. Aurelio Lorenzo Carlo wielki książę kardynał de Medici y Zep
Dziekan Świętego Kolegium Kardynalskiego,
Prymas Brodrii,  Arcybiskup Trydentu, Wielki Książę Toskanii, etc.

[Obrazek: herb-uwschodniony.png]
[-] 1 użytkownik polubienia ten post.
  • Enrique Sánchez Oviedo
Odpowiedz

#2
Cytat:Imiona, nazwisko, tytuł: Jego Świątobliwość Pius VII vel Jego Wielkoksiążęca i Arcykatolicka Mość oraz Eminencja Aurelio Lorenzo Carlo de Medici y Zep SJ.
Miejsce/miejsca zamieszkania/działalności: Państwo Kościelne Rotria, Wielkie Księstwo Toskanii, Brodria.
Praktykowany obrządek (rotryjski/welijski): birytualista
Pozostałe diecezje, w których wierny jest wpisany do ksiąg wiernych lub udziela się: wpisany do ksiąg w Piotrogrodzie (Brodria).
Stan cywilny: nieżonaty
Stopień kapłaństwa (dotyczy jedynie duchownych): episkopat
Inkardynacja (dotyczy jedynie duchownych, należy wskazać kościół partykularny i obrządek rotryjski/welijski/birytualista): diecezja rotryjska, birytualista
Przynależność zakonna (również trzecie zakony i zakony świeckie, jeśli dotyczy): Towarzystwo Jezusowe
Zajmowane urzędy i godności kościelne (jeśli dotyczy): Patriarcha Kościoła Rotryjskiego, Biskup Rotrii.
Inne istotne informacje (jeśli dotyczy): Część informacji dotyczy stanu rzeczy, który miał miejsce przed rozpoczęciem pontyfikatu i powróci wraz z jego zakończeniem. Wówczas wprowadzone zostaną zmiany we wpisie, co zostanie odnotowane poprzez adnotację.

Ja, niżej podpisany, uzupełniwszy powyższy formularz, wpisuję się do księgi wiernych diecezji rotryjskiej. 

XXIV V MMXXI A.D., Pius PP. VII
Jego Wielkoksiążęca i Arcykatolicka Mość, 
Jego Eminencja x. dr net. Aurelio Lorenzo Carlo wielki książę kardynał de Medici y Zep
Dziekan Świętego Kolegium Kardynalskiego,
Prymas Brodrii,  Arcybiskup Trydentu, Wielki Książę Toskanii, etc.

[Obrazek: herb-uwschodniony.png]
[-] 1 użytkownik polubienia ten post.
  • Enrique Sánchez Oviedo
Odpowiedz

#3
Cytat:Imiona, nazwisko, tytuł:  Jego Eminencja Mikołaj kardynał Dreder, Wielki Książę Antwerpii
Miejsce/miejsca zamieszkania/działalności: Państwo Kościelne Rotria, Wielkie Księstwo Antwerpii
Praktykowany obrządek (rotryjski/welijski): rotryjski
Pozostałe diecezje, w których wierny jest wpisany do ksiąg wiernych lub udziela się: bram
Stan cywilny: nieżonaty
Stopień kapłaństwa (dotyczy jedynie duchownych): episkopat
Inkardynacja (dotyczy jedynie duchownych, należy wskazać kościół partykularny i obrządek rotryjski/welijski/birytualista): diecezja Ostii w Państwie Kościelnym 
Przynależność zakonna (również trzecie zakony i zakony świeckie, jeśli dotyczy): brak
Zajmowane urzędy i godności kościelne (jeśli dotyczy): Kamerling Kościoła Rotryjskiego, Dziekan Kolegium Kardynalskiego, Kardynał Biskup Ostii
Inne istotne informacje (jeśli dotyczy): brak

Ja, niżej podpisany, uzupełniwszy powyższy formularz, wpisuję się do księgi wiernych diecezji rotryjskiej. 

XXV V MMXXI A.D., (-) Nicolaus card. Dreder
(-) Mikołaj kardynał Dreder
Dziekan Kolegium Kardynalskiego
Gonfaloniere Wojsk Patriarszych
[-] 1 użytkownik polubienia ten post.
  • Enrique Sánchez Oviedo
Odpowiedz

#4
Cytat:
Imiona, nazwisko, tytuł: Jego Eminencja Janusz Adam kardynał Zabieraj herbu Feniks, kawaler Księstwa Sarmacji, baron San Pietro
Miejsce/miejsca zamieszkania/działalności: Księstwo Sarmacji (w tym Królestwo Hasselandu); Państwo Kościelne Rotria; Wielkie Księstwo Toskanii
Praktykowany obrządek (rotryjski/welijski): rotryjski
Pozostałe diecezje, w których wierny jest wpisany do ksiąg wiernych lub udziela się: diecezja angemoncka
Stan cywilny: kawaler
Stopień kapłaństwa (dotyczy jedynie duchownych): episkopat
Inkardynacja (dotyczy jedynie duchownych, należy wskazać kościół partykularny i obrządek rotryjski/welijski/birytualista): diecezja angemoncka w Królestwie Hasselandu/obrządek rotryjski
Przynależność zakonna (również trzecie zakony i zakony świeckie, jeśli dotyczy): brak
Zajmowane urzędy i godności kościelne (jeśli dotyczy): biskup angemoncki, kardynał prezbiter Bazyliki św. Piotra za Murami, Prefekt Kongregacji ds. Świętej i Powszechnej Inkwizycji
Inne istotne informacje (jeśli dotyczy): Rektor Akademii Neksjalistycznej w Królestwie Hasselandu, Asesor Trybunału Koronnego w Księstwie Sarmacji

Ja, niżej podpisany/podpisana, uzupełniwszy powyższy formularz, wpisuję się do księgi wiernych diecezji rotryjskiej. 

(Data, podpis): 25. 05. 2021 r., Janusz Adam kardynał Zabieraj herbu Feniks
[-] 1 użytkownik polubienia ten post.
  • Enrique Sánchez Oviedo
Odpowiedz

#5
Imiona, nazwisko, tytuł: Jego Świątobliwość Senior Jan III, Patriarcha Emeryt, vel: Pio Maria de Medici, markiz Monte Cassino;
Miejsce/miejsca zamieszkania/działalności: Klasztor Mater Ecclesiae na Welii, Apostolskie Miasto Rotria; Klasztor na Monte Cassino;
Praktykowany obrządek (rotryjski/welijski): rotryjski;
Pozostałe diecezje, w których wierny jest wpisany do ksiąg wiernych lub udziela się: nd.;
Stan cywilny: kawaler;
Stopień kapłaństwa (dotyczy jedynie duchownych): episkopat;
Inkardynacja (dotyczy jedynie duchownych, należy wskazać kościół partykularny i obrządek rotryjski/welijski/birytualista): diecezja rotryjska, ryt rotryjski;
Przynależność zakonna (również trzecie zakony i zakony świeckie, jeśli dotyczy): brak
Zajmowane urzędy i godności kościelne (jeśli dotyczy): emeryt;
Inne istotne informacje (jeśli dotyczy): nd.

Ja, niżej podpisany, uzupełniwszy powyższy formularz, wpisuję się do księgi wiernych diecezji rotryjskiej. 

XXV V MMXXI, Giovanni III, Papa Senior
† PIO DE MEDICI
[-] 1 użytkownik polubienia ten post.
  • Enrique Sánchez Oviedo
Odpowiedz

#6
Imiona, nazwisko, tytuł: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskupa Adalbertus Pronobis von Hippogriff-Piccolomini
Miejsce/miejsca zamieszkania/działalności: Państwo Kościelne Rotria, Królestwo Skarlandu
Praktykowany obrządek (rotryjski/welijski): Rotryjski
Pozostałe diecezje, w których wierny jest wpisany do ksiąg wiernych lub udziela się: Archidiecezja Walencja
Stan cywilny: Kawaler
Stopień kapłaństwa (dotyczy jedynie duchownych): episkopat
Inkardynacja (dotyczy jedynie duchownych, należy wskazać kościół partykularny i obrządek rotryjski/welijski/birytualista): Archidiecezja Walencja/obrządek rotrysjki
Przynależność zakonna (również trzecie zakony i zakony świeckie, jeśli dotyczy): Towarzystwo Jezusowe
Zajmowane urzędy i godności kościelne (jeśli dotyczy): Prefekt Kongregacji ds. Kościoła i Duchowieństwa
Inne istotne informacje (jeśli dotyczy): brak

Ja, niżej podpisany/podpisana, uzupełniwszy powyższy formularz, wpisuję się do księgi wiernych diecezji rotryjskiej. 

26.05.2021 Adalbertus Pronobis von Hippogriff-Piccolomini
(-) Ks. Abp Adalbertus Pronobis von Hippogriff-Piccolomini SJ,
Prymas Królestwa Skarlandu
Arcybiskup Walencji
Prefekt Kongregacji ds. Kościoła i Duchowieństwa
Osobisty Sekretarz Patriarchy Piusa VII
[Obrazek: adalbertus.abp.png]
[-] 1 użytkownik polubienia ten post.
  • Enrique Sánchez Oviedo
Odpowiedz

#7
Imiona, nazwisko, tytuł: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Enrique Sanchez Oviedo
Miejsce/miejsca zamieszkania/działalności: Państwo Kościelne Rotria, Królestwo Skarlandu
Praktykowany obrządek (rotryjski/welijski): Rotryjski
Pozostałe diecezje, w których wierny jest wpisany do ksiąg wiernych lub udziela się: Archidiecezja Walencja, Archidiecezja Gnieźnieńsko-Wileńska
Stan cywilny: Kawaler
Stopień kapłaństwa (dotyczy jedynie duchownych): episkopat
Inkardynacja (dotyczy jedynie duchownych, należy wskazać kościół partykularny i obrządek rotryjski/welijski/birytualista): Archidiecezja Walencja, biskup tytularny Paryża/obrządek Rotryjski
Przynależność zakonna (również trzecie zakony i zakony świeckie, jeśli dotyczy): Zakon Św. Izydora
Zajmowane urzędy i godności kościelne (jeśli dotyczy): Wikariusz Generalny Stolicy Apostolskiej
Inne istotne informacje (jeśli dotyczy): brak

Ja, niżej podpisany/podpisana, uzupełniwszy powyższy formularz, wpisuję się do księgi wiernych diecezji rotryjskiej. 

28.08.2021 /-/ x. bp Enrique Sánchez Oviedo
Odpowiedz

#8
Imiona, nazwisko, tytuł: Stefano Agostini
Miejsce/miejsca zamieszkania/działalności: Państwo Kościelne Rotria, Królestwo Skarlandu
Praktykowany obrządek (rotryjski/welijski): Rotryjski
Pozostałe diecezje, w których wierny jest wpisany do ksiąg wiernych lub udziela się: Archidiecezja Walencja, Diecezja Rotryjska
Stan cywilny: Kawaler
Stopień kapłaństwa (dotyczy jedynie duchownych): brak/diakonat
Inkardynacja (dotyczy jedynie duchownych, należy wskazać kościół partykularny i obrządek rotryjski/welijski/birytualista): brak
Przynależność zakonna (również trzecie zakony i zakony świeckie, jeśli dotyczy):
Zajmowane urzędy i godności kościelne (jeśli dotyczy)
Inne istotne informacje (jeśli dotyczy): brak

Ja, niżej podpisany/podpisana, uzupełniwszy powyższy formularz, wpisuję się do księgi wiernych diecezji rotryjskiej. 

27.09.2021 (+) Stefano Agostini
(+) x. inf. Stefano Agostini
Wikariusz Generalny Archidiecezji Walenckiej
Kanonik Kapituły Archikatedralnej Bazyliki św. Jana na Lateranie
Protonotariusz Apostolski

[Obrazek: 27Wq6G2.png]
[Obrazek: 1146.png]
[-] 1 użytkownik polubienia ten post.
  • Enrique Sánchez Oviedo
Odpowiedz

#9
Cytat:
Imiona, nazwisko, tytuł: Giovanni del Monte
Miejsce/miejsca zamieszkania/działalności: Apostolskie Miasto Rotria, Państwo Kościelne Rotria
Praktykowany obrządek (rotryjski/welijski): rotryjski
Pozostałe diecezje, w których wierny jest wpisany do ksiąg wiernych lub udziela się: brak
Stan cywilny: kawaler
Stopień kapłaństwa (dotyczy jedynie duchownych): brak
Inkardynacja (dotyczy jedynie duchownych, należy wskazać kościół partykularny i obrządek rotryjski/welijski/birytualista): ...
Przynależność zakonna (również trzecie zakony i zakony świeckie, jeśli dotyczy): nie dotyczy
Zajmowane urzędy i godności kościelne (jeśli dotyczy): nie dotyczy
Inne istotne informacje (jeśli dotyczy): ...

Ja, niżej podpisany, uzupełniwszy powyższy formularz, wpisuję się do księgi wiernych diecezji rotryjskiej. 

XIII XI MMXXIII, Giovanni del Monte
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2023 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2023 Styl © iAndrew 2016-2023 Edit © Axwell 2017-2023